Esztergom és Vidéke, 2005

2005-01-13 / 1-2. szám

2 esztiSRSQfl) es vipéfre 2005. január 13. Szerkeszti: GÁSPÁR ÉVA Röviden ... ez volt December közepén tizenhárom fős tagsággal városunkban tartotta alakuló ülését az Országos Család­pedagógiai Egyesület esztergomi ré­giója. Az egyesület célja a családpe­dagógiai szemlélet terjesztése, gya­korlati alkalmazásának segítése, ifjúságvédelem, a családok egészsé­ges, harmonikus életvitelének erősí­tése. A régióvezető Piuók Lászlóné, aki a 06-20-353-4416-os telefonszá­mon várja a téma iránt érdeklődők jelentkezését. * (-zső) December 19-én tartotta a közel 200 fő befogadására alkalmas, modern bemerítő-medencével fel­szerelt baptista imaházban bemerí­tő ünnepségét a gyülekezet, melyen Papp János, a magyarországi baptis­ta egyház missziós igazgatója hirde­tett igét. Ez alkalommal tizenegy ta­got merítettek be, akik előzőleg hi­tükről tettek bizonyságot. * Január 6-án kora délután á Me­gyeháza Gadányi-termében a Pénz­ügyi Ellenőrző és Ügyrendi Bizott­ság tagjai tanácskoztak, később a Városháza nagytermében városunk képviselő-testülete tartotta idei első rendkívüli ülését. Január 7-én a Vá­rosháza Gadányi-termében önkor­mányzatunk Kulturális, Idegenfor­galmi és Sport Bizottságának tagjai ültek össze idei első megbeszélésük­re. * Január 9-én Betlehem-kiállítás nyílt a Mindszenty iskola aulájában. A pályamunkák január 16-áig te­kinthetők meg: hétköznapokon 8-16 óra, szombaton és vasárnap 10-18 óra között. A szervezők minden ér­deklődőt szeretettel várnak! ... ez lesz Január 14-én 18.30-kor a Szentgyörgymezői Olvasókörben Véradó Bált szerveznek, melyen a belépő: a véradó igazolvány. * Január 16-án 15 órakor - a Szentgyörgymezői Olvasókörben ­működésének negyedik évfordulója alkalmából ünnepséget rendez a Vá­rosi Néptánc Együttes. * Január 20-án 17 órakor a Vá­rosháza nagytermében tartja soron következő rendes ülését Esztergom Város Önkormány­zatának Képviselő-testülete. * Január 22-én 19 órára a Dobó Ka­talin Gimnázium aulájába várja az Esztergomi Városi Szimfonikus Ze­nekar a komolyzene-kedvelőket so­ros bérleti hangversenyére. * Január 22-én 19 órakor a Párká­nyi Művelődési Házban rendezi meg a 4. Esztergom-Párkány Polgári Bált a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás. Gyógyszertári ügyelet Január 13.: Szent Anna Január 14.: Szent István Január 15-17.: Kerschbaumayer Január 18.: Piros Január 19.: Kolos Január 20.: Szent Anna Kedves Ol vasónk! Múlt számunkban megígért falinaptárunkat ­anyagtorlódás miatt - csak jövő héten adjuk. Megértésüket kérjük! Köszönjük! A karácsonyi és újévi ünnepek alkalmából lapunk szerkesztői műhe­lye számos üdvözletet kapott olvasóitól, intézményektől, közéleti sze­mélyiségektől. Ezúton köszönjük meg biztató soraikat, erőt adó gondo­lataikat, jókívánságaikat! Értékteremtő és -mentő írásainkkal a követ­kezőkben is igyekezni fogunk előfizetőink, olvasóink bizalmát kiérde­melni! az Esztergom és Vidéke Szerkesztői Műhelye Tájékoztató Ma, január 13-án Esztergom Város Polgármesteri Hivatalá-. ban szünetel az ügyfélszolgálat, ügyfélfogadás. E szünet kiter­jed a Bajóti Simon Közterület-felügyeleti Intézményre, a Köz­igazgatási és Okmányirodára is. A katolikus egyház hírei a Belvárosi Harangszóbaii Január 13-án este 8-kor indul a férfisuli! Január 15-én házas hétvégés találkozó a plébánián 16 órától. * Jegyeskurzusra várják azon párok jelentkezését, akik szentségi házassá­got szeretnének kötni! A kurzusról igazolást adnak. Ökumenikus Imahét „Bibliai szövegek, magyarázatok és imádságok nyolc napra" A Krisztus-hívők egységéért január 16. és 23. között ökumenikus imahetet rendeznek az ország templomaiban, imaházaiban. Az országos megnyitó Budapesten lesz január 16-án. Ezt követően városunkban az alábbi helye­ken és időkben zajlanak az Imahét eseményei: Január 17., 18 óra: Görög katolikus templom - igét hirdet Ágoston Csaba református lelkész Január 18, 18 óra: Református templom - igét hirdet Michels Antal h. esperes plébános Január 19., 18 óra: Szent