Mazurka Károlyné: Az olvasók érdeklődésének és ízlésének változásai az esztergomi könyvár kölcsönzési tükrében 1957-1961-1965 kimutatásai alapján - kézirat (1965)

Az olv sók árdokiődésénok 6a Ízlésnek változásai az GQstergorai könyvtár külcaünaéoi tükrében 1957 - 1961 - 1965 kimutatási lapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom