Dobay Pál: A mi Vaskapunk - Kézirat (Esztergom, 2002)

2 Menedék­ház vsgyoskoru, zömmel sarjeredetu akac—, cser , hars—,mezeijuhar—, kevés tölgy- és virágoskőris erdők emberemlékezet óta a lakosság tüzifaigényét biztositotották. Fűrészrönk, vasúti talpfa vagy veze­tékoszlop vajmi kevés került ki belőlük. Legfeljebb némi épületfát, szerszámfát, bognár- és kádárfaalapanyagot adtak a szőlőkaró mel­lett. Növényföldrajzi különlegesség a menedékház előtti szabadtéri terasz alatt, a rendkívül meredek hegyoldalát borító törgemandula^virágos- kőris természetes erdőtársulás /Amygdalus nana - Fraxino ornetum/, amely egyedül itt található az országban! A vaskapui erdő igazi értéke nem anyagi jellegű, hanem természeti- és tájképi vonatkozásában rejlik. Nem véletlenül áll az egész tér­ség természetvédelmi oltalom alatt, mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. El sem tudjuk képzelni a Vaskapu dűlőt erdő ill. a benne élő növény- és állatvilág nélkül. A hely varázsát legjobban a természetjárók érzik. Első és legbeszé­desebb bizonyíték erre a jól ismert vaskagui_menedékház. 1914-ben épült a Magyar Turista Egyesület Esztergomi osztálya kezdeményezé- re, Einczinger Ferenc terve szerint, kereken 10.000 Korona költsé­gen. Elnökükről, £rilli_Gyuláról nevezték el, akinek bronz dombor­műve a Ny-i falon található. Elhelyezése ill. ünnepélyes felavatása 1927-ben történt. A menedékház 1948. után Király _Rióért nevét kapta. Ő az 1919-es tanácsköztársaság természetjáró mozgalmának vezető embere volt. így olvassuk az ugyanitt lévő emléktáblán 1959. évi dátummal. Azonban mi, helybeliek, a mai napig "vaskapui menedékházként" ismerjük és tartjuk számon az épületet. Eleinte csak egyszintes volt. A lapos tető kilátóul szolgált, ám a rohamosan növekvő kirándulóforgalom folytán rövidesen ide is szo­bákat építettek. 1929. évben már 4o/!/ ágyról van itt tudomásunk. A Ny-ra és D-re néző veranda szintén nem eredeti része az épület­nek. 1975. a "fordulat éve" a menedékház építészettörténetében. A keze­lői jogot ekkor kapta meg a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság a Turis­taházakat Kezelő Vállalattól. Az új kezelő legelső feladata az el­odázhatatlan épületfelújítás minél előbbi elvégzése volt. Ez sajnos

Next

/
Oldalképek
Tartalom