Hídlap, 2004. október-december (2. évfolyam, 195-257. szám)

2004-10-12 / 202. szám

KALEIDOSZKÓP 2004. október 12., kedd • HÍDLAP 7 PROGRAMOK, RENDEZVÉNY EK Esztergom Október 13-án, 17 órától Jókai Anna, Kossuth-díjas és Magyar Örökség-díjas író lesz a Babits Mi­hály Városi Könyvtár vendége, be­szélgetőpartnere Rafael Balázs. Október 15-én, 10 órakor a Kolping Katolikus Szakiskola szín­háztermében ünnepséget tartanak az intézmény fennállásának 10. évfor­dulója alkalmából. Október 15-én, 16 órakor Szüreti bált tartanak a Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában. Október 15-én 16 órakor a volt Mégveháza dísztermében rendezi meg a Városi nyugdíjasnapi ünnepsé­gét, valamint a hozzá kapcsolódó „Ügyeskezek kézműves-kiállítást” az Esztergom és Környéke Nyugdíja­sok Érdekvédelmi Kulturális Egyesü­let. A nyugdíjasokat Meggyes Tamás, Esztergom város polgármestere és Dr. Paskai László bíboros köszönti. Október 22-én, pénteken 19 óra­kor Rákász Gergely új hangverse­nye lesz látható-hallható az esztergo­mi Ferences templomban (Bottyán János u.). Az interaktív látványkon­cert azt jelenti, hogy nemcsak zene­műveket hallgathatunk meg, hanem a modern technikának köszönhetően a darabok alatt kivetítve az adott kor­szakból származó társművészetek jel­lemző alkotásait is megtekinthetjük. Jegyelővétel: Grantours Irodában (Széchenyi tér 25.) 33 502 001. Belvárosi Plébánia hirdetései A Családok jézusban Közösség (CsJK) 2001 óta tart „férfisulit”, ahol férfi körben igyekszünk közös problémáinkról beszélni, egymástól tanulni, férfivé válni. A Férfisuli anyagát a CsJK tagjai (elsősorban sokéves tapasztalattal rendelkező férjek és apukák - azaz férfiak) állí­tották össze és a sulit is ők vezetik. Plébániánkon ősszel kezdődik ez a program, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezni sze­mélyesen a plébános atyánál lehet. Belvárosi 2004-es CD Fotóalbum a Nyúl Zsófinál vásárolható sooFt-ért A héten kereszteltük Szendrei Zsófi­át, és esküdtek Kertész László és Somodi Zsuzsanna. Isten éltesse őket! Szent Anna Plébánia hirdetései A középiskolás korosztály részére (14-18 év) induló hittanórát pénte­kenként 17 órától a Mindszenty isko­la hittanterméban tartja Felhérvári Lajos atya. Október hónap folyamán a Szent Anna templomban szombat, vasár­nap és kedd kivételével minden este 18 órakor kezdődik a közös rózsafü­zér imádság. Október 29-én, 9 órától kerül sor az „Ifjúsági Bérleti Hangverse­nyek” filharmóniai sorozat első elő­adására a Mindszenty csarnokban. Afrikai xilozene, S Reich: Clapping music, mexikói zene marimbán, Ma­ja táncok, Glentwort: Blues for Gilbert, Samuels-Friedman: Carousel, Andy Papé: Ca Dance. Bajor Ágost Művelődési Ház ajánlata (Esztergom, Bajcsy-Zsi- linszky u. 4.Szabadidőközpont). Hétszínvirág kézműves alkotó­kor 6-14 éves diákoknak, a foglal­kozásokat vezeti Ódor Tünde kép­zőművész. Díja: 3500 Ft./hó (anyag- és eszközellátással, 5-10 fős kiscso­portokban). Beiratkozás az első fog­lalkozáson, október 5-én, 14 órakor. Napút rajziskola 6-14 éves diá­koknak, a foglalkozásokat vezeti Ódor Tünde képzőművész. Díja: 2500 Ft./hó 4- felszerelés. Beiratko­zás az első foglalkozáson, október 7- én, 14 órakor, bővebb info.: 33/313- 888, 