Meszlényi Antal: A százéves esztergomi Bazilika (1956)

Esztergom régi dicsősége és annak elmúlása

1. ESZTERGOM RÉGI DICSŐSÉGE ÉS ANNAK ELMÚLÁSA Hajdanában úgy tekintettek őseink Esztergomra, mint az ország gyöngyszemére. A Kárpátok medencéjében történt meg- gyökeresedésünket követő évszázadokban innen sugárzódott szét a magyar élettér négy tája felé az állam- és egyházélet irányítása. Fejedelmeinket, főképpen Gézát nemcsak a honfoglalás előtti népek itt maradt kultúrája, hanem a Duna vizétől és a környező hegyek bérceitől koszorúzott védettsége s nem utolsósorban ter­mészeti szépsége ösztönözte arra, hogy Esztergomot válasszák székhelyüknek és egyben az ország középpontjának. Gézáról tör­téneti hitelességgel tudjuk, hogy itt ütötte fel lakóhelyét, s a szük­séges építkezések foganatosításával itt rendezkedett be fejedelmi uralmára. Az sem kétséges, hogy az itteni Várhegyen született Vajk nevű fia. A kereszténység befogadása után itt keresztelték Istvánra s ugyancsak itt lépett házassági frigyre Gizella bajor hercegnővel, és e hegy magaslatán koronázták meg a II. Szilveszter pápa által (999—1003) küldött Szentkoronával. Esztergom tehát első királyával, Szent Istvánnal és folytatói­val elnyerte a királyi központ, míg érsekeivel, majd prímásaival az egyházkormányzat vezető szerepét. A középkor respublica Chris­tiana értelmezésében a királyság intézménye úgy fonódott össze az Egyházéval, mint a szőlővessző karójával. Az egyik célkitűzésé­ben támogatta a másikat, s mindkettőre az a feladat hárult, hogy az alattvalók földi és örök boldogságát munkálja. Ennek megfelelően Szent István a mostani Várhegy déli szög­letében nemcsak pompás királyi palotát emeltetett, hanem annak folytatásaképpen 1010 táján felépíttette Szent Adalbert, nemzetünk térítője tiszteletére az első főszékesegyházat. Ettől tovább haladva északi irányba felemelkedett az érseki palota is, s ez a hármas épít­mény harmonikus szépségben egészítette ki egymást. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom