Hídlap, 2009 (7. évfolyam, 27–51. szám)

2009-10-31 / 43. szám

esztergom Köztéren: Meggyes Tamás elleni fegyveres merénylet Szervezett bűnözők a polgármester ellen Bozori Ivett Meggyes Tamás polgármester ellen el­követett, illetve tervezett bűncselekmé­nyekkel kapcsolatos tényeket próbálta meg feltárni az Etv Köztér című műso­ra a legutóbb. A múlt heti adásban az ügy kapcsán Bánhidy Vajk műsorveze­tő Knapp János Pál alpolgármesterrel és Békési Tihamér nyugalmazott rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsadóval beszélgetett. A rendőrségi szakértő a két héttel ezelőt­ti szimpátiatüntetésen elhangzottak­kal kapcsolatban - Meggyes Tamás pol­gármester ellen fegyveres merénylet ké­szült - néhány fontosabb fogalom, mint a szervezett bűnözés tisztázásával kezd­te a beszélgetést. „Szervezett bűnözés na­gyon szerteágazó és jogellenes tevékeny­ség, egészen pontosan akkor beszélhetünk erről, ha három vagy annál több személy szervezetten, tevékenységét összehangol­tan követ el olyan súlyos bűncselekménye­ket, melyneka büntetési tétele minimum öt év"- mondotta Békési Tihamér. Ahogyan a nyugalmazott rendőr ezredes, tanácsadó elmondta, a szervezett bűnözés Magyaror­szágon már az 1980-as évek végén megje­lent, s a rendszerváltást követően kialakult jogi szabályozatlanság oda vezetett, hogy ma mintegy ötven szervezett bűnözéssel foglalkozó csoport ismeretes a nyomozó- hatóságok előtt. Ezeken a bűnözői körökön belül két csoportot különböztetnek meg, az egyik elsősorban magas értékű anyagi javak eltulajdonítására szakosodott szerve­zeteket foglal magába, a másik pedig a bű­nöző szervezet működésének érdekében magas beosztású személyek közelébe fér­kőzve próbálja meg elérni céljait. Ezekre a csoportokra jellemző, hogy elhatározása­ik elérésében a legkegyetlenebb, legelret- tentőbb módszerektől sem zárkóznak el, ha valaki az útjukban áll, akkor annak a fizi­kai megsemmisítésétől sem riadnak vissza - részletezte Békési Tihamér. A beszélgetés során a jelenlévők kitér­tek arra a bírósági tárgyalásra is, mely Megy- gyes Tamás tavaly áprilisban történt ház- és autófelgyújtását tárgyalja. Knapp János Pál alpolgármester ennek kapcsán kifejtet­te, hogy a korábbi tanúmeghallgatások so­rán már sok információt sikerült beszerezni. Ahogyan az alpolgármesterfogalmazott:„az első fordulóban már kihallgatták Misznéder Jánost, az ügy elsőrendű vádlottját, aki ak­kori vallomásában úgy fogalmazott, hogy az a bizonyos tízmillió forint, amit kapott, az egy sajtókampányra szólt és nem pedig egy erőszakos bűncselekmény kivitelezésé­re. Mára azonban a többi tanú meghallgatá­sa során kiderült, hogy ezt a tízmillió forin­tot a bűncselekmény elkövetésére kapták" - tette hozzá Knapp János Pál. Majd kitért arra is, hogy a tárgyalás során az egyik tanú kijelentette: „A tízmillió egyébként ember­ölésre vagy gyilkosságra nem is lenne elég. „...ezta tízmillió forintot a bűncselekmény elkövetésére kapták." A kijelentésből adódik, hogy nem közvetle­nül az élet ellen irányuló bűncselekmények mellett, igenis szóba került maga az ember­ölés"- vélekedett az alpolgármester. Békési Tihamér ehhez az ügyhöz hozzáfűzte:„egy- értelműen kirajzolódik a szervezett bűnö­zés végrehajtásának néhány legfontosab motívuma: kiterveltség, feladatok elosz­tása, konspiráció. Emellett pedig a tárgya­lás során az is elhangzott az egyik tanútól, hogy Meggyes Tamás polgármestert ki kell végezni. Ez pedig nagyon súlyos bűncse­lekmény" - szögezte le a szakértő. Az ese­mények megszervezésével kapcsolatban Békési Tihamér úgy véli: „gyanítom, hogy az ötlet kitalálója nem az ötlet kipattanása után kezdte el toborozni az embereket, ha­nem a társaság már adott volt". Ezt követően a jelenlévők egyetértettek abban is, hogy a ház-, az autófelgyújtás, a fegyveres merénylet szervezés mellett a saj­tóban történő lejáratás szintén a szervezett bűnözés egyfajta eszköze. Knapp János Pál úgy fogalmazott: „Tudomásom szerint az ügy kapcsán már ismeretes azon újságírók neve, akik ebben szerepet játszottak, akik ezért pénzt fogadtak el. A lejárató kampány a médiában a bűncselekmények elkövetése után is folytatódott, megjelentek olyan nyi­latkozatok, felületek, melyek egyértelműen a lejáratást szolgálják". Az alpolgármester zá­rásként hozzátette, ha már a politika elvesz­tette a felelősségtudatát, akkor legalább a médiában kellene megtalálni azt a fajta fé­ket, amitől ez az ország mégiscsak megma­radhat valamiféle erkölcsiség talaján. capri pizzeria Étterem szeretettel várja vendégeit a Tesco-val szemben Esztergom, Galagonyás u. 2/a. Pizzából bő választék! Ingyenes házhoz szállítás - Esztergom, Esztergom-Kertváros, Búbánatvölgy, nincs dobozdíj! Rendezvények, családi összejövetelek lebonyolítását vállaljuk. Napi menük elvitelre is. Ingyenes parkolás - gyerekeknek játszótér nagy terasz légkondicionált helyiség. Nyitva: mindennap: 10-22 óráig. Rendelés felvétel: 33/313-323 hidlap.net hídlap 19 További részletek és videó: www.etvonline.hu weboldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom