Hídlap, 2009 (7. évfolyam, 27–51. szám)

2009-10-31 / 43. szám

esztergom Négyszemközt a polgármesterrel, országgyűlési képviselővel Kiállni a városért és a térségért Kiállni Esztergom, valamint a térség települései mellett, a le­hető legtöbbet tenni az itt élőkért - ezek a legfontosabb célkitűzései a következő ciklusban is a parlamentbe készülő Meggyes Tamás országgyűlési képviselőnek. Esztergom pol­gármestere erről, valamint az önkormányzatokat hátrányo­san érintő megszorításokról, a jövő évi költségvetésről és az általa benyújtott módosító indítványokról, önálló törvényja­vaslatokról az Etv közéleti műsorában beszélt. A polgármester szerint a parlament előtt lévő 2010-re szóló költségvetés az önkormányzatok tönkretételét céloz­za, az önkormányzati szférákat lehetetlen, csődközeli helyzetbe akarja hozni. Ennek oka egészen a 2006-os önkormányzati vá­lasztásokig vezethető vissza, amikor is az önkormányzati pozíciók jelentős részét a Fidesz képviselői szerezték meg. „Ha visszaemlékszünk, ekkor derült ki, hogy Gyurcsány Ferenc és az MSzP becsapta az egész országot, hiszen akkor a minisz­terelnök őszödi hazugságbeszédében el­ismerte, hogy „évekig nem csináltunk semmit, trükkök százait alkalmaztuk. El... Nem kicsit, de nagyon. Hazudtunk reggel, este és éjjel...". Ezek a részletek mindent bemutatnak arról, hogy hogyan műkö­dött az elmúlt évek kormányzása" - fogal­mazott Meggyes Tamás. Esztergom polgármestere, fideszes or­szággyűlési képviselő ezúttal sem mulasz­totta el hozzátenni:„Közös a bűn, hiszen a beszédet és a bizalmi szavazást követően az összes szocialista képviselő lebukott, köztük a mi képviselőink is, Tittmann Já­nos és Winkfein Csaba. Ők az őszödi be­szédet követő bizalmi szavazáson meg­erősítették azt az embert, aki végighazud- ta az elmúlt éveket, aki semmit nem tett és csődbe vitte az egész országot. Ez azért fontos, mert ennek a beszédnek, az MSzP nagy közös bűnének és az azt követő vá­lasztásnak fontos szerepe van abban, ami most Magyarországon történik. Nem csak az ország tönkretételével, hanem a jövő évre tervezett költségvetéssel is, ami a Fi­desz által vezetett önkormányzatok tönk­retételét tervezi." Ellehetetlenülő települések Az országgyűlési képviselő szerint a ter­vezett elvonások biztos, hogy lehetetlen helyzetbe fogják hozni az önkormányza­„... egyedi támogatásokkal, pályázatokkal megsegíti a néhány szocialista vezetéssel bíró önkormányzatot" tokát, hiszen nem csak a működés terén, hanem az éppen folyamatban lévő be­ruházások befejezésében is fennakadá­sokat okozhatnak. „Kevés önkormányzat van szocialista vezetés alatt, a legkisebb települések pedig általában függetle­nek. A kormánynak megvan az az eszkö­ze, hogy az összes önkormányzattól el­vesz, majd a kormányzati tartalékokból egyedi támogatásokkal, pályázatokkal megsegíti a néhány szocialista vezetéssel bíró önkormányzatot. Nem hiszem, hogy az önkormányzatokat bármilyen módon megszorítani kellene, hiszen az önkor­mányzati demokrácia a magyar rendszer­A műsorban néhány gondolat erejéig szó esett a búbánatvölgyi beruházásokról is. A fejlesztések körüli vitákkal kapcsolatban Meggyes Tamás elmondta, hogy a beruházások minden esetben indokoltak, hiszen a városnak ez az egyetlen olyan része, amerre még terjeszkedni lehet, s amelyre emiatt áldozni is kell. Az említett terület szabályozási terve már hét éve készen van, és azóta ezen terv mentén ha­lad az önkormányzat a végső célok eléréséig, vagyis a terület teljesen lakhatóvá tétele felé. A beruházásokra kért támogatások összegével kapcsolatban (Megy- gyes Tamás összesen egymilliárd forintnyi állami támogatásra tett javaslatot - a szerk.) a polgármester fontosnak tartotta kiemelni, hogy igazából nem a kért ösz- szegek nagysága a fontos, hanem az, hogy ellenzéki képviselőként a parlament­ben nagyon nehéz bármiféle javaslatot végigvinni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom