Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1894. november 8

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1894. évi november hó 8-ik, 9-ik, 10-ik és 11-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a távollévő Karsay Sándor után hivatalra nézve legidősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak : az egyetemes közgyűlés következő tagjai: A) Hivataluknál fogva mh Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke s egyetemes főjegyző. Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság al­elnöke. Schneller István, az egyet, theol. akadémia igazgatója. az egyházegyetem tisztviselői: Zelenka Pál, mint hivatalra nézve legidősb püspök és egyetemes gyámintézeti elnök. Dr. Schreiner Károly Beniczky Kálmán Lányi Bertalan Nádosy Kálmán Dr. Láng Lajos Matuska Péter Szentiványi Árpád Poszvék Sándor, tanár Csecsetka Sámuel tanár Böhm Károly » Pákh Károly • » o oo 'S OJ '— S S -<u V, N CL) OO ^ >•> &ß C CU -CD > N CS Kund Samú lelkész Ritter Károly » Török József lelkész Terray Gyula » Stettner Gyula » Bodiczky Kálmán lelkész Svehla János » Glauf Pál » I j-i S-H rú £ S^ CL> -aj N aj $ > > > hß a CD -AJ > N a* Dr. Zsigmondy Jenő } ^ ,. „, Sztehló Kornél \ e^ e t Dr. Liedemann Károly, egyet, ügyész. Bendl Henrik, egyet, pénztárnok. Röck Géza, egyet, ellenőr. Gobi Jmre, egyet, könyv- és levéltárnok. Farbaky József leik., egyet, főjegyző. Trsztyénszky Ferencz leik., egyet, aljegyző. Gvurácz Ferencz leik., egyet, aljegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom