Borsodi Zsófia: Az esztergomi Prímáskert története (4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 2006/3. sz.)

A z esztergomi prímási palota a Várhegy és a Duna közé ékelő­dött keskeny városrészben, a Vízivárosban helyezkedik el. Közvet­len szomszédságában a barokk stílusú, egykori jezsuita templom található, egy tömeget alkotva a palo­ta épülettömbjével. A kert kialakí­tására az épülettől a Duna irányába elterülő, feltöltött térszínen került sor. A helyszűke miatt egy viszonylag keskeny, a palota hosszanti tengelyé­vel párhuzamosan futó, nyújtott ellip­szis alaprajzú park keletkezett, melyet támfal és kerítés választ el az alacso­nyabban fekvő, közparkként funkci­onáló Erzsébet-parktól. Az épület tömbjét két belső udvar tagolja. A rezidencia jelenlegi eklektikus arculatát 1881-1883-ben nyerte el Lippert József építész tervei nyomán, Simor János érsek megbízásából. 1 Az épület helyén eredetileg jezsuita rendház állt. 2 A végleges átalakítást kisebb-nagyobb átépítések és számos tervrajz készítése előzte meg. Az épü­let története ezen tervrajzok időrend­be állított sorából bontakozik ki, mely alapján kerttörténetre vonatko­zó információkat is nyerhetünk. 3 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom