Esztergom Évlapjai 1979

Dr. Szállási Árpád: Adalékok Esztergom XIX. századi egészségügyéhez

Osváth Andor: Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített múltja és jelene (Bpest, 1938) Magyar Orvosok és Természetvizsgálók VI. vándorgyűlése (Pécs, 1846.) Szállási Árpád: Lenhossék Mihály esztergomi főorvos gyógyszertani beadványa (Orvostört. Közlemények, 34. sz. 1965.) Szállási Árpád: Az 1831-es év Esztergom megyében (Orvostört. Közi. 31. sz. 1964.) Szállási Árpád: Feichtinger Sándor orvos-botanikus (Komárom megyei O. napok közi. 1969.) Zelliger Lajos: Esztergom-Vármegyei írók koszorúja (Bpest, 1888.) Szállási Árpád: Az esztergomi honvéd-kórház 1848/49-ben (Űj Forrás 1972. 2. sz. Tatabánya...). Gortvay György: Az újabbkori magyar orvosi művelődés és eü. tört. (Bpest, 1953). Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye és város múltjából (Esztergom 1892.) Simor emlékkönyv. (1887. Esztergom.) Boleman István: Fürdőtan (Budapest 1887.) 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom