Füvessi József [összeáll.]: Az Esztergom-Búbánatvölgyi Kerek-tói vízfolyásra telepített tavak felújításának és az esztergomi Vasas Horgász Egyesület alapításának és működésének története

\L±J3SZÓ A tavak létesítésének és az esztergomi Vasas Horgász Egyesület alapításának és életé­nek rövid történetét meg kellett írnom, mivel teljességében leginkább én ismerem. Meg kellett írnom azért is, mert előre haladott korom (86 év) vége felé járok, így ha az „örök vizekre megyek horgászni" senki sem fog emlékezni az eseményekre. „Exegi monument' aere perennius..." , mondta Horatius. Nem dicsekvésként, és nem akarom összehasonlítani magam az ókori római költővel, de nekem is ez az egyik „mara­dandóbb" alkotásom. Sajnos a teljes tervem szerinti megvalósulást ill. megvalósítást - horgász állások kiépí­tése, parkosítás, horgász hozzátartozók és kirándulók kulturált elhelyezését és időtöltését szolgáló terek, a tavak körüli gyalogutak, őrzött gépkocsi parkoló, gyermekjátszótér és pancsoló, kis horgásztó apróhal telepítéssel az 5-8 évesek részére (horgász utánpótlás ne­velés), horgásztábor stb., az 1981-ben kialakult helyzetem már nem tette lehetővé. (Politi­kai utasításra le kellett mondanom.) Az új vezetőség a tavakra kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott terv megvalósítá­sát már nem szorgalmazza. Amennyire az események engedik, igyekszem mind helyi, mind időrendi bontásban szétválasztani ill. elkülöníteni a tavak és az egyesület történéseit az áttekinthetőség érdeké­ben, de szinte lehetetlen az egybefonódásuk miatt. „Memoria miniutur..." Nehézzé teszi az emlékezést az azóta eltelt mintegy 40-45 év. Hozzájárul ehhez az a saj­nálatos eset is, hogy ennek az időnek írásos emlékei elkallódtak, ill. megsemmisültek 1982 után, az egyesületi irattár gondatlan kezelése miatt. Az egyesület jelenlegi vezetősége arra hivatkozik, hogy az árvizek miatt többször kellett menekíteni az irattárat. (Lemondatásom után miért kellett a Madách utcai helyiséget felcserélni, elhagyni és az árterületen lévő Sportcsarnokba költözni?) Zömmel az emlékezetemre és a nálam lévő füzet-jegyzetemre hagyatkozhatom, amely viszont nem ad pontos eligazodást. Az egyesület titkára többszöri kérésem ellenére sem rögzítette az eseményeket, és ha rákérdeztem, zokon vette. Az egyesületi életet és a tavak megvalósulását nem lehet elkülöníteni, mert az események egyazon időben történő, egy­másba kapcsolódó és egymástól függő megnyilvánulásai, alakulásai ezt lehetetlenné teszik. Ezért van az, hogy sok esetben olyan érzés foghatja el az olvasót: írásomban káosz és idő­rendbeli össze-visszaság uralkodik. A látszólagos kuszaság és időrendbeli ellentmondás annak a következménye, hogy az események gyors egymásutánisága, a hatósági intézkedések egymásnak ellentmondó soka­sága nyomja rá bélyegét a történésekre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom