Esztergom Évlapjai 1934

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Zákonyi Mihály: Balassa Bálint születési éve

15 Balassa András pedig egész pontosan felel e kérdésekre, mikor megírja, hogy Bálint 1554 október 20-án született, Zólyom­ban, szombati napon, délelőtt 9 órakor. Eszerint tehát három­négy évvel fatalabb volt, mint eddig tudtuk. Halálának idejét és körülményeit már nem ő jegyezte fel, mert ő előbb meghalt, hanem utódai, de ennek pontosságához sem fér kétség, mivel két családtag írta be, köztük az, ki holt­testét Esztergomból elvitette és mindkettő egyformán írja le. E szerint 1594 május 19-én a viziváros ostrománál sebesült meg. Nem ágyúgolyó, hanem csak puskagolyó érte mindkét combját, de nem ütött rajta életveszélyes sebet — hisz majd két hétig élt utána, — hanem a magyar seborvosoknak szót nem fogadó tudós német felcser ügyetlensége ölte meg május 30-án. Bár bennünket, esztergomiakat, ennek a fejegyzésnek külö­nösebben csak a Balassa Bálintra vonatkozó részei érdekelnek, mégis a bennük foglalt sok pontos genealógiai adat miatt jónak láttam közölni az egész feljegyzést, mely eredeti helyesírásában a következő: ... 68. nd. Balassa. Currimus ad mortem cicius uel tardius omnes Ad praecium vitae, qui bene currit, habét. 1557. vette uolt zegin Seredi Caspar az ifiabbik el Merei Annát farsangba. Holt meg 1566 2° die Bőit elo vasarnap. 1559. Let wolt zegin Gywrko Bozinba zent Balind napian. 1574. holt meg 30. januarii. 1561. Let Borbala Bezterzebe zent Borbalazzion napian reggel 9 oran. Anno 74. holt meg 30 januarii Budamer hora X noctis. 1564. let zegin Annoka. Ittem 1566. let Susska Budamerbe 2. februarii estue. 1538. Eztendobe lettem en Balassi András ez vylagra Erdelybe Almás uaraba zent András nap elewt ualo zerdan estue heeth orakor. (Későbbi kézzel utána jegyezve :) Moritur in Domino in curia sub arce Beztercze sita 21. oktobris anno 1591. 1542. Eztendobe let Merei Annám Dobrant hushagio pinteken id est 3. marcii haynalkor. 1583. junii 1. nap után eyel ket óra vthan walazta el engem az Vr Isten ez en zerelmes Annám­tól Bezterze vara alat. 1567. Birt Isten ezwe bennünket es az menyegzonk let Bezter­cebe decembernek 28. napian az Wag vyze mellet. 1568. Let Ballassa Anna Beztercze uaraba reggel tyz ora elot novembernek 28. napian

Next

/
Oldalképek
Tartalom