A koldulás megszüntetését tárgyazó rendszabály (1870)

A KOLDULÁS MEGSZÜNTETÉSÉT TÁRGYAZÓ RENDSZABÁLY. 1. §• A koldulás, úgy házaukint, mint utczákon, ország­utakon, vásárokon stb. — ideértve a sajnálattal vegyes undort szülő, testileg megcsonkult s fekélyes koldusok­nak buesujárások és vásárok alkalmávali kitételét is — 1878-ik évi Április 1 -töl kezdve Esztergom megye és város területén, végleg és határozottan szigorúan tilta- tik; kivétel egyedül a szerzetes rendek küldöttei, s más jótékony intézetek kellő igazolványnyal ellátott meg- bizottaira nézve tétetvén. 2. §. Minden község köteles, kebelbeli munkaképtelen és segélyre szoruló szegényeit és koldusait maga eltar­tani, és szigorúan felügyelni, hogy a községbeli koldn sok koldulás végett más községbe ne menjenek. 3. §• A munkaképtelen és segélyre vagy eltartásra szo­ruló községi lakosok közé következők tartoznak:

Next

/
Oldalképek
Tartalom