Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1889. október 16

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1889. évi október hó 16-ik ? 17-ik és 18-ik napjain, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének » JEGYZŐKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek és Karsay Sándornak, a dunántúli egyházkerület püspökének társelnöklete alatt tartatott meg. Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből : Karsay Sándor, püspök Radó Kálmán, ker. felügyelő Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes Dr. Schreines Károly, esp. felügyelő Laucsek Jónás, soproni esperes Dr. Fischer Kálmán, » » Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes Barcza Géza, » » Bauer Adolf, tolna-baranya-somogyi esperes Berzsenyi Dezső, » » Zábrák Dénes, soproni lelkész Hrabovszky István, » » Szarvasy Sámuel, lajos-komáromi lelkész Perlaky Elek Horváth Sámuel, téthi lelkész Ostffy István Bognár Endre, lovászpatonai lelkész Palló Sándor Leuchtenberger Ede, meneshelyi lelkész Gebhardt József Vagner Sámuel, varsádi lelkész Dr. Haubner Rezső Kring Miklós, döröcskei » Dr. Berzsenyi Jenő Gyurácz Ferencz, pápai » Radó Zoltán Reichert Gyula, kis-tormási lelkész Dr. Beliczay Elek Hammel Alajos, kátyi lelkész Andorka Gyula Reich Sándor, bikácsi » Szendrői Sándor Poszvék Sándor, lyceumi igazgató Takács Dénes Bancsó Antal, theol. tanár Dr. Rácz Ottó Gombócz Miklós, theol. tanár Dr. Ajkay Béla Gyalog István, tanár Károlyi Endre Ebenspanger János, tanár Matkovich László Kapy Gyula, tanítóképezdei igazgató Szakonyi Miklós Szigethy Lajos, segédlelkész Id. Bélák István Pálmay Lajos, » Ifj. Bélák István Andorka Elek Kiss Jenő Fadgyas Pál Pesti Móricz Dr. Sass István Fördős Vilmos Haffner István 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom