Knyazovics András: A munkaerőpiac, a foglalkoztatás összefüggései általában és a munkahelyen

/:Ämig valamely területen az elsőszámú vezető, minden humánpolitikai speciális ismeret nélkül azt gondolja, hogy a műszaki-, technológiai ismeret fontosahb a termelésben, mint az emberi tényező, addig érdemes újból és újból előtérben helyezni a személyügyi te­vékenységet : / A munkaerőpiac csak az emberi tényező megfelelő értékén való kezelése révén alakulhat ki, A gyakorlatban sokszor túlbecsülik a pénz szerepét. A, beruházások elmaradásával magyarázgatják a sikertelen­séget. Hatékonyan, korszerű technikával lehet dolgozni, de a legkorszerűbb gép is csak holt tőke, amely csak a jól képezett-, motivált ember munkája révén mozdul meg és e kettő egymásra hatásából jön létre a, pénz.. A termelés tényezői közül az emberi munkaerő az a külön­leges valami, ami uj értek létrehozására képes. Ezért hosszabb távon a munkáltatónak is érdeke, hogy a. munkaerő értékén cseréljen gazdát. Eredményes gazdasági tevékenységet csak olyan környezetben folytathatnak, ahol a munkaerőpiac igazi szerepét felismerik. A személyügyi tevékenység egyik problémája az, hogy sokan ugy gondolják, a munkanélküliek serege megold mindent. A bérek minimális szinten tartása kellő biztosíték az ered ményes munkavégzéshez. Mondanivalóm lényegét az a gondolat vezérli, amit régebbi olvasmányaimban C.Dornie r professzortól jegyeztem fel és igaznak tartok:" Egy vállalat tartalmát és értékét nem a pénzt ők e határozza meg, hanem a szellem, ami benne ural­kodik. E gondolat első olvasásra is elfogadhatónak,, okszerűnek tűnik, mégis a napi munka forgatagában a hosszú távú célo­kat alárendelve napi praktikáknak nagyon sok ember másként cselekszik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom