Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

8 Tóváros. Állami. Raczkó István igazgató, Fábián Ilona, vitéz Kocsis László, Bajor Franciska, Béltekyné Janky Ilona, Várhegyi Margit, Kaptay József, Domoszlay Olga, Tóthné Surányi Jolán, Öllős Ödön Árpád, Saigoné Lauschmann Erzsébet, Csepy Lajos. Várgesztes. Róm. kath. Molnár János, Vértessomló. Róm. kath. Mechtl Paula, Herengel János, Richter József. Vértesszőllős. Róm. kath. Szigetvári Má­ria, Slezákné Csébits Erzsébet, Slezák Antal, Kotsis Ernő. Vértestolna. Róm. kath. Harmatos Osz­kár, Mosányi Imre. Óvónők. Annavölgy. Bányatársulati. Dávidné Bá- lintffy Ilona. Acs. Községi. Bogár Lenke. Baj. Községi. Kenyeresné Gály Ilona. Bánhida. Községi. Vighné Láng Anna. Csolnok. Állami. Kőrössyné Bartos Ilona, Ordódy Mária. Dorog. Állami I. sz. Özv. Huszárné sz. Schalda Róza, Urbán Magda. — II. sz. Ba­lás Irén, Balás Jolán. — III. sz. László Esz­ter, Mi hajiovit s Mária. Esztergom. Érseki róm. kath. Orbán Ka­talin Karitina. — Szent Anna-zárda. Róm. kath. Kacsik M. Fernanda, Bodrogi M. Her- linda. —- Szentgyörgymezei zárda. Róm. kath. Kamarás M. Emanuela. — Szent Szív Ott­hon. Róm. kath. Missik Margit Korona. — Társulati. Gonda Olga. Felsőgalla. Községi. Francziziné Pintér Erzsébet. Felsőgalla-bányatelep. Társulati. Özv. Schvartzné Cseke Ilona, Levcsákné Szabó Lujza, Balogh Eszter, Halmos Irén, Riedl Ma- tild, Wriessnig Matild. Kecskéd. Községi. Gotthard Gizella. Kesztölc. Állami. Exner Gabriella, Schusz- ter Erzsébet. Kisbér. Községi. Baloghné Kováts Er­zsébet. Kocs. Községi. Könczöl Eszter. Komárom. Róm. kát. Neuwirth Ilona Ra- faella, Kovács Teréz Lilióza. Környe. Községi. Pethő Erzsébet. Nyergesújfalu. Községi. Gábor M. Judit, Puksa M. Bella. Oroszlány. Községi. László Margit. Pilisszentlélek. Állami. Bobik Erzsébet. Szomor. Községi. Andressek Gizella. Sárisáp. Állami. Janda Ludovica, Szabó Ilona. Szőny. Községi, dr. Vizkeletyné Czumpf Jolán. Tata. Községi. Csécsné Csay Ágnes. — Róm. kath. alapítványi. Máder Laura, Betle­hem Lucina. Tarján. Egyesületi. Eördögh Margit. Tatabánya. Bányatársulati. GillignéTauz Mária, Kriháné Szily Margit, Soltiné Arnóth Margit. Tokodaltáró. Bányatársulati. Kovácsné Fazekas Mária. Tóváros. Községi. Wriessnigg Mária. Vértessomló. Községi. Özv. Mechtlné Prandtner Gizella. Vármegye. Főispán. Dr. Radocsay László. Főispáni titkár: dr. Jánoskúti József. Felsőházi tagok. Dr. Serédi Jusztinján bibornok herceg­prímás, dr. Fehér Gyula nagyprépost, Leőke Károly ref. esperes (Szomód), Ghyczy Elemér földbirtokos. (Kisigmánd.) Szíjj Bálint kis­gazda. (Nagyigmánd.) Országgyűlési képviselők. Esztergom város: Túri Béla prelátus- kanonok (Kér.). — Komárom város: Zsin­dely Ferenc m. kir. kormányfőtanácsos. (NÉP). — Dorogi kerület: dr. Knob Sándor, a GyOSz főtitkára (NÉP). — Tatai kerület: Fellner Pál szeszgyáros (NÉP). — Tatabányai kerület: Surgoth Gyula ny. táblabiró (NÉP). — Nagy- igmándi kerület: Csehszombathy László fő­orvos (Kisg.) Központi tisztviselők. Általános közigazgatás. Alispán : dr. Frey Vilmos. Főjegyző : dr. Reviczky Gábor. Másodfőjegyző: dr. Závody Albin. Aljegyzők: vitéz dr. Zsiga'János, Viz- váry Viktor. Tiszti főügyész : dr. Divéky Ist­ván. Tiszti.főorvos: dr. Stockinger János. Főlevéltárnok: (Üresedésben.) Közigazgatási gyakornokok: dr. Jánoskúti József, dr. Di- véky-Bezsilla Sándor. Irodaigazgató: Lipóth Kálmán. Irodafőtisztek: Szőllősy Béla, De mény Dezső, Tuba István. Irodatisztek: Szi­tás Mihály, Pózna József. Dijnokok : Szalay

Next

/
Oldalképek
Tartalom