Fődiné Handbauer Erzsébet: Az Esztergomi Érseki Boldog Margit Leánygimnázium tanári és ifjúsági könyvtárának története 1930-1948 (1985)

Tartalorajegysek 1« Elősző • «••*••*•••«••• .........3* old. 2« Eaztergoa történeto az 1920-aus éréktől a felszabadulásig • ••••••••••••••• .6« old* 3« A középiskola a Horthy-korszakLan »«»•«•« 10* old« 4« A Boldog Margit Lsánygionáslum és könyvtárai* • 17* old* 4*1 Az alapitás és az els5 két tanév • • « • • 17« old« 4«11 A könyvtárak 1930/31-bea • ••••••• *19* old« 4*12 A könyvtárak 1931/32-bsn.......... . * . 21. old« 4 «2 A ginnáaiura 3* és 4* ssztendejs...........24» old« 4 *21 A könyvtárak 1932/33-ban..................25* old« 4 *22 A könyvtárak 1933/34-ben ..................27» old« 4 *3 A gimnázium 5» és 6« esztendeje. « • • • • 31» old« 4«31 A könyvtárak 1934/35-bsn •*••«•••» 32* old« 4.32 A könyvtárak 1935/36-ban ••••••••• 35» old« 4»4 A giemázlua 7» és 8« esztendeje • • • • • «39» old# 4«41 A könyvtárak 1936/37-bsn * • • ............40* old« 4 *42 A könyvtárak 1937/38-ban ••••••••••42« old* 4.5 A ginná z5.u& 9» és 10« esztendeje • • • • • «4b» old« 4.51 A könyvtárak 1938/39-ben......... • . • «48. old. 9 » 52 A könyvtárak 1939/40-bsn...................5o. old. 4*6 A ginnézlun 11« ée 12« esztendeje. * . • • *53» old« 4.61 A könyvtárak 1940/41-ben ••••«•••• *54» old« 4«62 A könyvtárak 1941/42-bsn ••••••••• »55» old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom