Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

7 Szőny. Róm. kath. Jásper Antal, Szend- rői Jenő, Szendrőiné Klein Teréz. -- Ref. Kovács Béla, Kovácsné Soós M. Adél, Tarczy Zoltán. Szőny-Almásfüzitő. Krasznai Dezső. Szőny Nagyharkálypuszta. Angyal Mária. Tárkány. Róm. kath. Kiss János, Nagy Ilona, Grössl János, özv. Bartáné Keller Er­zsébet. — Ref. Patay János. Tárkány-Vasdinnyepuszta. Állami. Fáy Irén, Adorján István. Vérteskethely. Róm. kath. Püspök Antal. — Ág. ev. Laász János. Tatai járás. Agostyán. Róm. kath. Horváth Mária, Szeltner Árpád. Alsógalla. Róm. kath. Jávor Antal, Sztan- kovics Lajos. Baj. Róm. kath. Kurali János, Laczko- vits István. Bánhida. Róm. kath. vitéz Faragó Ist­ván igazgató, Mélykúti Flórián, Bálványos István, Kálnay Edit, Reszler Simon, Bánáti István, Scholtz Frida, Muzslai Pál, vitéz Fa­ragóné Scholtz Márta, Patyi Magdolna, Ka­pus Mihály, Bánhida-bányatelep. Társulati. Rótt Má­ria, Umathum János, Lusztig Mariid, Mayer Aranka, Németh Paula, Ruzsinszky Melinda, Suppán György, Kreutzer Irén, Essősy Endre, Mezey Árpád, Okolicsányi Gyula. Dad. Róm. kath. Havasi Sándor. — Ref. Székely Zoltán, Néma Ida. Dunaszentmiklós. Róm. kath. Mellau Já nos, özv. Zieglerné Nagy Ilona. Felsőgalla. Róm. kath. Edelényi Kálmán igazgató, Schippertné Frühauf Margit, Kis­faludy János, Idei Ferenc, Schippert Ferenc, Vass Erzsébet, Khncsek Ferenc, Eichardt Antal. Felsőgalla-bány at elep. Társulati. Jeney Gyula igazgató, Szamosiné Rusznyi Klára, Arnold Gyula, Mirtse Margit, Kozákné Ker­ner Irén, Béldi Nándor, Varga István, Kozák Nándor, Arnoldné Kiss Katalin, Béldiné Éder Margit, Levcsák Ede, Me­leg József, Pálmai János, Kuzmich Angela. Fekete Gyula, Riedl Ottó, Gáti Gyula, Sáko- vits Ilona, Baricska Dezső, Pórné Gyarmathy Vilma, Dombyné Reichenbach Irma, Pulay György, Kricsfalvi Valéria, Modróczky Szil­veszter, Práger Lajos, Domby Imre, Prágerné Franck 1 ona, Juhosné Péterffy Ilona, Szente Pál, Pór Antal. Felsőgalla-mésztelep. Társulati. Ougonov- szky Ernő igazgató, Géczyné Petheő Gizella, vitéz Severjes János, Kirchner Lajos, Bor­sodi Béla, Karsai József. Gyermely. Róm. kath. Vigh János, Szőke Sándor. — Ref. Katona Zsigmond, Gyermely-Gyarmatpuszta. Herbák Rózsa. fiéreg. Róm. kath. Cséfán Béla. — Ref. Narancsik Emil. Kecskéd. Róm. kath. Keller Antal, Kel- lerné Sille Mária. Kocs. Róm. kath. Andits János, Andits- né Pethő Etelka. — Ref. Vincze Imre, Ne­mes Imre, Bukovinszky Géza, Bukovinszkyné Bakocs Mária Kömlőd. Ref. Kiss László, Szabóné Jó- kúthy Erzsébet. Környe. Róm. kath. vitéz Hegyháty Ala­jos, Eck Teréz, Kurucz János, vitéz Hegy- hátyné Hahnekampf Mária, Berghold Antal. Naszály. Ref. Bors Lajos, Pályi Béla. Naszály-Billegpuszta. Uradalmi róm. kath. Triska Ferenc. Oroszlány. Ág. ev. Kozár László, Ko- zárné Csengey Lenke. Oroszlány- Majkpuszta. Uradalmi róm. kath Gulyás Mária. Szórnád. Róm. kath. Horváth Ignác, Sza- lay Béla. — Ref. Sebestyén Mária, Baranyi József. Szomor. Róm. kath. Kovács Ferenc, Prau- dik Teréz. Tardos. Róm. kath. Lindscheidt Nándor, Biró Károly, Palotai Gyula, özv. Molnárné Gombárovics Róza. Tarján. Róm. kath. Hőbausz Alajos, Grüli Jusztin, Höbauszné Stagl Teréz, Reiterits Paula. — Ref. Kovács Béla. Tata. Róm. kath. fiúiskola. Havas Adél, Janky Kálmán, Lukársy József, Perez Béla. — Róm. kath. leányiskola. Varga Lilióza, Müller Olga, Mészáros Ilona, Pribránszky Ágota, Zsirkay Ida. — Ref. Szalay Julianna, Pereces Etel, Nyilas Antal, Szabó Lajos. — Izr. Gottdiener László. Tatabánya. Társulati. Tóth Sándor igaz­gató, Kovácsné Oppé Ilona, Seifert Hilda, Fenyőházi Dezső, Bátkyné Halmos Mária, Lá­nyiné Schveitzer Paula, Kovács Béla, Sze­derkényi Mihály, Szőke Irén, Meszes János, Szederkényiné Vukovich Izabella, Harmat Rezső igazgató, Nagy László, Berki Ernő, Fenyőháziné Bátky Erzsébet, Ungváry Irén, Hetzmanné Micheller Mária.

Next

/
Oldalképek
Tartalom