Anna-templom - szolgálnak dr. Paskai László bíboros, dr. Erdő Péter bíboros, dr. Márkus Mihály dunántúli református püspök Január 20., 18 óra: Belvárosi templom - igét hirdet Ferenczy Andrea evangélikus lelkész Január 21., 18 óra: Evangélikus templom - igét hirdet Varga Lajos plébános Január 22., 18 óra: Szentgyörgymezői templom - igét hirdet dr. Kiss-Rigó László katolikus püspök Január 23., 17 óra: Vízivárosi templom - igét hirdet dr. Cselényi István görög katolikus parochus Képviselők karácsonyi ajándékműsora (D.L.) December 23-án a Bajor Ágost Művelődési Házban Petrovics János és Kiss Tamás önkormányzati képviselők karácsonyi műsorral lepték meg körzetük (Aranyhegy, Szenttamás, Bánomi ltp., déli városrész) idős, nyugdí­jas lakóit. Elsőként a Bánomi óvoda adott betlehemes műsort, Kiss Tamás képviselő Babits karácsonyi versét szavalta, melyet nagy költőnk valószínű­leg városunkban írt. Ezt követően Maronka Csilla közel egyórás előadóestje szórakoztatta a jelenlévőket. A színművésznő többek közt Karinthy, Heltai humoreszkjeivel teremtett vidám légkört, majd karácsonyi versekkel, ének­kel zárta színes ajándékműsorát. Az előadás után a képviselők sütemények­kel, szendvicsekkel és forralt borral vendégelték meg a hálás közönségnek bizonyuló esztergomi nyugdíjasokat! Karácsony a kórházban A Vaszary Kolos Kórház pszichiátriai osztályán minden évben megrende­zik a betegek karácsonyi ünnepségét. December 22-én süteményekkel, üdí­tővel gazdagon terített asztal várta a betegeket, nővéreket és orvosokat. Ez alkalommal is az Árpád-házi Szent Erzsébet középiskola növendékei adtak ünnepi műsort. Először Teréz anya karácsonyi üdvözlő sorait hallhattuk, majd - tanárnőjük gitárkíséretével - hat lány és három fiú versek, bibliai történetek felolvasásával, illetve éneklésével elevenítették fel Jézus születé­sét. Felejthetetlen délelőtt volt! A Féja Géza Közösségi Ház januári programkínálata Minden hétfőnl6:30-19:30 óra: Carmen tánciskola Minden kedden 14-16 óra: Varró klub Minden kedden és szombatonl6-18 óra között: Kempo karate edzés Szerdánként 13-16 órakor: Kártya klub; 18-19: 30 év felettiek tornája 13-án véradás; 10-12 óra: Baba-mama klub; 18-20 óra: Recept klub 14-én, 18-21 óra között: Táltos Szala klub 18-án, egésznap: vásár 31-én, 17-19 órakor: Hobby gyűjtő klub Idősek klubja: H-Cs: 8-15.30, P.: 8-13 óra között Civil szervezetek ülései: Baráti Egyesület: minden hónap első szerdáján 17 órától Vöröskereszt: minden hónap második szerdáján 17.30-tól Polgárőrség: minden hónap első keddjén 18 órától Máltai ügyelet (család segítő): minden hétfőn 13 -16 óra között Kertvárosi hírek Az Esztergomi Spartacus Sport Egyesület Búvár Szakosztálya minden évben - amióta a Palatinusz-tó vízében és partján kialakította bázisát - ka­rácsony előtt a víz alatt egy feldíszített fenyőfát helyeznek el. December 19-én a szakosztály négy búvárja - Szabó Tamás, Kupi Róbert, Zoltay Csaba, Rajky Attila - a három-négy Celsius fokos vízbe merülve, a hat méter mé­lyen lévő, öt oktatási pont egyikénél rögzítette a fát, mely tavaszig lesz a víz alatt. A parton maradt búvártársak, hozzátartozók, érdeklődők meleg, gő­zölgő teával várták a víz felszínére érkezőket. A fa feldíszítésében a helyi horgászegyesület tagjai is besegítettek. Ok gondoskodtak róla, hogy a halak részére is legyen ünnepi étek: így mézes puszedli is került a fára, a díszek mellé. Szabó Tamás búvár elmondta, hogy a víz alatti élőlények téli álmukat alusszák, a halak lelassultak, szinte kézzel foghatók, a rákok nagyon harcia­sak, ha megzavarják őket. A víz alatti világ nagyon békés, nyugodt, a víz tisz­ta, átlátszó. * Kertváros katolikus templomában több év óta, először, a karácsonyi éjféli szentmise valóban éjfélkor kezdődött! A templom hajóját és karzatát most teljesen megtöltő híveknek Fehérvári Lajos, a Szent Ánna Plébánia káplán­ja, hat ministránssal mutatta be a szertartást. * Karácsony előtti napokban négy közúti baleset és egy gyújtogatás történt Kertváros területen. A Damjanich út - Sátorkői