Kommunista per (Esztergom, 1921)

Esztergom éa Vidéke.1921*áprllis 7. ilommunlata-per» Emberek, felett kezdett Ítélkezni c mati'or fiit jet len bl róság *Oly an embe­rek felett,akik utópisztikus elvek szolgálatában állottak,megtagadták magyarságukat,a társadalmi rend ellen foglaltak állást, »em tisztelve a magántulajdon szentségét, félrelökve a magyar törvényeket,gonosztevők készségéé szolgáivá lettek* i \ Kedden reggel a féltlz órakor beérkező vonattol hozták meg fegyveres őrök kíséretében meglánoolva Győri János,Zajáé János,dr.Kartali István, Miklósi György, Parier Pe reno, Csermák Gyula, Bontsd László, 3zentei vándor és Fűzi Károlyt*A szomorú menetet az egész vonalon tömegekben várta a ki­váncsi közönség* Szerdán 9 éra előtt néhány perccel erős csendőrfedezet alatt kisérték át a vármegyeház nagytermébe Győri János,Miklósi György,Bánosé László,Szen­tel Sándor, dr.Karteli István, Bárt fal Géza,Zajáé János, nerler Ferenc,Cser- mák Gyula,Gerle! Gábor,Fűzi Károly és Bonifert Alajost.A vádlottak c bí­rói asztallal szemben egy sorban helyet foglaltak ős mögöttük a csendőrök. Pont 9 órakor bevonult a bíróság, az elnök ismertette a per tárgy át, mely - ben legsúlyosabban ven Győri János vádolva éspedig kétszeres gyilkosság­gal*^ tanuk szokásos figyelmeztetése után,mivel dr*Török László budapee ti ügyvéa,eki több vádlottnak védője,csak a fél lo órás vonattal érkez­het ik meg,az ügyész indítványára e tárgyalást az elnök fél tíz óráig felfüggesztette* /, Dr*Török László védőügyvéd megérkezvén,elnök újból megnyitja a tárgya­lást, de mivel egynéhány vádlottnak nem volt védőügyvéd je,amíg a kirendel védők megérkeznek,újból fel kellett függeszteni a tárgyclist. Az első délelőtt összesen 3 vádat tárgyalt le a törvényszék,Fisehor ős társai,özv.Lintner Jánosné és Kollár István ellen elkövetett bűntetteket Mind a három ügyben Győri János mint főbünös szerepel* ■ VAROS) KÖNYVTÁR ESZTERGOM I

Next

/
Oldalképek
Tartalom