Prokopp Gyula: Schroth András szobrász (1983)

■ > ' '■■ ■- '■ , '■'•■ SCHROT HAND RÁ S SZOBRÁSZ (1791 - 1850 UTÁN) Az esztergomi bazilika kriptájába vezető lépcsők aljá­ról két hatalmas, közel három méter magas szobor tekint az oszlopsorokkal három hajóra osztott előcsarnokon keresztül a kripta középpontja, a prímások nyugvóhelye felé. (x. kép) A két géniusz szobor egyike kioltja a bal kezé­ben tartott fáklyát és jobbjával az ég felé mutat. A másik pálmaágat hoz a jobb karján, baljában pedig borostyán- koszorút nyújt a prímások sírját őrző altemplom felé. Ez a két szobor Schroth András alkotása. Ezekkel szer­zett magának mindmáig széles körben ismert nevet, míg egyéb művei alig ismertek, jelentős részük meg is sem­misült. A magyarnyelvű művészeti lexikonok csak erről a két szoborról tesznek említést, a Nagler-lexikon egyik művét sem említi, a Wurzbach-lexikon csupán a Bécsben kiállításra került'alkotásait sorolj a fel, a Thieme—Becker lexikon pedig csak sommásan említi, hogy az 1820— 1850 években több bécsi kiállításon vett részt. [1] Életrajzi adatot csak keveset ismerünk róla. A lexiko­nok úgy tudják, hogy Bécsben született 1791-ben, szülei­nek nevét azonban nem közlik. A bécsi Akademie der bildenden Künste levéltára is csak annyit tud, hogy Schroth édesatyja, valamint mostohaapja (Märscl :il Lipót) is szobrászok voltak. Schroth András 1803. már­cius 22-én lépett az akadémia növendékei közé. B- y 1805-ből fennmaradt osztályzat (Klassifications-list a) r - rint a történelmi tárgyakból jó osztályzatot nyert. 18 ban elnyerte az uralkodó által a szobrásznövendékek s mára kitűzött ezüstérmet (Hofpreis). Utoljára 1820-L ... szerepel a neve a tanulók névsorában. [2] A szülők ne csak abból a keresztlevélből ismerjük, amelyet B Wieden nevű külvárosának plébániája 1863. novemi r ix-én állított ki Schroth Mária RosaHa megkeresztelé ; ről. Ebből a szokatlanul sok adatot tartalmazó okmáj - ból megtudjuk, hogy az 1842. december 22-én me "kére - telt Mária Rozália két nappal korábban, december 20- • született Schroth András szobrásznak és feleségén/ , Weiss Annának házasságából (während des Ehestand . mit seiner Ehegattin Anna Weiss).' Az anya szülei Wo ? József bádogos és felesége, Holdermann Erzsébet. M: nevezi, továbbá Schroth András szüleit is: Schroth Józ i szobrász és Heyde Jozefa. : A Nagler-lexikon tudósítása szerint Scliroth And a i i. Az esztergomi bazilika kriptájának lépcsőháza

Next

/
Oldalképek
Tartalom