Hídlap, 2011 (9. évfolyam, 1–35. szám)

2011-08-13 / 26. szám

KÖZÖSSÉG korszerűsítésére, akadálymentesítésé­re, eszközbeszerzésére irányuló kétfor­dulós pályázat írásával indult, majd en­nek keretében 2009-ben megkezdődtek a felújítási munkák, melyek január 28-án elkészültek. Ezzel párhuzamosan szintén pályázatnak köszönhetően folyt a peda­gógusok szakmai továbbképzése. Végül pedig ugyancsak pályázatból megújult az iskola informatikai eszközparkja. A pro­jektzáró ünnepségén először Pergel István polgármester köszöntötte az egybegyűl­teket, majd Popovics György, a Komá- rom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnö­ke mondta el ünnepi beszédét. Végeze­tül Fábiánná Gyimesi Lívia iskolaigazgató ismertette a 2007-ben kezdődött, most lezárult három pályázat által elért fejlesz­téseket. A vendégek ezután az iskola ta­nulóinak közreműködésével - akik a nyári szünet ellenére nagy örömmel vállalták ezt a szereplést - működés közben te­kinthették meg az interaktív táblákat IRODÁT KAPTAK A TÁTI KÖRZETI MEGBÍZOTTAK > Iroda kialakításával és fenntartásával is segíti a település körzeti megbízottjai­nak munkáját a település önkormányzata. A helyiséget július 28-án adta át Tát ve­zetése, Szenes Lajos polgármester, Dérné Varga Katalin jegyző és a helyi képviselők, Tisztelt Közönség, Tisztelt Színházlátogatók, Tisztelt Esztergomiak! HÁLA, és KÖSZÖNET! Köszönet, és hála mindazoknak, akik figyelmükkel, jelenlétükkel; kiállásukkal, ér­tékeinket veszni nem hagyó tenni akarásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy elmond­hassuk: 2011 nyarán is VÁRT a SZÍNHÁZ a VÁRHEGYEN. Várta Önöket, és Önök éltek ezzel a lehetőséggel. Ettől élt! Engedjék meg, hogy az Önök, és a maroknyi szer­vezőcsapat nevében megköszönjem a MAGYAR SUZUKI ZRT., "SPORI PRINT V’’ KFT., KÉK DUNA RÁDIÓ, SZUPERINFÓ, HÍDLAP, MÁRIA RÁDIÓ, CIVILHETES, NYERGESI HÍR­MONDÓ, KOMÁROM-ESZTERGOMI EST, ROMÁN KULTURÁLIS INTÉZET, FORD SOLYMÁR ESZTERGOMI TELEPE, KÓSA LÁSZLÓ - KISVONAT, RAJOS VÍZSZOLGÁLTATÓ KFT., GABI VIRÁGBOLT, PADLIZSÁN ÉTTEREM, PIZZA CASA LUIGI ÉTTEREM, SZÉCHENYI ÉTTE­REM, ÉDES ANNA - MÚZEUM CUKRÁSZDA, ESZTERGOM GRILL TERASZ, SZALMA CSÁR­DA, WELCOME UTAZÁSI IRODA, CATHEDRÁLIS TOURS UTAZÁSI IRODA, BÁDI HÁZTAR­TÁSI BOLT, ESZTERGOMI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE, KTV ESZTERGOM, MAGYAR NEMZETI MÚZEUM VÁRMÚZEUMA, SOÓS KADOCSA, KROKI PAPÍRBOLT, T- HOME, OMV, ESZTERGOM VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGA segítségét, és tá­mogatását. Önöknek Is köszönhető, hogy holnaptól készülhetünk a következő nyárra, amikor Esztergomban - ugye tudják - VÁR a SZÍNHÁZ a VÁRHEGYEN. Horányi László az ünnepségen pedig részt vett Csizmadia Gábor ezredes, a megyei rendőr-főkapi­tányság vezetője és Kuczik János alezre­des, a megyei főkapitányság rendészeti igazgatója. Az esztergomi kapitányságot Sturcz Viktória alezredes, kapitányságve­zető és Sümegi Zoltán őrnagy, közrend- védelmi osztályvezető képviselte. Tát ve­zetése bízik abban, hogy remélhetőleg így javul a település közbiztonsága. Esztergom, Dorogi út 6. (a repülőtér és a MOL-kút között) Pillekönnyű tetőfedés 50 év garancia OLTOTT MÉSZ, CEMENT, TÉGLA, TŰZIFA, CSERÉP, TÉRKŐ Nyitva: 7-17, Szó: 7-12; tel.: 33/416-896, jonasancsi@gmail.com GERARD n . . .... tetőcsalád P3i3t6toK fedése bontás nélkül felette minden elképzelhetőnek GERARD' tető egy életre Kolping Katolikus Szaki A Kolping Katolikus Szakiskola pályázatot hirdet főállásban 1 FŐ VENDÉGLÁTÓ (SZAKÁCS-PINCÉR) SZAKOKTATÓ SZÁMÁRA. Feltétel: szakirányú felsőfokú végzettség vagy min. érettségi és szakirányú középfokú végzettség. Bérezés a Kjt. szerint. A pályázatokat az iskola címére lehet benyújtani 2011. augusztus 22-ig: 2500 Esztergom, Petőfi S. u 22. A pályázatok elbírálására 2011. augusztus 25-én kerül sor. ÉRETTSÉGI ESTI TAGOZATOSN U ■< íffíOt A 2011/12-es tanévben is le­het jelentkezni a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola érettségit adó, esti ta­gozatos képzésére. A jelentkezés feltétele az általános iskola nyolc osztályának el­végzése. Bővebb információk és a jelent­kezési lap elérhető az iskola honlapjáról ( www.keri-egom.sulinet.hu - „Képzé­sek” menüpont), valamint az iskolában személyesen (Esztergom, Szent István tér 7-9.) és telefonon (33/523-065) kérhető. Az iskola a nyári szünet ideje alatt szer­dánként 9 és 12 óra között tart ügyeletet. Kutyatár- A Bogáncs Kutyaotthon rovata SOS BERCI! Berci menhelyünk legrégebbi lakója. Már hat éve él nálunk és, ahogy az idő telik, egyre kevesebb az esélye annak, hogy még az életében megta­pasztalja milyen is gazdánál élni. Berci nyugodt, jó karban lévő nyugdíjas eb, aki még a házőr­zői feladatokat is ellátná. Barátságos emberrel, más kutyával szemben, de a macskákat nem kedveli. Oltva, ivartalanftva adjuk örökbe és, ha szükséges tartását is támogatnánk. Pálmai Andrea, Bogáncs Menhely Esztergom Tel.: 06-30-235-2795 A Bogáncs Kutyaotthon elérhetősége: ('\{6);{o/235 2795- illetve www.hogancsottlwn.hu , e mail: info@bogancsotthon.hu IX ÉVFOLYAM / 26. SZÁM 2011. AUGUSZTUS 13. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom