Jelentés … Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az 1907. évben különös tekintettel Esztergom vármegyére (1907)

„Kimerithetlen mennyiségű szederfák ültetése, ápolása, fenntartása hazai kötelesség, ha köteles­ség a honi gazdagnlás s ekkép a nemzeti erő minden s még legkisebb forrását is megnyitni s csak egyik mezejét a hazai iparnak parlagon hagyni bűn s ha kötelesség mindenekelőtt oly tárgyat mozdítani elő, melynek haszna nem egyes kiváltságokra háramlik egyedül, hanem jótékony­sága, mint a napsugár, mindenkit egyenlően érint. Legyen csak elég szederfalevél s a többi bizonyosan el nem marad“■ Gróf Széchenyi István (■>A selyemről« IShO. 25- ik és 50-ik lapjain.) '! ;'i f [, - \ S-j v’ . >/ • , v, i "-c Mindazokat, akik selyeiuienyésztésünk iránt jóindulatú érdeklődéssel szíveskednek viseltetni, melegen kérjük, hogy, ha ismernek olyan közsé­get, hol a közutak mellett legalább 50 darab jól kifejlett szederfa van, de még nincs selyem­tenyésztés, kegyeskedjenek velünk közölni az illető községek nevét, hogy azokban is megismertessük a selyemtenyésztést. VÁR [" '\f01m \; E ;zí -.v'rr , •' _ ___*4—f . i w­I

Next

/
Oldalképek
Tartalom