Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-21 / 209. szám

8 HÍDLAP • 2004. október 21., csütörtök SPORT Összefogás a szebb magyar labdarúgó jövőért A magyar foci jeles képviselői találkoztak Esztergomban Mezey György Folytatás az I. oldalról Baranya István instruktor, az Iskolai Labdarúgó Program igazgatója köszön­tötte a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről Bozóky Imre elnököt, Ebedli Ferenc utánpótlás igazgatót, Mezey Györgyöt, a Szakmai és Edzőképző Központ igazgatóját és az utánpótlás­ban érdekelt megyei szakembereket. Knapp János Pál, Esztergom alpol­gármester köszöntője után Bozóky Imre kapott szót.- Történelmi helyen, történelmi eseménynek vagyunk tanúi. A Mól Rt. és az OTP hathatós támogatásával új­ra elindulhatott a magyar labdarúgás elmúlt száz évének legnagyobb és leg­fontosabb kezdeményezése, a Bozsik Program - mondta Bozóky Imre. Az elnök megköszönte azok támo­gatását, akik akkor is kitartottak a program mellett,, amikor az állam nem támogatta a kezdeményezést.- A Mól Rt. és az OTP segítsége a hit és a bizalom szerződése, mert ők bíznak abban, hogy a jövő magyar labdarúgása jobb lesz - közölte Bozóky Imre. Hernádi Zsolt, a Mól Rt. vezér- igazgatója utalt arra, hogy nem oko­zott gondot a döntés, hiszen a ma­gyar labdarúgó utánpótlás támogatá­sáról van szó.- Váltsák valóra közös álmunkat, amelyben elkezdtünk hinni - zárta beszédét az elnök-vezérigazgató. Kecskés István, az OTP ügyvezető igazgató-helyettese kiemelte, hogy a két cég tökéletesen együtt gondolko­zik és képes megteremteni az anyagi támogatást az utánpótlás részére. Szieben László, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) elnöke levélben fejezte ki örömét, hogy a Bozsik Program újból elindult. Az MLL a sikeres jövő érdeké­ben ötven mobiltelefont és két gépjár­művet ajánlott fel a cél érdekében. Mezey György, a Magyar Szakmai és Edzőközpont igazgatója beszédé­ben kiemelte, hogy a magyar labda­rúgásnak szembe kell néznie a rideg valósággal. A szakember véleménye szerint tömegbázist kell létrehozni és biztosítani kell a szakszerű képzést. Alkalmas vezetőkre van szükség, meg kell teremteni a képzés feltétele­it, pályákat, edzőközpontokat kell létrehozni. Emellett a képzést szolgá­ló versenyrendszert is ki kell alakíta­ni - tette hozzá Mezey György.- A vonzó profi futball megterem­téséhez a gazdasági háttér a Mól Rt. és az OTP segítségével létrejött, a többi a mi feladatunk. Hajrá magyar futball, hajrá Mól, hajrá OTP! — zár­ta beszédét az igazgató. A konferencia hátralévő részében Szalai Zsolt, a Mól Rt. marketing igaz­gatója felvázolta a Bozsik Programmal történő együttműködés konkrét lehe­tőségeit és Both József, az MLSZ inst­ruktora felvázolta a jövő terveit. • Nagy BalAzs Bozsik Labdarúgó akadémia A Pécs verhető ellenfél KÉZILABDA A hét végén az újonc Pécs ott­honába látogat az EKSE a női ké­zilabda NB I 8. fordulójában. A pécsi csapat a korábbi fordulók­ban nem nyújtott meggyőző telje­sítményt, mindössze egyszer volt képes diadalmaskodni hazai pá­lyán a Vasas ellen. Igaz, az Esztergom sem tudott pontot szerezni a riválisai ellen. Az egyesület vezetői többször hangsú­lyozták, hogy az alapszakaszbeli he­lyezés csak másodlagos, ennek elle­nére a hozzájuk hasonló erősségű csapatok ellen - mint a jelenlegi el­lenfél is - csak a pontszerzés lehet az elfogadható. A győzelem, vagy a döntetlen mindenképpen sokat segí­tene az EKSE-nek, hiszen az örök