33/319-617. Moziműsor Bajor Ágost Kultúrmozgó (Esz­tergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. (Szabadidőközpont), tel/fax: 33/313- 888). Pénztárnyitás előadáskezdés előtt fél órával! Jegyár: 450 Ft. Októberi műsor Október 11-13. (hétfő-szerda) 19:00 A hős (Ying xiong / Hero) - Színes, feliratos hongkongi-kínai ak­ció-dráma, 96 perc. Rendezte: Zhang Yimou. Főszereplő: Jet Li, Tony Leung Chiu-Wai, Donnie Yen. Október 14-17. (csütörtök-vasár­nap) 19:00 21 gramm (21 Grams) - Színes, feliratos amerikai dráma, 125 perc. Rendezte: Alejandro González Inárritu. Főszereplő: Benicio Del Toro, Naomi Watts, Sean Penn. Október 18-20. (hétfő-szerda) 19:00 Super Size Me - Színes, fel­iratos, amerikai dokumentumfilm, 93 perc. Rendezte: Morgan Spurlock. Főszereplő: Morgan Spurlock. Október 21-22. (csütörtök-pén­tek) 19:00 A zseton és a beton (Marfa si banii) - Színes, feliratos román vígjáték, 90 perc. Rendezte: Cristi Puiu, Luminita Gheorghiu. Főszereplő: Alexandru Papadopol, Dragos Bucur, Ioana Flora. Október 23-án (szombaton) és november 1-jén (hétfőn) zárva! Danubius mozi (Párkány', Fő ut­ca, tel.: +0421 36 751 1107) Október 8-án, 19.00 Pókember 2 ­színes amerikai film. Rendezte: Sam Raimi. Szereplők: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, James Franco, Elizabeth Banks. Pokolfajzat - színes amerikai ka­landfilm. Rendezte: Guillermo Del Toro. Szereplők: Ron Perlman, Selma Blair, John Hurt, Rupert Evans, Doug Jones, Karel Roden, Biddy Hodson. Nyergesújfalu Október 16-án tartja hagyomá­nyos bálját a nyergesi Barátság Kör az Ady Endre Művelődési Ház eme­leti nagytermében. Esztergom-Kertváros Október 22-én, 16 órától Idősek Napja ünnepséget rendeznek a Féja Géza Közösségi Házban a Vöröske­reszt szervezésében. Féja Géza Filmklub idei programja: 12 majom (Twelve Monkeys) Misztikus / Sci-fi / Thriller, 1995 - amerikai film, 124 perc. Rendez­te: Terry Gilliam, főszerepben: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe, Christopher Plummer, Bruce Kirkpatrick. Bemutató : 2004. október 21. 19h. KIÁLLÍTÁSOK Esztergom Somogyi Győző festőművész kiállí­tása nyílt meg a Keresztény Múze­umban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10-18 óráig. Berkes Igor kiállítása tekinthető meg a József Attila Általános Iskolában, hétfőtől péntekig, 8-17 óra között. A Duna Múzeum Európai Közép Galériájában „Esztergomi model­lek” címmel nyílt kiállítás, ame­lyen válogatást láthatnak a BME Építészmérnöki Kar Középület­tervezési Tanszékén készült hallga­tói munkákból. Vincze László festőművész kiállítá­sa tekinthető meg a Szentgvörgv- mezői Olvasókörben. A tárlat októ­ber 28-ig látogatható. „Esztergomi magángyüjtők köz­szemlén” címmel új tárlat nyílt a Kortárs Galéria és Kiállító­teremben. A kiállítás október 29-ig, hétfő kivételével naponta 14.00- 18.00-ig tekinthető meg. A Bajor Ágost Művelődési Ház aulá­jában Simonyi Zita festőművész emlékkiállítása nyílt meg. P. Sureesh indiai faszobrász és Táncsik János festőművész kiállí­tása tekinthető meg Esztergomban a Hephaisztosz Kft. galériájában (Szegfű u. 2). A tárlat október 16-ig, hétköznaponként 10-16 óra között tart nyitva. Október 15-16-17-én kézműves ki­állítás nyílik a volt Vármegyeház Gadányi termében. Esztergom-Kertváros A Féja Géza Közösségi Házban Fe­kete István és Neje kő és gobelin képeiből nyílt kiállítás. Radics Béla Emlékkiállítás nyílik a Féja Géza Közösségi Házban októ­ber 30. és november 4. között. Do­kumentumok minden idők legna­gyobb magyar gitárosának életéről. A kiállítást megnyitja: Kisfaludy András' (filmrendező, Radics Béla egykori zenésztársa), a dokumentu­mokat a Radics Béla R. B. Emlék­társaság bocsátotta rendelkezé­sünkre. Tát A táti Kultúrházban Ungvári Mihály: „Erdély kövei” című képzőművé­szeti kiállítása tekinthető meg. Nyergesújfalu A Kernstok Művészkör őszi tárlata tekinthető meg a nyergesi Ady Endre Művelődési Házban. Párkány Gerstner István festőművész kiállí­tása tekinthető meg a párkányi Vá­rosi Galériában. Pilismarót Helytörténeti kiállítás nyílt a Kultú- rotthonban. A tárlatot a nyitvatar­tási időben tekinthetik meg az ér­deklődők. Pöltl „Oxi” Zoltán írásai R 0 R Mosógépem, az új háziállat A múlt hétvégén egy kajütablakos, elöltöltős háztartá­si készség munkavégzésének habos-vizes látványa egv hokedlihoz szögezett. Nem nagy dicsőség, de én most, a XXL század elején hagytam cl a KGST-érát idéző forgótárcsás mosógép egyfajta idilljét és cserél­tem le programok alapján működő, érzékeny lelkű au­tomatára. Ahogy elkezdtük Géza szomszéddal a ki- csomagolást és a beüzemelést, hát elég rendesen elke­rekedett a szemem azon, hogy mi az a minden, amit ilyenkor elvégezni, illetve tudni kell.- A mosógépet rém óvatosan kell kicsomagolni, hogy a ketyere külső csillogása és belső szervrendszere kifogástalan maradjon.- Az a vizesblokk, ahol a masina működni fog, szükséges, hogy legyen 220-as áram, egy olyan vízvezeték kiállás, melyre a mosógép bemenő víz­slagját lehet kötni és egy olyan vízelvezető hely, mely leginkább egv mos­dó, amibe kiürül a mosó-, illetve öblítő víz. A bejövő- és a kimenő vízve­zeték mosógéphez viszonyított magasságát és távolságát a géphez mellé­kelt használati utasítás adja meg.- Pontosan kell rögzíteni a bejövő víz csatlakozóját, ahogy a kimenő vízét is. Túlzás és fölösleges pénzkidobás lenne viszont egy egész vízvezeték­szerelőt hívni az ügylethez, mivel ha minden szabványos collmértékegysé- gű alkatrész a rendelkezésre áll, egy ügyes kezű jóember (mint pl.: a Géza szomszéd) meg tudja csinálni.- A kicsomagolást követően (az én gépem esetében) három bazi erősen be­húzott kábé 300-as szárú csavart kell kitekerni, mely csavarok a mosódobot a szállításkor hívatottak fixen tartani. A nagyméretű sima fanyeles csavar­húzó nem volt elég, racsnissal viszont meg lehetett oldani, de elég bikának kell lenni, aki ezeket ki akarja tekerni. (Géza szomszéd elég bika volt.) Ezek mellett még van néhány hungarocell elem, mely szintén rögzítésre szolgált, ezeket is szükséges volt kicibálni a gép hátuljából, aljából.- Az alul lévő, állítható magasságú lábakkal billegésmentes vízszintbe kel­lett hozni a mosógépet.- A már említett használati útmutatóban első blikkre enyhén rejtjelesnek tűnő centrifugálási sebességre, mosóvíz hőfokra, öblítési gyakoriságra vo­natkozó leírásokat érdemes bemagolni és betartani. Aztán, ha már mindent elértünk és értünk is, akkor kezdődhet az első pró­bamosás, mely csak a legnagyobb mozart-ok szimfóniáihoz hasonlítható zümmögések, csobbanások, füttyentések muzsikájának élvezete. VÁRÓ N X U Három szösz Most októberben van a „Megbocsátás hete”, olvasom egyik helyi tévénk képújságjában. Az első másodperc az agyamban a biblikus értelmezéssel telik el. Utcára kihelyezett székeket és asztalokat látok magam előtt, ahol a házak lakói várják mindazokat, akiknek meg kell bocsátaniuk. Vagy fordít­va, azoknak, akik meg akarnak nekik bocsátani. A tömeg nagy szélességben hömpölyög, mint a régi Simon Júda vásárokon. Apokaliptikus jelenet len­ne. A második másodperc az agyamban egy „divatos” szekta kampány­olását érti a mondat mögött. Láttunk már ilyet. Enyhe tömeg, nylonpuló- veres üvöltözök az első sorokban, biztonsági őr a színpad és a persely mel­lett, kézrátétel, hálapénz, báránybőr és farkas reláció. Aztán a harmadik másodpercben felszabadul az elmém, és észreveszem, hogy az esztergomi Babits Mihály könyvtár hirdetménye ez. Az intézmény arra hívja fel a fi­gyelmet, hogy a szándékkal vagy anélkül otthon felejtett könyveket most, a meghirdetett időben büntetés, pénz befizetése nélkül hozhatják vissza. A könyvtár tehát szelíd, türelmes és főleg okos. Többet nyerhet egy ilyen „jó szívű” akción, mintha bekeményítene és esetleg szökésre, bujdosásra kény­szerítené csélcsap olvasóközönségét. így megpendülhet a húr a könyveket forgatók lelkében, hogy az a kötet, netán kötetek, melyeket nem vittek vis­sza határidőre, a többi könyvtártagnak hiányozhat. Az pedig, hogy manap­ság egy könyv hiányozzon valakiknek, nos, ez igazán megbecsülendő. Máris munkához láttak a sötétben bujkálok, hogy a némileg magára ha­gyott és jelenleg funkciótlan Petőfi Mozi épületét megrongálják. A belvá­ros belsejében lévő egykori filmszínház portájának hatalmas üvegtábláját dobták be. Nem egy elhagyott területen álló házról van szó, melyen az idő már amúgy is elkezdte kitartó munkáját, hanem Esztergom város második főterén az országos forgalom és a város nyüzsgésének terhét egyszerre vi­selő Rákóczi téren. És a vandálok megérzik, hogy a testben nincs már lé­lek, hogy a moziban már csak nappal vannak, így a „nincs gazdája, tehát pusztítsd el, tedd tönkre” effektus jól működik. Jó lenne most erre az egészre valami okosat mondani, de a gyalázatos látvány és a mozi által egykor adott kellemes miliő hiánya csak mérget okoz. Lakásomhoz vezető, udvarra néző függőfolyosónk, mely az én esetemben egyfajta erkélyként bír, pár napja megtelt egy-két nagyobb dobozzal, csoma­golóanyaggal. Pakoltam, takarítottam otthon és ezek a „passzív érdekeltségű” tárgyak már csak kint fértek el. Valószínű erre a látványra kapta fel a fejét és érkezett meg három jóbarát. Sárga és szürke egyenruhájukban minden reg­gel majdnem pontosan 7 órakor megjelentek, és zenés miniatűröket adtak elő, majd apró kopácsolásokat végeztek a kihelyezett tárgyakon. Szomszé­dom, Géza, elárulta, hogy ha szalonnadarabkát vagy olajos magvakat helye­zek ki egy arányos kis odúházikóba, akkor a cinkék mindennapos, boldog vendégeim lesznek. Innentől kezdve nem hagynak magamra és számítanak rá, hogy tudom, hogy szeretik a szotyit, a dióbelet meg az efféléket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom