Hídlap, 2011 (9. évfolyam, 1–35. szám)

2011-08-13 / 26. szám

Szent István napját Esztergom Szentgyörgymezőn ünnepli A 44 éves múltra visszatekintő Szentgyörgymezői Kertbarátkor a Szentgyörgy- mezői Olvasókör csoportjaival közösen rendez idén augusztus 20-án Szent István napi ünnepséget. A hagyományos rendezvényen nemcsak a város vezetői mon­danak ünnepi beszédet, de ekkor áldják és szegik meg az új kenyeret, ekkor nyílik meg a kertbarátok terménykiállítása és ekkor adják át a Szentgyörgymezőért-díjat, KÖZÖSSÉG régió A Szentgyörgymezői Olvasókörben augusztus 20-án délelőtt 9 órakor kez­dődik a Szent István napi ünnepség, az új kenyér és a jogállamiság ünnepe. Az egyik legnagyobb állami ünnephez kap­csolódva úgy tűnik idén Esztergom teljes közönsége leginkább Szentgyörgymezőre fókuszálhat István napján, augusztus 20-án. A tradíciókat a régmúlttól megtartó szentgyörgymezői közösség jó példával elől járva most újra összefogott, hogy megtartsa az augusztusi ünnepet. Az alkalmon három jeles eseményről is megemlékezünk, hiszen ezen a napon ünnepli az ország az új kenyér, a jogállamiság és Szent István napját is. Ez utóbbiról Jankovics Marcell Jeles napok elnevezésű virtuális lexikonjában egyebek között azt olvashatjuk, hogy Szent István névünnepe, István király, Szent Király Termet neveztek el a még élő Reményi Károlyról abban a zenei táborban, me­lyet a városi zeneiskola tartott az elmúlt héten. A rendezvénysorozat alkalmával a kamarazene került a középpontba. Sorrendben a huszadik kamarazenei tábort rendezte meg a Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola július utolsó hetében. Az eseménysor kiemelkedő része volt az az ünnepség, melynek keretében a zeneoktatási vagy egyszerűen Király napja, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta pedig legfőbb állami ünnepünk. Esztergom legnagyobb szü­löttéről való megemlékezés mellett a leg­fontosabb eleme a napnak az új kenyér, melyet ugyancsak ekkor ünnepiünk. A szentgyörgymezői rendezvényen - régi hagyomány szerint - lesz a nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyér megszegése. Erős Miklós a Szentgyörgymezői Kertbarátkor intézmény idén 70 éves egykori vezetőjét, Reményi Károlyt tisztelték meg azzal a peda­gógusok és a növendékek, hogy termet nevez­tek el róla a Kis-Duna partján lévő épületben. Mint Udvardyné Pásztor Ágnes igazgatótól a Hídlap megtudta, ezt a gesztust azért tették meg, mert Reményi Károly most búcsúzik az intézménytől, a következő tanévben ugyanis már nem fog tanítani. A zeneiskola az elneve­zéssel egykori vezetőjének, felújítójának 70. születésnapját is szerette volna köszönteni. A kamarazenei táborban a Zsolt Nándor iskola jelenlegi és egykori növendékei, vala­mint a más hasonló intézmények diákjai vet­tek részt. A tábor szervezőinek az volt a célja, hogy közösséget építsenek, azokból, akik az elmúlt húsz évben ebben az esztergomi intéz­ményben tanultak, s bár talán elszármaztak Esztergomból, de a városba, a zeneiskolába szívesen térnek vissza. „Úgy gondoljuk, fon­tos, hogy a zene összekösse őket” - hangsú­lyozta Udvardyné Pásztor Ágnes, majd hoz­záfűzte, ez az a kapocs, mely alapja az együtt zenélésnek, a kamarazenei munkának. Ez a fajta hangszeres megszólalás a két-három fős elnöke az idei ünnepséggel kapcsolatban elárulta a Hídlapnak, hogy az ekkor fel­használt kenyér mellett, több más pékáru is szerepel a főünnepet követő terménykiállí­táson. Mint az elnök rövid tájékoztatójából kiderült, maga a terménykiállítás termé­szetesen a szentgyörgymezőiek által meg­termelt zöldségek, gyümölcsök és gabona­félék sokféleségéből áll, a kiállítás anyagát pedig a költőien elrendezett termények mellett a városrészben élő kézműves mes­terek nívós alkotásai adják. A terménykiál­lításon szereplő alkotásokat zsűri bírálja el, a különleges tárlat díjnyerteseit és a többi terményt nemcsak augusztus 20-án, de másnap, 21-én 1 óráig is meg lehet tekin­tetni az olvasókör nagytermében. Erős Miklós mindehhez hozzátette, hogy az augusztus 20-ai szentgyörgymezői ünnepségen mindemellett a kertbarátkor átadja a Szentgyörgymezőért-díjat, melyet annak adományoz, aki a város­részérét kiemelkedően tett az elmúlt időszakban. Az elnök annyit elárult, hogy idén nem személy, hanem egy intézmény lesz a díjazott. Tavaly ketten érdemelték ki az elismerést, akkor a hagyományőrzés és a humán szolgálat területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján Söröss Jenő és Major László kapta. I3ES együttesektől egészen a húsz fős zenekarig kamarazenei változatigterjed, ahogy erre sok példa volt a program szempontjából meglehe­tősen sűrűnek számító egy hét alatt a zene­iskolában. Az igazgatónő hozzátette, hogy a kamarazenei csoportok változatos összeté­tele jellemezte a tábort, zongorakettősök, fúvósok és vonósok is alkottak együtteseket, illetve a gyerekekkel közösen zenéltek fel­nőtt muzsikusok is. „A kamarazenei forma a kisebb létszám miatt nagyobb koncentrációt igényel a résztvevőktől, ez pedig pedagógiai szempontból sem elhanyagolható, hiszen a cél a táborban is az volt, hogy a növendékek fejlődjenek” - hangsúlyozta az igazgató. A tábor zárókoncertjét július 29-én a Szent Erzsébet iskola dísztermében tartotta a zene­iskola, másnap a Dobó Katalin Gimnázium aulájában pedig a Gyémántos hercegnő című zenés darabot mutatták be a növendékek. m Reményi Károlyról nevezett el termet a-zeneiskola Tábort vertek a zenészek 12 hídlap 2011. AUGUSZTUS 13. IX. ÉVFOLYAM / 26. SZÁM

Next

/
Oldalképek
Tartalom