vesztes szerepében tetszelegni egy­általán nem hízelgő dolog. A pilla­natnyi állás szerint a Pécs a 12 csa­patos NB I 10. helyén áll, két pont­tal, 196-244-es gólaránnyal. Az Esz­tergom az utolsó a táblázaton, nulla ponttal és 162-243-as gólkülönbség­gel. Németh Sándor tanítványai az utóbbi időben több mérkőzésen is közel álltak a pontszerzéshez, de a Az EKSE védelme időnként már jól működik hajrában minden alkalommal alul­maradtak. Ez elsősorban a rutinta­lansággal magyarázható, az EKSE fiatal játékosai képtelenek voltak a kiélezett szituációkban megtartani a labdát, illetve befejezni a támadáso­kat. Általánosságban elmondható, hogy a királyvárosiak támadójátéka fordulóról-fordulóra javult, míg az első mérkőzéseken általában húsz alkalommal találtak az ellenfél háló­jába, az utolsó néhány találkozón 25-27 gólt szereztek a játékosok. A dobott gólok számával tehát nincs gond, a védelem azonban több alka­lommal is gyengén muzsikált, igaz a meccsenként átlagban kapott 34,7 gólhoz nagyban hozzájárultak azok a találatok is, amelyeket az ellenfelek az eladott labdákból szereztek. Éber István ügyvezető egy korábbi nyi­latkozatában szintén ebben látta a sikertelenség egyik okát, az eladott labdákból ugyanis az ellenfél ziccer helyzeteket teremtett, és „könnyű” gólokat szerzett. Az elmúlt másfél hétben nem játszott mérkőzést az EKSE, remélhetőleg ez alatt az idő alatt sikerült legalább részben ki­küszöbölni ezeket a hibákat. Ebben bízik Németh Sándor edző is, aki szerint „ezen a mérkőzésen van esélyünk a győzelemre. A Pécs hoz­zánk hasonló képességű csapat, meg­néztük őket videón, felkészültünk a szombati mérkőzésre”. Németh Sán­dor elmondta, hogy nem csak az ellen­fél, de a saját játékukat is kielemezték: „Minden mérkőzésünkön nagy sok, ki nem kényszerített technikai hibát vé­tettünk, amiből rendszerint gólokat kaptunk. Továbbra is nagy probléma az, hogy nincs átlövőnk, hiszen egé­szen az ellenfél hatosáig kell vereked­nünk magunkat ahhoz, hogy egyálta­lán kapura lőhessünk. A védelmünk egyébként hatékonyan működik, még a nálunk erősebb csapatok ellenében is, a sok kapott gól az imént említett hibáknak, labdaeladásoknak köszön­hető. Az ezekből induló gyors ellen- támadásokat ugyanis nem lehet kivé­deni. Próbálok kitalálni valamit arra is, hogy a félidők elején tapasztalt rossz játékot - az első percekben rendszeresen kapunk 5-6 gólt — ki­küszöböljük, a játékosok ezentúl rövi- debb ideig maradnak az öltözőben, és a szünetben is melegítenek majd, hogy ne essenek ki a játék ritmusából. Remélem, hogy egy jót játszunk majd vasárnap Pécsen, és megkezd­jük végre a pontgyűjtést is.” • BK Válogatott rögbimérkőzés Esztergomban Andorra ellen csak a győzelem lehet elfogadható eredmény RÖGBI Szombaton rendezik meg Eszter­gomban a 2007. évi rögbi Világkupa kvalifikációs sorozat első mérkőzé­sét. A magyar válogatott Andorra csapatát fogadja a volt Vasas pályán. Esztergom nagyon jó helyszín, hi­szen már több válogatott mérkőzés­nek adott otthont, és ezeken a'találko- zókon mindig jó eredményt produ­kált a magyar csapat. Michael Cowan a magyarok szövetségi kapitánya és Szőlősi László vezetőedző győzelmet vár csapatától. A magyar rögbiválo­gatottnak jól kell szerepelnie mivel november 6-án Szlovéniában, novem­ber 20-án pedig Madridban, Spanyol- ország ellen játszik mérkőzést. A ha­zai pontszerzésnek nagy jelentősége van a továbbiakat illetően. Jó hír, hogy az Esztergomi Vitézek csapatából Szőlősi László, Sujogán Károly, Koller Zoltán, Heckel Zol­tán, Deli Róbert, Pfeiffer Tamás, Molnár Tamás, Juhász István, Maro­si Tamás, Nagy Roland és Bíró Gá­bor is tagja a szűk keretnek. Mától a csapat Esztergom-Kertvárosban, az OKTAV-ban edzőtáborozik. A kez­dőcsapat a péntek délutáni edzés után lesz kijelölve. A program - 2004. október 23. (szombat) 10.00-14.00 Diákolimpia Területi döntője mini, kölyök, kadét, junior, leány és egyetemi-főiskolai korosz­tályban. 14.10 Esztergomi óvodák és általá­nos iskolák váltófutó versenye 14.30 Díjkiosztó ünnepség, a 200.3. év rögbi játékosa cím átadása 14.50 A válogatottak bemutatása és a nemzeti himnuszok meghallgatása 15.00 Kezdőrúgás - elvégzi: Ko­vács Katalin, olimpiai bajnok, sok­szoros Európa-és világbajnok kajakos MAGYARpRSZÁG - ANDORRA ­világbajnoki selejtező, felnőtt váloga­tott mérkőzés. Játékvezetők: Mr. Petrescu (Románia) Partjelzők: Mr. Berzin, Mr, Pikhovkin (Oroszország) FIRA-AER ellenőr: Mr. M. De Miranda (Franciaország) • NB Klicskot esélytelenebbnek tartják Miután kiderült, hogy december elején biztosan megmérkőzik egy­mással Vitalij Klicsko és Dannyi Williams (a Madison Square Garden helyett a a Las Vegas-i Mandalay Bay Kaszinóban) a boksz­világban máris megindultak a talál­gatások afelől, hogy ki a mérkőzés favoritja. Úgy tűnik, hogy hiába tudhat maga mögött Klicsko na­gyobb múltat, a sportág több klasz- szisa szerint a Tysont legyőző angol Williams a mérkőzés favoritja. Az ukrán óriást nem igazán izgatják a kibicelők, Klicsko, menedzsere, Shelly Finkel szerint: védence szá­mára mindegy, hogy hol és mikor veri meg Williamset. Van Gaal távozott Távozott posztjáról az Ajax Ams­terdam korábbi trénere, a holland csapatnál jelenleg a technikai igazga­tói tisztet betöltő Louis Van Gaal. Az egykori sikeredző - aki annak idején, a BL csoportkörébe eljutó Ferencváros ellen is irányította az Ajaxot - azért vette a kalapját, mivel összekülönbözött a holland sztárala­kulat jelenlegi vezetőedzőjével, az egykor félelmetes pontrúgásairól is­mert Ronald Koemannal. javuló ferencvárosi esélyek? Úgy tűnik, hogy komolyan javul­hatnak az UEFA kupában érdekelt Ferencváros esélyei, legalábbis ami a Feyenoord elleni mérkőzést illeti. A holland klub két meghatározó játé­kosát, Dirk Kuijt-ot és Romeo Castelen-t ugyanis több klub, köz­tük az Atlético Madrid és az Inter megkörnyékezte. A két tehetségtől azonban nem akarnak igazán meg­válni a hollandok, hiszen az elkövet­kezőkben bennük látják a siker lehe­tőségeit. Egyelőre a csapat és a játé­kosok a szerződéshosszabbításon tárgyalnak. Amennyiben a megbe­szélések mégsem járnának sikerrel, akkor jelentősen megnőhetne a zöld­fehér magyar gárda győzelmi esélye. Kézilabda: elkészültek a csoportbeosztások A nemzetközi kézilabda kupákban érdekelt magyar csapatok közül a legnehezebb ellenfeleket a Dunaferr női csapata kapta, de a többi magyar gárdának sem lesz könnyű a tovább­jutás kiharcolása: Bajnokok Ligája, a 16 között (nők): A csoport: Dunaferr, Mar Valencia (spanyol), Buducnost Monet (szerb- montenegrói), Ikast Bording (dán). EHF-kupa, a 32 között: Ferencváros - Onnereds (svéd), Győri Graboplast ETO KC - SPR Lublin (lengyel), Frankfurter HC (német) - Cornexi-Alcoa. KEK, 3. forduló: Tutunski Kombinat Prilep (mace­dón) — Váci NK. EHF-kupa, a 32 között (férfiak): Dunaferr - Cimos Koper (szlovén) Dunkerque HB (francia) - Tatabánya-Carbonex.

Next

/
Oldalképek
Tartalom