Szelestei N. László (szerk.): Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról (Budapest, 1989)

Körmendy Kinga: 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms II. 7. jelzetű kódexében

pp. 293-319. Franciscus de Toleto Johanni de Rokycana salutem. Incipit articulus recessus x de prima ergo satis dicta sunt tanta Deo gratias. pp. 319-338. [Nicolaus Dinkelsbühl: Speculum artis bene moriendi.! Cum presentis exilii miseria x hiis dietis pp. 339-340. [Evangelium Nicodemi.! Euntes cum fratribus x finitur pas­sio domini christi. Cf. Tischendorf, Constantinus: Evangelica Apokrypha. 412- 414. pp. 341-351. [Vita Adae et Evael Cum expulsi essent x finita saecula saeculorum. Cf. Wilhelm Meyer kiadásával. "(Leírását Id. a 42. jegyzet­ben! ) pp. 351-358. Nota de antichristo. Primo quesitum ad nomen x miraculis et signis in torquendo christifideles coruscabunt, p. 358. 0 pie deus ubi tunc tue consolationis augmentum x in tam magna eorum tribulatione. p. 358. Augustinus de misericordia marie. Sic inquirens quod triplex est status hominis x in hora mortis suscipe Amen.1 A kódexet a már említett ismeretlen könyvtáros paginálta. A kódex törzsanyagán kívül az előzéklapokra és az üresen maradt lapokra a közel egykorú használók összefüggő szövegeket másoltak. Az első előzéklapon két kéztől a következő bejegyzéseket olvashatjuk: a) Balsamus et munda cera cum chrismatis unda x Si quis honorat eum re­tinebit ab hoste triumphum.^ b) Sanctus Thomas scribit in scripto primi Summarum x a peccato origi­nali et actuali immunis fuit. Istud est contra superbos monachos x Si ergo (megszakad). A kódex 359-360. oldala üres. A 361. oldalon 15. század végi cursi- va currens írással Quidquid uni minimorum horum fecisti incipittel né­hány soros szövegmagyarázat olvasható.-^ A 362. oldalon a kódex kötésé­vel kapcsolatban a következőket rögzítette Meszlényi Zoltán könyvtáros: 184

Next

/
Oldalképek
Tartalom