út sarkán személygépkocsi kerékpárost ütött el; a Kolozsvári út elején két személygépkocsi koccant össze; a Damjanich út - Víztároló út sarkán előzés közben egy tehergépkocsi a szembe jövő és az előzött személygépkocsi oldalait meghúzta, megrongál­ta; a 11 l-es úton, az út szintjénél alacsonyabb területen, a repülőtéren kö­tött ki egy, nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedő sze­mélygépkocsi. December 23-án éjjel, a Kesztölci út mellett működő benzin­kút szomszédságában valaki benzinnel körbelocsolt egy gépkoesit, majd meggyújtotta. A lángoló járművet a benzinkút személyzete oltotta el. Rövid nyomozás után, a tettest másnap délben a rendőrség megtalálta és letartóz­tatta. Egyik esetben sem történt személyi sérülés, de az esetek mindenkép­pen ünneprontóak voltak. Karácsony másnapján, vasárnap este, Palatinusz-tó mellett, az Eperjesi út 65-ös számú ház előtt, az út szélén parkoló Trabant gépkocsiba hátulról belerohant egy Opel Astra személygépkocsi, amely az ütközést követően ne­kivágódott az ottani villanyoszlopnak, így az áramszolgáltatás az utca ezen szakaszán, több órán keresztül szünetelt. A Trabant totálkáros lett. Személyi sérülés nem történt. Szinte ott folytatták a „szarkák" - a kb. 4 méter magasan húzódó távhővezeték alumínium burkolatának ellopását -, ahol néhány hete abba­hagyták. December 17-én éjjel viszont úgy tűnik, megzavarták őket: a már összecsomagolt kötegeket hátrahagyva elmenekültek. * December 30-án reggelre, a városrész határában, a volt szeszfőzde és a Határ út közötti területen lévő, öt magas, beton villanyoszlopról, ismeretlen tettesek lebontották a közöttük húzódó három szál nagyfeszültségű, sodrott alumínium vezetékeket. A vezetékek egyenként kb. 500 méter hosszúak. A kárt a tulajdonos 2,7 millió forintra becsüli. Az épület az eset óta áramellátás nélkül van, megbénult az ott működő vállalkozás! Nagyon szomorú karácsonya volt a Kassai út 41-ben lakó rokkantnyugdí­jas, Fábián Miklósnak és testvérének, akiknek december 16-án kiégett a szo­ba-konyhás házuk. Este öt óra után keletkezett az ún. „kéménytűz" a padlástérben. Amikor az épületben tartózkodók észrevették, már lángokban állt a tető és a padlás­tér, amely pillanatok alatt teljesen átégett, a lehulló zsarátnokok meggyúj­tották a lakás padozatát, bútorzatát, berendezéseit. A tűzoltók csak este ki­lenc órára tudták megfékezni a lángokat. A ház használhatatlanságig ki­égett. A kémény is ledőlt. A tűz azért is veszélyes volt, mert a mindkét oldali szomszédos ház nagyon közel van, az átterjedés lehetősége fennállt. A szerencsétlenül kárt szenvedetteket a város átmenetileg a Kőrösy Lász­ló Kollégiumban helyezte el. Kertváros lakossága gyűjtésbe kezdett (bútor, női-férfi ruházat, konyhai- és elektromos eszközök, tartós élelmiszerek, használati tárgyak, ágyneműk, takarók, stb.). Az adományokat a Féja Kö­zösségi Házba lehet leadni, ahol a város más részeiről érkező felajánlásokat is szívesen fogadják! A Ház elsők között segített azzal, hogy a nélkülözhető­vé vált televízióját átadta a testvérpárnak, akik már kollégiumban használni tudják. A kiégett épület további sorsa még kérdéses. v , A 10 éves Esztergomi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (ENEKE) december 16-án a „Zöld Ház" kamaratermébe karácsonyi ünnepségre hívta a város 90 év feletti lakóit. Erős Miklós elnök, köszöntőjében elmondta, hogy a városban 90-en élnek olyanok, akik betöltötték a kilencedik x-et. Hárman Szentgyörgymezőn, tizenhármán Kertvárosban, a többiek a város más ré­szein töltik napjaikat. Száz felett ketten élnek a városban. A kedves meghívásnak a kertvárosiak közül - magas koruk, betegeskedé­sük, utazási nehézségek miatt - csak a 91 éves Ollári János tudott eleget tenni, és személyesen átvenni a nagy szeretettel adott ajándékot. A többi ti­zenkét kertvárosi idős embert a karácsonyi ünnepkör idején e sorok írója személyesen felkereste és átadta az Egyesület üdvözletét és ajándékát. Nagy Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom