Dobay Pál: A mi Vaskapunk - Kézirat (Esztergom, 2002)

gm Elöl­járó­ban Egy-két adat Nevének eredete jiStett Növény­zete A MI VASKAPUNK Vaskapu nem csupán egyike a Pilis-Visegrádi hegység számos magas­latának. Nem is csak úgy általában "valamelyik". Vaskapuból egyet­len egy van, és ez az egy a miénk, szentgyörgymezeieké! Sok min­denre lehetünk /és vagyunk is/ büszkék, de ezt a páratlan termé­szeti képződményt ország-világ méltán irigyelheti tőlünk. Aki még nem látta, el sem hiszi; aki viszont ismeri, annak felesleges a bizonygatás. Pedig nem nagy ez az erdő borította csodálatos határrész. A Kis /vagy Rákosi/ fenyves - Szurmai tanya - Holop kút - Könyv kút - Dézsmaház - Kriskó tanya - Pári kút - Összekötő erdő - Hegymeg - Vaskapualja sokszögvonallal körbezárható földrészlet alig 200 ha kiterjedésű. Mintegy 5,5 km-nyi kerületét l|-2 óra alatt sietség nélkül körbejárhatjuk. Legmagasabb része - a 403 m Vaskapu-fennsík - csaknem fele a Pilis-Visegrádi hegység legmagas/abb pontjának, a 756 m Pilistetőnek. Honnan származik Vaskapu szavunk? E dűlőnévre három magyarázatot is ismerünk: 1. / "A Pilis-Visegrádi hegység részletes kalauza" /szerk. Dr.Thir­ring Gusztáv. BJ>. 1929./ szerint a menedékház mögött lévő erde- i- és feketefenyves jellegzetes kapualakot mutat/ott/. E kis fenyves azóta legnagyobbrészt kipusztult. Ma már csak kevés i- dős bizonyító egyed található az akkori faállományból. 2. / néhai Berkesi István erdész tájékoztatása: egy hajdani erdőbir­tokos kerítéssel védte a városi fatolvajoktól itteni erdejét. E kerítésen lévő egyetlen vaskapun át volt csak lehetőség belép ni a szóban lévő területre. 3. / néhai Bózna János erdész úgy tudja, hogy nyári zivataroktól és jégesőktől gyakran vaskapu módjára védi meg a szomszédos szőlő­ket és Esztergomot a felette magasodó hegy. A két erdész /mindkettő évtizedekig szolgált a vaskapui erdőben is/ közlését erősíti meg Ortutay András levéltáros, aki szerint a török uralom utáni évekből származó okmányokon többször szerepel a Vas­kapu szó helymegjelölés céljából. A térség - noha csaknem teljes egészében faállomány borítja - erdé­szeti jelentősége ill. gazdasági haszna ma már nem számottevő. A e

Next

/
Oldalképek
Tartalom