Kommunista per (Esztergom, 1921)

Fiiohtr Vilmos,Kerdos.Diezaitz és Almás 1 ügyben, mint okikat, mivel «hí­don át akartok kelni és az érző katonának 3 szivart kínáltak,a forradal­* mi törvényszék 3-3 hónapra és 1000 koronára itélta el.Elsinek Győri Já­nost hallgatta ki az elnök,a szokásos kérdésekre megfelelve,mem érzi magát kunosnak,de amikor az élnék meggyőzé és rávezeti érvel elil ki­térni nem tudott,kaismerte azt,hogs neki mint E elemi osztályt végzett «25 szarü fűid mívesnek nem állott jogában Ítélkezni, mint kirónak szere­pelnie nem lett volna szakad,ezek alapján büdösnek érzi mogát.Enyhiti körülményül azt ia ki jelentet te, hogy ezelőtt még azoeialisto earn volt, nem hogy kommunista lett volna. Dr. Török László védi azon kérdésére, hog5 tudta -a a proletárdiktatúra térvény te lens égét, azt fülelte, hogy ug5 gondolta,mivel akkor olyan "kormány" volt és mert mindég a kormány adott ki rendeleteket,hát azt hitte, Így kell annak lenni. Zajáo János nem érzi magát bűnösnek,menteget 1 magát azzal,hogy őt erő­szakkal tették meg t örvény azéki bíróvá* Sehogy sem akar rá emlékezni, hogy ki indítványózta Fisjher és tártainak elitéltetését.Az Ügyész belekapasz kodva abba a ki jelentésébe, hogy erőszakkal tették meg klrévá,azt kérdezi Zajáétól,hogy miként volt lehetséges az erőszakkal szemben későbbi le­mondása.Erre a vádlott már határozott választ adni nem tudott.Hivatkozott idegességére,amiken 2 éves korától szenved /?/• Bártfei Géza,aki mint nyomozó szerepelt a diktatúra alatt, ki jelenti, hogy a vádat nem értette meg,mire az elnök felvilágosítja őt.Bűnösnek természetesen nem érzi magát,nem tartöztátott le senkit,de amikor az ügyész indítványára felmutatja az elnök a forradalmi törvényszék lefog­lalt iratai köaUl az erről szóló okmányt,az aláírást elismeri. A pénzbüntetés második részét képezvén a vádnak,újból kihallgatja az elnök a vádlottakat.Győri János beismeri mir,hogy Piaoher Vilmos junius 2-án fizette le az 1000 koronát és a bírság iránti inditványt Paazler váakiztosra hárítja.Zajáe nem nagyon emlékszik az egész ügyre.Bsrler Perone mint void vádklztos és jogvégzett ember,szintén nem emlékszik az 1000 koronára,mire az elnök felolvassa az 1000 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom