Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1894. november 8

2 B) Hivataluknál fogva mint egyházkerületi képviselők: Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. Radó Kálmán, a dunántuli kerület felügyelője. Mayer Endre, theologiai dékán. Baltik Frigyes, a dunáninneni egyházkerület püspöke. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Ruprecht Tasziló. Ihász Lajos. Nagy János. Barcza Géza. Perlaky Elek. Berzsenyi Dezső. Bélák István. C) Egyházkerületi küldöttek : I. A dunántuli egyházkerületből. a) Megbizó-levéllel : Renner Henrik lelkész Laucsek Jónás » Nagy Sándor » Német Pál » Mészáros István » Bognár Endre » Horváth Sámuel » Horváth Sándor (paksi) lelkész. b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Marhauser Imre. Türinger Lajos. Dr. Berzsenyi Jenő. Kapi Gyula. Dr. Ajkai Béla. Dr. Purgly Sándor. Dr. Károlyi Antal. Andorka Gyula. Fischer Imre. Sántha Károly lelkész. Szarvassy Sámuel » Madár Mátyás » Vágner Sámuel » II. A dunáninneni egyházkerületből. A dunáninneni egyházkerület nem küldött ki senkit. III. Â bányai egyházkerületből. Laszkáry Gyula. Báró Podmaniczky Géza. Kosztolányi Sándor. Rohonyi Gyula. Szontagh Pál, (nógrádi). Farbakv István. n) Megbizó-levéllel: Áchim Ádám lelkész. Bachát Dániel » Belohorszky Gábor lelkész. Kramár Béla Raab Károly Moczkovcsák János Händel Vilmos Lauko Károly Horváth Sándor Veress József Scholtz Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom