Esztergom és Vidéke, 1990

1990. nyár / 12-13. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 3 A BUDAPES T BANK RT. Esztergomi fiókja az alábbi szolgáltatásokkal áll Tisztelt ügyelei rendelkezésére: számlavezetés , valutaváltás értékpapír-forgalmazás . A HATÁRIDŐS ÁRFOLYAMGARANCIÁS KÖTVÉNY 1 ÉVRE 10.000 FT UTÁN nettó 2 . 300 FT KAMATOT FIZET. Pénztári órák: minden munkanapon 8-13 óráig. Címünk: BUDAPEST BANK RT. ESZTERGOMI FIÓK 2500 Esztergom, Széchenyi tér 18-20. Telefon: (33)11-312 6 Nyilatkozat Az esztergomi közvélemény­ben, különösen pedig a Városi Tanács munkatársai körében az utóbbi időben olyan híresztelések terjedtek el, melyek szerint az MDF — vagy egyes tagjai — ellen­séges érzülettel tekintenek a taná­csi dolgozókra. Mindezek okán az esztergomi szervezet vezetősége határozottan leszögezi, hogy a Városi Tanács szakembereinek nem lehet bűné­ül felróni azokat a gondokat, problémákat, melyeket a közigaz­gatási munka során ezidáig nem sikerült megoldani. Ezek oka ab­ban a számunkra teljesen idegen bolsevik tanácsi rendszerben kere­sendő, amely testületeit a párt­feudalizmus hűbérurainak rendel­te alá. Ebből következett az a korrupt, szakszerűtlen, a polgárok érdekeit semmibe vevő „lázas" tevékenység, mely lezüllesztette a közszolgálati munkát. Azonban nem leszünk elnézőek azokkal szemben, akik a testüle­tek mögé bújva igyekeznek mene­külni a felelősség elől. A híresztelések indítékát abban látjuk, hogy egyeseknek személyes érdeke, ha a tanács dolgozóiban LABDARÚGÁS: BASELBAN MÁSODIK LETT A JUNIOR CSAPAT A Labor MIM Vasas SC junior labdarúgó csapata svájci meghívás­nak tett eleget, Baselban vett részt egy tornán. A fiatal labdarúgók külföldi út­ját anyagilag támogatta a Bástya Kereskedelmi RT, a Városgazdál­kodási Vállalat, a Budatej Vállalat (Törökbálint) és a Labor MIM. Európa szerte ismert labdarúgó csapatok utánpótlása volt a részt­vevő, így az FC Basel, az FC ingolstadt (NSZK), az FC Wavria (Belgium). Két csoportban zajlottak az előcsatározások; az ,,A"-ban Asch­will (Svájc), FC Fürt (NSZK), a ,,B"-ben MIM Vasas SC, FC Star Basel (Svájc) sorrend alakult ki. Az 1990 évi Basel-i junior lab­darúgó torna döntőjáben: FC Ascwill (Svájc) - Eszter­gom MIM Vasas SC 2:1 (0:1). Az első félidőben többet táma­dott és vezetéshez jutottak az esztergomiak. A mérkőzés végére elfáradtak, így kicsúszott kezük­ből a várt kupasiker. A csapat tagjai: Faragó, Bagi, Rosta, Fehér, Simon, Dóka, Mol­nár, Paul G., Hernádi P., Gömbös, BAZILIKAI HANGVERSENYEK 1990. július Július 7. (szombat) 15 óra Műsor: Queen Anne's School Caversham (Anglia) (Anna király­nő Intézet Leánykórusa) hang­versenye Orgonán közreműködik: Michael Howell Július 21. (szombat) 15 óra Műsor: Zeke Lajos orgonahang­versenye Trombitán közreműködik: Kovács Kálmán Július 28. (szombat) 15 óra Műsor: Kovács Endre orgona­hangversenye Közreműködik: Tálas Ernő ének (Svédország) ESZTERGOMI HISTÓRIÁSOK 1990. július 14.-15. RÉGI ZENEI ESTÉK A VÁRSZÍNHÁZBAN Július 14. (szombat) 20 óra — A Niederöstereichische Spielleute Együttes (Ausztria) hangversenye Műsor: Glogauer Liederbuch (Glogau-i énekeskönyv) XV.sz.