Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1883

7» Vanke Sándor: V. Ferdinand Pozsonyban 1830-ban magyar királylyá koronáztatik, 1 d. e. emlékp. — I. Constantinus, 1 d. r. p. IV. osztály. Lőwy Jenő: 1 d. játékp. — Buda Kálmán: 1 d. régi osztrák papirosp. III. osztály. Szinek Gábor: 1 d. régi belga r. p. — Rudolf Béla: Károly, olmützi püspök, 1 d. e. p. — Kegl György: Pius III., Sabinianus, Clemens XI., Joannes III., S. Anacletus pápák, ón em­lékpénzek, 5 d. — Lothringi Károly herczeg, 1 d. bronz emlékp. — I. Lipót, i d. e. p. — 1 d. ujabb orosz r. p. — 1 d. r. p. IV. Béla idejé­ből. — Diocletianus, 1 d. r. p. II. osztály. Haugh Béla: I. Constantinus, 1 d. r. p. — II. Constantius, 2 d. r. p. — II. Ferdinand király, 1 d. e. p. — 1 d. játékp. — 1 d. poltura 1705-ből. — 2 d. ujabb német és orosz r. p. — Mátray F e r e n c z : Diocletianus császár, 1 d. r. p. — Horváth Dezső: Kálmán király, 1 d. r. p. — I. Lipót császár, 3 d. e. p. — 2 d. török r. p. — Molnár Jenő: Alexander Sev., 1 d. e. p. — Apafi Mihály, erdélyi fejedelem, 1 d. e. p. — I. Lipót király, 1 d. e. p. — VI. Károly császár, 1 d. e. p. — 2 d. ujabb olasz e. p. — Petricsek Rezső: 1 d. ujabb szász váltópénz. — Pastinczky István: Valens, 1 d. r. p. — 1 d. magyar papirosp. 1849-ből. — Luczenbacher János: III. Zsigmond, lengyel király, 1 d. e. p. — Licinius császár, 1 d. r. p. — Herzán Czézár: Gallienus és Valens császárok, 2 d. bronz p. — 1 d. török p. — 1 d. ujabb porosz e. p. — 1 d. e. p. M. Terézia idejé­ből. — Moosbauer Kálmán: 1 d. ujabb olasz r. p. — Takács Béla: 1 d. játékp. — Etter Ödön: II. Constantius, 1 d. r. p. — 1 d. játékp. — Pathy József: Petőfi, 1 d. ón emlékp. — Borsiczky Ottó: II. Mátyás, 1 d. e. p. — Pisuth Kálmán: x d. játékp. — Apa Miklós: Pius Antonius, 1 d. bronzp. I. osztály. Ochleitner János: Paris, salzburgi érsek, 1 d. e. p. 1627-ből. — Krisztina, Norvégia és Svédország királynéja, 1 d. r. p. — Fried Bódog: 2 d, kis e. p. M. Terézia idejéből. — 1 d. e. p. II. Lipót idejéből. — I. Ferencz-József és Erzsébet egybekelésének emlé­kére vert 1 d. emlékp. (ónból.) — 1 d. osztrák bronzp. 1522-ből. — 1 d. magyar papirosp. 1848-ból és 1 d. hamis öt frtos papirosp. — Schup­pauer József: Gallienus, 2 d. r. p. — Diocletianus, 1 d. r. p. b) Vétel utján. Esztergomnak 1683-ban és Érsekújvárnak 1685-ben történt vissza­foglalásának emlékére vert 5 d. ezüst emlékp. 30 frt. 43 kr. értékben. — 1 d. ujabb angol váltóp. A gyűjtemény összesen 176 darabbal gyarapodott»

Next

/
Oldalképek
Tartalom