Borsodi Zsófia: Az esztergomi Prímáskert története (4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006/3. sz.)

A KERT TÖRTÉNETE A SlMOR-FÉLE ÁTÉPÍTÉS ELŐTT A Simor-féle átalakítást megelőző időszakban is létezett ezen a területen kert - legalábbis a terület egv részén -, amely a mindenkori épülethez kapcso­lódott. A legkorábbi térképlap, mely a zöldfelület szempontjából figyelmet érdemel, Andreas Krey hadmérnök által 1756-ban készített várostérkép 4 (1. ábra), melyen a palota épülete még jezsuita rendház. Az esztergomi jezsuita kollégiumot Széchenyi György érsek alapította 1687-ben. Az első rendházról nincs sok információnk, valószínűleg egy szerény missziós ház keretén belül működött a rend. A Krey-térképen látható állapot egy 1710 utáni bővítési szándék ered­ménye. 5 Az épület Duna felőli olda­lán - a mai kert helyén - húzódik a városfal, mely egy ötszögletű, úgy­nevezett jezsuita bástyába szélese­dik ki. A falon belül beépítetlen tér látható jelölések nélkül, kívül azon­ban kertábrázolást fedezhetünk fel. Az ábrázolás sematikus; a szabályos, téglalap formájú ágyásokat növény­szimbólumok jelölik, amely alap­ján ott haszonkertet feltételezhetünk. A díszkert funkció a rendház belső udvarában - a ma is meglévő egyik kővel burkolt udvar elődjében - kapott helyet, amelyről az épület egy felvételi rajzáról győződhetünk meg. (2. ábra). A rajzot Felkis Antal készítette 1773 után. 6 A felirat szerint „Ziergarten", azaz díszkert szolgálta a pihenést a kerengóvel körülvett udvarban. Felkis hat részre osztotta a területet, a hely adottsága indokolta ezt a kialakítást: az épület kijárataihoz alkalmazkodott az útvezetés. Az ágyasokban dísznö­vényeken és lágyszárú évelőkön, egv­nyáriakon kívül nagy valószínűséggel gyógy- és fűszernövényeket is termesz­tettek. A Duna és a városfal közöt­,$jruub uin>.!íitffj6 l tSj&tljsfTu&ai Qttbi Sjrnu« IxjinUicún. Éx Jefon Ráudcr Erklimm der BudilW A Du Hetede,,„,,., V d* C. der Zier-dünni. ü die £ die GiW F d'< tí. der Hoir H de* I derEulBim I» Kefler K dtc lUtcf L defi M dlí Qoiénum. die J O. die RTne . . Hnlbk ™ « VU

Next

/
Oldalképek
Tartalom