Knyazovics András: A munkaerőpiac, a foglalkoztatás összefüggései általában és a munkahelyen

KGc |/|\IT fllOVICS floras A munkaerőpiac, a foglalkoztatás összefüggései általában és a munkahelyem A munkaerő kínálat és kereslet alakulása egy esztergomi gyárban Bevezetés; Hazánkban működő munkaerő piacról nem beszélhetünk,mivel a tulajdonváltás és foglalkoztatás iránti igény kaotikus állapotokat mutat, a munkaerő kereslet-kinálat mennyisége és minősége felismerhetetlen. Munkaerő piac, mint olyan mindenütt létezik , de az előző értékrend felborulása, a piacgazdaság kialakulatlansága miatt aktiv termelőként nem funkcionál. - A. rendszerváltozás előt t a teljes foglalkoztatásra való törekvés olyan gazdasági környezetet alakított ki, amelyben a munkaerő ellenértékeként fizetett bér alacsony volt, elsősorban a magasan kváLifikált szakmákban-, munkakörökban, mivel a bérkorlátok nem tették lehetővé az.igazi teljesít­ménykövetelmények értékén való honorálását. - Most a piacgazdaságra való átállás időszakába n /: itt egyéni véleményem irom, a szükségesnél több munkahely szűnt meg, a tulajdonviszonyok változása egy hosszabb periódust vesz igénybe, ezért:/ az eltelt rövid időszak miatt működő munkaerő piac nem alakulhatott ki, ellenkezőleg sok terü­leten alakulóban lévő foglalkoztatási értékrend is felbomlott. Sajnos olyan időben élünk, amikor a társadalmi-, politikai változások következtében, környezetünkben a munkaerővel való pazarlás egyik mélypontja felé tartunk, békés időt tekintve! Dolgozatomban tapasztalataim alapján szeretnék néhány humán­politikai szempontot elemezni az elmúlt évek tükrében, azok kritikai elemzése mellett, minden nosztalgia tudatos mellő­zésével. A munkaerőpiac kialakulatlanságának objektiv tényezői mellett ma is vannak és hatnak olyan emberi tényezők, amelyek csak a személyi-, munkaügyi-, szociálpolitikai tevékenységek szakmai elismerése révén alakulhatnak ki. Természetes, hogy a személyügyi tevékenységet végzők elsőd­leges feladata e cél elérése, de a vállalatok, cégek vezetői­nek is értékelni kell a humánpolitikai szakemberek munkáját. • 7 08. 31 VÁlíO 2009 DEC 0 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom