Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1891. szeptember 23

A a bányai egyházkerületből: <ü Sárkány Sámuel, püspök Bachát Dániel, budapesti főesperes Belohorszky Gábor, bács-szeremi főesperes Händel Vilmos, nagyhonti főesperes Kramár Béla, bánáti főesperes Raab Károly, barsi főesperes Melczer Gyula, pestmegyei alesperes Simkó Frigyes, nógrádi alesperes Horváth Sándor, budapesti Scholz Gusztáv, budapesti Lauko Károly, kecskeméti Margócsy József, losonczi Moravcsik Mihály, aszódi Veres József, orosházi Harsányi Sándor, orosházi Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri Bakai Péter, ocsavai Dubovszky Nándor, rákoskeresztúri Kis Endre, albertii Ruttkay Sándor, salgótarjáni Draskóczy Lajos, h.-m.-vásárhelyi Jeszenszky Károly, mezőberényi Jezovics Pál, czinkotai Szeberényi Lajos, békéscsabai Kemény Ödön, tápió-szt-mártoni Geduly Lajos, újpesti Szilárd János, domonyi Zvarinyi János, csomádi Breznyik János, lyc. igazgató Böhm Károly, főgymn. igazgató Benka Gyula, főgymn. igazgató Góbi Imre, tanár Batizfalvy István, tanár Falvay Antal, igazg.-tanító M esp. felügyelő Fabiny Teoíil, ker. felügyelő Br. Podmaniczky Géza Zsilinszky Mihály Laszkáry Gyula Skultéty Ede Szontagh Pál, ker. törvényszéki elnök Hunfalvy Pál, tanügyi biz. elnök Székács Ferencz Andaházy László Görgei István Matuska Péter Br. Kaas Ivor Haviar Dániel Münich Antal Br. Podmaniczky Levente Jeszenszky Danó Ifj. Bánó József Fabiny Gyula Henszelman Kálmán Radvánszky György Zsigmondy Jenő Mauritz Rezső Farbaky István Székács István Vidovszky János a tiszai egyházkerületből: Zelenka Pál, püspök Moor Gyula, brassói főesperes Dianiska András, lőcsei lelkész Pap György, zajzoni lelkész Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató Hörk József, theol. tanár Mayer Endre, theol. tanár Fischer Miklós, főgymn. igazgató Hajtsy Sándor, főgymn. igazgató Martényi József, főgymn. igazgató Gamauf György, képezd, igazgató s még számos tag; továbbá dr. Győry világi, Scliranz János, egyh. jegyzője. Péchy Tamás, ker. felügyelő Bánó József, esp. felügyelő Szentiván y i Árpád, esp. felügyelő Fabiny Ferencz, esp. felügyelő Szontagh Pál Kubinyi Géza Szabó Adolf Radvánszky Károly Stefancsik Károly Dr. Lomniczy Vilmos Kullmann János Kermeczky Mór Radvány István Dr. Meskó László Somogyi Gyula Mihalik Dezső Bazilidesz Gusztáv Czibur Imre Elek ezen gyűlés világi főjegyzője, dr. Vetsey István

Next

/
Oldalképek
Tartalom