Szelestei N. László (szerk.): Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról (Budapest, 1989)

Körmendy Kinga: 15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms II. 7. jelzetű kódexében

15. századi eszmetörténeti kérdések az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzetű kódexében Körmendy Kinga Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. II. 7. jelzettel egy is­meretlen eredetű, 1456-ra datált kódexet őriz. A kiállítás előkészítő munkái során Nagy László felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 410 jelzetű, esztergomi használatú isko­láskönyvében lévő Medice cura te ipsum kezdetű, a szentségekről szóló traktátus szövegével azonos az esztergomi kódexben az 1-255. oldalakon olvasható mű. Csábító volt a feltételezés, hogy a szövegegyezés alapján gyarapíthatjuk a csekély számban ránk maradt esztergomi iskoláskönyvek sorát. A kódex feldolgozása azonban megfosztott bennünket ettől a lehe­tőségtől . A kódexnek címet és kormeghatározást egy ma már nem azonosítható kutató, vagy könyvtáros adott. Az előzéklapon szereplő 1456-os évszámot a kódex 295. oldalán olvasható szövegösszefüggésre alapozta, itt utalás történik Kapisztrán Szent Jánosra. A 361 oldal terjedelmű papírkódex két kéz írása. Gothica cursiva formata a 15. század második feléből. Az egykorú kötés alsó részét 1948-ban pótolták, majd az elmúlt években a kódexet újrakötötték. A kö­tet a következő műveket tartalmazza: pp. 1-255. [Nicolaus de Blonia: Tractatus de sacramentis! Medice cura te ipsum x Sic merces operis oratio sancta le­gentis. Que magistrat superis nos toto robore mentis Arnen, pp. 256-292. [Nicolaus Dinkelsbühl: Epistola ad Jacobum de Misal Eloquenti viro domino N. verbi dei seminatori in praga x desiderans anime mee et tue salutem. Cf. Hardt i.m. (20. jegyzet) III. 339-391. 183

Next

/
Oldalképek
Tartalom