-i énekei Művészeti vezető: Dr. Hermann Buchner — A Ramovs Consort (Szlové­nia— Ljubjana) hangversenye Műsor: Reneszánsz és koraba­rokk (olasz, angol) zene a XVI­XVII. sz.-ból. Művészeti vezető: Klemen Ramovs Július 15. (vasárnap) 20 óra — Az Ars Nova Együttes (Len­gyelország-Varsó) hangversenye Műsor: Középkori lengyel zene (XIII—XV.sz.) Művészeti vezető: Jacek Urbaniak Jegyek vásárolhatók elővétel­ben a Gran Tours Kft Esztergom Város Utazási Irodájában (Eszter­gom, Széchenyi tér 25. Tel.: 13—756) és a helyszínen. Értesítjük Cserkésztestvérein­ket, hogy 1990. július 15-én ren­dezzük meg a II.14-es öreg Holló találkozót és cserkész fogadalom­tétel megújítást, valamint az új csapatzászló felszentelését a 1/2 11-es szentmisén a Bazilikában, majd ezt követően a Ferences Kollégiumban. Eladó 1300-as Lada extrákkal. Két és fél éves, 15 000 km-t fu­tót. Ára: 300.000 Ft. Érdeklőd­ni Bp-en az 142-04-84-es tele­fonon. * Sürgő9en és olcsón eladó üdü­lőtelek Esztergom-Búbánatvölgy­ben a horgásztavak közelében; 220 nöles, villany van, víz megold­ható. Érdeklődni: Angyal Henrik 1213 Bp. XXI.ker. Damjanich u. 235. ESZTERGOM ÉS VIDÉKE művelődési, helyismereti, idegenforgalmi tudósító Szerkeszti a szerkesztőbizottság a Komárom—Esztergom megyei Levéltár közreműködésével Felelős szerkesztő: SEBŐ JÓZSEF Felelős kiadó: SIMON TIBOR m.b. tanácselnök Szerkesztőségés kiadómegbízott: GRAN TOURS Kft. Esztergom város utazási irodája (Koditek Pál ügyvezető igazgató) 2500 Esztergom, Széchenyi tér 25. Telefon: 13-756 Kéziratokat, megrendeléseket, apró­hirdetéseket a fenti címre kérjük. * * * Aifaprint Nyomdaipari Kisszöv. Felelős vezető: Barabás Gábor HU ISSN 0864-7054 bizonytalanságot ébreszthetnek; továbbá munkakedvüket elvegyék, hogy máshol keressenek munkát, és sunyi módon terjesztett valót­lanságokkal ártsanak a városnak, az MDF-nek, végső soron pedig a tanácsi dolgozóknak is. Természe­tesen azok a vezetők, akik tevé­kenységükkel nem bizonyították, hogy a köz érdekében, szakérte­lemmel végezték munkájukat, szá­míthatnak a megmérettetésre, a­mely elsősorban a város polgárai­nak a szavazásokon megnyilvánuló akarata szerint fog megvalósulni. A közhivatalnoki munka erköl­csi és anyagi megbecsülésének elő­mozdítása az MDF programjának is része, és a helyhatósági válasz­tások után is számítunk a tanácsi dolgozók szakértelmére. Esztergom, 1990. június 11. A Magyar Demokrata Fórum Esztergomi Szervezete Augusztus 19-20-án UTAZZON VELÜNK a debreceni virágkarneválra! Utazás autóbusz­szal, elhelyezés két ágyas szobák­ban, étkezés: félpanzió. Belépő­jegyet és idegenvezetést is bizto­sítunk. Részvételi díj: 1961 Ft/fő. Feliratkozás: Gran Tours Iroda, Széchenyi tér 25. MEGJELENT! A ,,Magyarország Vármegyéi és Városai" reprint-sorozat újabb kötetei kaphatók a Gran Tours­ban; most a Pest-Pilis-Solt-Kis­kún vármegye I—II. kötetei érkez­tek hozzánk. Az esztergomi Szabadidő Központ pályázatot hirdet a kertvárosi Féja Géza klubkönyvtára vezetői állására. Pályázati feltétel: - felsőfokú (pedagógusi vagy népművelői) végzettség, — Esztergom-kertvárosi állandó lakhely Lehetőleg férfiak jelentkezését várjuk 1990. július 15-ig az alábbi címen: Szabadidő