Jelentés … Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az 1907. évben különös tekintettel Esztergom vármegyére (1907)

A MAGYAR KIR. FOLDMIVELESÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉGE. JELENTES NAGYMÉLTÓSÁGU DARÁNYI IGNÁCZ M. KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTER ÚRHOZ MAGYARORSZÁG SELYEMTENYÉSZTÉSÉNEK ÉS SELYEMFONÓ IPARÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL AZ 1907. ÉYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM VARMEGYÉRE A TÖBBI SELYEMTENYÉSZTŐ VÁRMEGYÉRŐL EZEN FÜZET VÉGÉN A „FÜGGELÉK‘-BEN SZÓLUNK. SZEKSZÁRD, 1907 NYOMATOTT BÁTER JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom