Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

9 Gyula dr., SzentgyÖrgyi Mária, Kugiits Imre, Demény Irén. Árvaszék. Árvaszéki elnök: Fekete Rezső. Ülnö­kök : Vécsei Kálmán dr., Schleifer József dr., Boncz Nándor dr. Fogalmazó: Mattyasóv- szky Dénes dr. Irodafőtisztek: Méry Péter, Kellner Gyula. Irodatisztek: Bajnok Gizella, Sárfatvy Géza. Dijnok: Pathy Anna. Vármegyei számvevőség. Számvevőségi főtanácsos és a számve­vőség főnöke : Serényi Gyula. Számvevőségi tanácsosok: Bélteky Gyula dr., Albert János, Bónyi Adolf, Molnár Gyula. Számellenőrök : Tihanyi Ferenc, Oláh János. Számtiszt: Papp János. Kezelő: Gyarmathy József. Dijnokok: Csókás Erzsébet, Balázs Lajos. Kültisztviselők. Esztergomi járás. Főszolgabíró : Reviczky Elemér. Szolga- birák: Maros Antal, Pékh Gyula dr. Járási tiszti orvos: Schleifer Mátyás dr. Közigazg. gyakornok : Csévfalvay János dr. Irodatisztek : Somlyó Ferenc, Brunner Ferenc Dijnokok : Po- lusin Anna, Bálintffy László, Fekete László dr. Községi jegyzőségek és jegyzők. Bajna. Jegyző: Sztankovics Endre. Se­gédjegyző: Várnai Ferenc. Körorvos: Vezér Imre dr. Körállatorvos: Tiboldi Béla. Iroda- tiszt: Vályi István. Bajót. Jegyző: Meggyes Miklós. Csév. Jegyző: Fentős Ferenc. Csolnok. Jegyző: Meszlényi Béla. Adó­ügyi Jegvző : Mezei Mihály Segédjegyző : Joós Ferenc dr. Körorvos: Liptai Béla dr. Irodatiszt: Hopp Ferenc. Dorog. Jegyző: Morva Izidor. Segéd­jegyzők : Laborczai Vincze, Oberth Károly, Novotny Elemér dr. Körorvos : Rogrün Jenő dr. Dömös. Jegyző: Havas Ernő. Segéd­jegyző : Korpás János. Lábatlan. Jegyző: Györgyfalvy Dezső. Segédjegyző: Endrédy László. Leányvár. Jegyző: Markó Aurél. Nagysáp. Jegyző: Pallagi Pál. Segéd­jegyző : Horváth Sándor. Nyergesujfalu. Jegyző: Zsitvay József. Segédjegyző : Kapronczai Ödön. Körorvos : Tábori Lajos dr. Körállatorvos: Katula Géza. Pilismarót. Jegyző: Bády Ferenc. írnok : Jankovics Miklós dr. Piszke. Jegyző: Csömör Gyula. Sedéd- jegyző: Magor Béla. Körorvos: Tulassay Jó­zsef dr. Sárisáp. Jegyző: Laux Antal. Segéd- jegyző: Kégly László dr. Körorvos: Grósz Dezső dr. Süttő. Jegyző: Varga Győző. Segéd­jegyző : Szilárd Béla Tokod. Jegyző: Bellus Béla. Segédjegyzők: Szoláry Lajos, Tőkés Zsigmond dr. Körorvos : Juhász Sándor dr. írnok : Tónay Aladár. Körjegyzőségek és jegyzők. Kesztölc. Jegyző: Szigethi Mihály. Se­gédjegyző : Pásztor József. Tát. Jegyző: Halm Antal. Segédjegyző: Dániel Fülöp. Úny. Jegyző: Bendessy Béla. Segéd­jegyző: Markoth Imre dr. Qesztesi járás. (Komárom.) Főszolgabíró : Mihályi Géza dr. Szolga- biró : Prikkel Mihály. Járási tisztiorvos : Koncz Zoltán dr. Közigazg. gyakornokok: Gedeon Gábor dr., Ghiczy István dr. Iroda segédtiszt: Rónai Ferenc. Dijnok: Szabó Mária. Községi jegyzőségek és jegyzők. Acs. Jegyző: Tarcsy Gyula. Adóügyi jegyző : Péntek Lajos. Segédjegyzők : Péntek Sándor, Kiss Lajos. Községi orvos: Dabis Antal dr. Körállatorvos : Hajós József. írnok : Garab Imre. Ászár. Jegyző: Kerner Alajos. Segéd­jegyző : Pusztai József. Bana. Jegyző: Nagy Lajos. Adóügyi jegyző : Lork Lajos. Községi orvos : Csobai Béla dr. írnok : Lajos Kálmán. Bököd. Jegyző : Pataky Endre. Körorvos : Benes Imre dr. írnok: Erdész Antal. Császár. Jegyző: Szűcs Sándor. Segéd­jegyző : Koczán Béla. Körorvos: Rothnagel József dr. Csép. Jegyző: Veres Lajos. Dunaalmás. Jegyző: vitéz Böszörményi Ödön. Körorvos: Antal Pál dr. Ete. Jegyző: Maller Ferenc. Kisbér. Jegyző: Pálmai József. Segéd­jegyző : Tóth Károly. Körorvos : Balassa Sán­dor dr. Körállatorvos : Maller József. írnokok : Biró Rozália, Szigethy Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom