Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1889. október 16

2 a dunáninneni egyházkerületből : Ritter Károly, pozsonymegyei esperes Trsztyenszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes Leska János, nyitrai esperes Janoska György, árvái alesperes Csobrda Pál, szmrecsányi lelkész, Csulik Lajos, ó-turai lelkész Zoch Pál, zárjeczi lelkész Endreffy János, alsószeli lelkész Schneller István, theol. akad. igazgató Vasskó Gyula, theol. akad. tanár Michaelis Vilmos, lyceumi tanár Mudrony Pál, esperes felügyelő Dula Máté, » » Szentiványi József Plathy Gyula Makoviczky Péter a bányai egyházkerületből : Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök Belohorszky Gábor, bács-szerémi főesperes Raab Károly, barsi főesperes Bachat Dániel, budapesti főesperes Moczkovcsák János, zólyomi főesperes Achim Ádám, békési főesperes Török József, pestmegyei főesperes Haendel Vilmos, honti főesperes Dolleschall Sándor, egyet, levéltárnok, buda­pesti lelkész Veres József, orosházi lelkész Sárkány Sámuel, pilisi » Horváth Sándor, budapesti lelkész Scholcz Gusztáv, » » Laukó Károly, kecskeméti » Kemény János, kiskőrösi » Moravcsik Mihály, aszódi » Kemény Ödön, fóthi » Jezovics Pál, czinkotai » Szilárd János, domonyi » Geduly Lajos, újpesti » Draskóczy Lajos, h.-m.-vásárhelyi lelkész Kolpaszky Mihály, bucsányi lelkész Stelczer Frigyes, kisáczi lelkész Böhm Károly, gymnasiumi igazgató Benka Gyula, » » Batizfalvy István, tanár Falvay Antal, igazgató tanító Fabiny Teofil, ker. felügyelő Sárkány József, esperes felügyelő Beniczky Gyula, » » Báró Podmaniczky Géza esperes, felügyelő Zsilinszky Mihály, esperes, felügyelő Báró Ambrózy Béla, esperes felügyelő Szontagh Pál, ker. tszki. elnök Hunfalvy Pál, egyet, tanügyi bizotts. elnök Dr. Králik Lajos, ker. jegyző Ivánka Zsigmond Ivánka Imre Dr. Pulszky Ágost Büsbach Péter Dr. Andaházy László Haviár Dániel Vaskó Endre Zsigmondy Jenő Bendl Henrik, egyet, pénztárnok Mikolik Gyula a tiszai kerületből : Czékus István, püspök Urbán Adolf, sáros-zempléni főesperes Terray Gyula, gömöri főesperes Farbaky József, ker. főjegyző Deák Sándor, türkösi lelkész Kemény Lajos, osgyáni » Hörk József, theol. dekán Dr. Szlávik Mátyás, theol. tanár Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató Mikolik Gyula, tanító s még számos tag; továbbá dr. Győry Elek, és dr. Vetsey István világi, Péchy Tamás, ker. felügyelő Szentiványi Árpád, esperes felügyelő Szontagh Pál Dr. Meskó László Kubinyi Géza Boczkó Samu Somogyi Gyula Martiny Józseí Majovszky Béla ezen gyűlés világi, Haan Lajos, egyházi főjegyzői Schranz János egyházi jegyzői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom