Fődiné Handbauer Erzsébet: Az Esztergomi Érseki Boldog Margit Leánygimnázium tanári és ifjúsági könyvtárának története 1930-1948 (1985)

4.7 A gimnázium 13* ás 14» osstendej© • • » « #53* old* 4.71 A könyvtárak 1942/43-ban ............. . 59. old. 4. 72 A könyvtárak 1943/44-bon 61. old. 4.8 Ab iskola 19. ■* 18. eve ......... .65. old. 4.9 A könyvtárak fejlődési folyamata ..... 67. old. 4.91 A tanári könyvtár fejlődése ....... .67. old. 4.92 Aa ifjúsági könyvtár fejlődése ...... 71* old* 5. Kitekintés ••••••*••»•••*••««* .73. old. 3.1 Ab iskola történet® as «illoaositástél napjainkig ..»••»•..«.••»«. 73. old. 5.2 Áttekintés & könyvtár további fejlődéséről.62. old. 6« Ütéssé . ............... .84. old. I livatkosáook jegyséke .............................£5* old. * * ifclhassnált irodalom ...*•• t »*.»••* t oili* • 2 • Mellékletek

Next

/
Oldalképek
Tartalom