Központ, Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. Az esztergomi Szabadidő Központ bérbe adná az intézmény földszintjén lévő helyiségeit a következő szolgáltatások céljára: — könyv-folyóirat-hanglemez árusítása — iparművészet-ajándék üzlet kialakítása Jelentkezni lehet a Szabadidő Központban, Esztergom, Bajcsy Zs. u. 4. Taxirendelés: ÉJJEL ­NAPPAL! (33)-11-355 AUTÓMENTÉS, INDITÓSZOLGÁLAT 0-24 ÓRÁIG ! Az AUTOPLUS váija kedves Ügyfeleit! Nálunk eladhat, vásárolhat, ja­víthat, személygépkocsit. Szervízcím: Esztergom, Kiss J. u. 79. Adás-vétel: Pilismarót felé vezető 1 l-es főút mellett. AUTOPLUS AJÁNJLA SZOLGÁLTATÁSAIT — Műszaki vizsgára való felkészítés vizsgáztatással — Karosszéria munkák - Alváz és üregvédelem (3 év garancia) Esztergom, Kiss J. u. 78. Spóner, Tóth L., Németh, Dávid. A csapat vezetője: Balogh József. BIRKÓZÁS: MAJOR GYULA A VB-RE KÉSZÜL Világbajnokságra készül a ma­gyar serdülő válogatott és ennek tagja, az esztergomi versenyző Major Gyula. Dr. Partali László, a megyei Sportigazgatóság vezetője, a Ma­gyar Ohmpiai Bizottság (MOB) képviseletében részt vett a váró­SPORT sunkban megtartott birkózó szö­vetségi ülésen, és a sportág előtt álló feladatokról szólt. Az elmúlt ohmpián sikert értek el, és a MOB ezt váij a a birkózóktól a Barcelo­nai világversenyen is. Az eszter­gomi, a dorogi a tatabányai ver­senyzők az év első felében az or­szágos bajnokságokon kitűnően szerepeltek és 8 + 44 + 47 bajnoki pontot szereztek. A legjobbakra — bár befejező­dött a tavaszi versenyévad — újabb megpróbáltatások várnak. A ser­dülők az ifjúságiak világbajnokság­ra készülnek, a juniorok Európa­baj no kságra. RÖPLABDA: ÖTÖDIK LETT AZ NB-fl-BEN A MIKROMED SE A férfiak mezőnyében az NB II középcsoportjában a Kandó Műszaki Főiskola, a Romhányi Kerámia, a Műegyetemi AFC, a Dági KSK mögött ötödikek lettek az esztergomiak. Az őszi váratlan jó szereplés után — akkor szorosan a negyedik helyen álltak - Kaposvári István edző kedélye érthetően lehangolt. Tavasszal nem várt vereséget szen­vedtek a Komplex SE-től, a dágiaktól is kikaptak, így maradt számukra a tavaly is már elért ötödik helyezés. A csapat tagjai: Kaposvári Atti­la, Bódis András csapatkapitány, Maróti Attila, Csillag Gyula, Sza­bó István, Bőhm Zoltán, Horváth Csaba, Kaposvári Tamás, csere­ként még néha helyet kaptak az ifjúsági csapat tagjai is. Az ifisták szerepléséről követ­kező számunkban írunk! Pálos Imre Tisztelt Városlátogató és Városlakó! Örömmel értesítjük, hogy az EGOMKER KFT GALÉRIA üzletében, profilváltás következtében, a porcelán- üveg- ajándék tárgyak és képzőművészeti alkotásokon kívül, szórakoztató elektronikai és háztartási elektromos kisgépek széles választékával váijuk Önt! Címünk: EGOMKER GALÉRIA, Esztergom, Széchenyi tér 23. Nyitvatartás: H-P.: 9.00 órától 17.00 óráig. MAGYAR HITEL BANK RT Esztergomi Igazgatósága az alábbi szolgáltatásaival áll kedves ügyfelei rendelkezésére: számlavezetés valutaváltás devizaszámla vezetés LETÉTI JEGY értékmegőrzés spórkocsi letét Pénztári órák: minden munkanapon 8-13 óráig 11 Esztergomi #1 rmmW Igazgatósága 2500 ESZTERGOM, RÁKÓCZI TÉR 2^. Telefon: 12-544

Next

/
Oldalképek
Tartalom