Hídlap, 2003. augusztus-december (1. évfolyam, 1-82. szám)

2003-08-15 / 1. szám (0. szám)

2003. augusztus 15., péntek FELVIDÉKEN INNEN ES TÚL FtfdTap SZLOVÁKIA Felzárkózás az euróhoz Szlovákia 2008-ban vagy 2009-ben vezeti be az eurót. Már most megál­lapítható, hogy az euró bevezetésének maastrichti kritériumok néven ismert feltételeit’nem lesz könnyű betartani. Legnagyobb gondot az államháztartás hiányának lefaragása okozhatja, amely legfeljebb 3% lehet (tavaly ez az érték 7,2 % volt). Sokan úgy vélik, hogy a kitűzött célt csak újabb megszorító intézkedésekkel lehet elérni. Magyar bank Gután és Párkányban Az egy éve a szlovák piacon lévő OTP bank 52 fiókkal indult, ennyit vett át jogelődjétől, a Beruházási és Fejlesztési Banktól. 2005-ig további 25 kirendelt­séggel óhajtja bővíteni országos hálózatát. Július közepén Gútán, augusztus 6- án Párkányban nyílt új fiókja a magyar pénzintézetnek. A párkányi posta ügy A legújabb értesüléseink szerint végre elmozdulás történt a párkányi posta ügyében. Ősszel valószínűleg hozzáfognak a kihasználatlan régi épület elbon­táshoz. Egyelőre még nem született döntés, hogy hol épül fel a új posta. Valószínűleg közvetlenül e jelenlegi mellett, az elbontásra ítélt régi épület helyén. A párkányi posta épületének műszaki állapota, szűkös helyiségei már nem felelnek meg a kor követelményeinek. Az illetékesek szerint a posta új, tágasabb épületét a felek igényeinek megfelelően fogják kialakítani. Kulturáltabb környezetben gyorsabb ügyintézést ígérnek. Munkanélküliség és illegális munkavállalás Szlovákiában hozzávetőleg 427 000 munkanélkülit tartanak nyilván. Pavel Tomasta, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NUP) osztályvezetője szerint egy év alatt 54 000 személy úgy került ki a nyilvántartásból, hogy közben nem talált magának munkát. Az osztályvezető úgy véli, ezek az emberek az illegális munkavállalók táborát növelték, elsősorban az építőiparban, a kereskedelem­ben, a vendéglátóiparban és az idegenforgalomban. * Uj finanszírozási rendszer az oktatásban Januártól várhatóan bevezetik az iskolák diákalapú finanszírozását Szlovákiában, ez viszont a kisebb intézmények leépítéséhez vezethet. Kevesebb diák esetén ugyanis a támogatás összege is kisebb, a fenntartási költségek vis­zont gyakorlatilag nem változnak. Egy osztály működtetéséhez legkevesebb 17, a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken 12 diák szükséges. A pol­gármesterek egyelőre elzárkóztak az intézmények összevonása elől. Sétálóutca és korzó a városközpontban Párkány városközpontja a közeljövőben teljesen átalakul. Egy nagyszabású beruházási terv keretén belül a Takarékpénztár és a Szlovák Hitel Bank közöt­ti szakasz sétálóutcaként fog szolgálni, de új arculatot kap a városháza előtti tér, a jelenlegi központi buszmegálló és a Duna-korzó is. A városvezetés három lépcsőben szeretné kivitelezni a tervezetet. Az első szakaszban valósítanák meg a sétálóutcát. A második lépcső a központi buszmegálló autóparkolóvá történő átalakítását, a városháza előtti kereszteződés átépítését és a Zahovay vendéglő előtti tér módosítását öleli fel. A harmadik szakaszban kerülne sor egy látványos Duna-korzó kialakítására. A beruházás teljes összegét 60-70 millió koronára becsülik. Az egyik variáns szerint európai pénzekből az összköltség kétharmadát elő lehetne teremteni. Ez esetben az idei évre szánt hozzávetőleg 15 millió koronát a jövő évre ütemeznék át, és csak a jövő évben indulna be a beruházás. A beruházás ütemtervéről a városi képviselő-testület szeptember­ben fog dönteni. * Uj adótörvény Szlovákiában 2004. január elsejétől hatályba lép az új szlovák adótörvény, amely egységesen 19 százalékos hozzáadottérték-adóval számol. A pénzügyminiszter szerint az új adótörvény lényege a semlegesség: minden lakossági csoportra gyakorlatilag azonos szabályok fognak vonatkozni. Pápalátogatás ősszel A szeptemberi pápalátogatás keretén belül a katolikus egyházfő, II. János Pál pápa három helyen, szeptember 12-én Besztercebányán, szeptember 13- án Rozsnyón és szeptember 14-én Pozsony-Ligetfalun tart szentmisét. Gazdasági reformok Ötven elismert szakember és újságíró az INEKO független közgazdasági intézet számára negyedévenként értékeli a kormány gazdasági intézkedéseit. Az említett szakemberek a NATO tagság ratifikálását és az államháztartási reform stratégiáját tartották a második negyedév legjobb intézkedéseinek. A NATO tagsággal remélhetőleg az ország biztonsági helyzete stabilizálódik és ezáltal Szlovákia még vonzóbbá válhat a külföldi befektetők számára. Az államháztartási reformnak köszönhetően pedig a közpénzeket tervszerűen fogják elosztani. A cégbíróság reformja öt napra lerövidítené a cégek bejegyzését (jelenleg több hónapig kell várni a cégbejegyzéséssel), megkönnyítené a vállakózások beindítását és felszámolna az egyik figyelemreméltó korrupcióforrást. A Szociális biztosításról szóló törvényjavaslatot (az új nyugdíjrendszer első pillére) a negyedik helyre rangsorolták. A tervezet hiányosságaként említették többek között, hogy a belügy- és a védelmi minisztérium alkalmazottjaira nem fog vonatkozni. Sem az új nyugdíj-, sem az új adórendszer nem aratott osztatlan sikert. A kritika tárgyát az új nyugdíjrendszer megkötései, az új adórendszerből eredő középréteg és nyugdíjasok terhei, a fogysztói adók emelése és a hoz- záadottérték-adóinak emelése képezték. Legrosszabb osztályzatot a biztosító információs rendszerének beszerzése és a fogyasztói adóemelés kapta. Az első esetben az igazgató az állam "asszisztálása" mellett hatáskörét túllépve intézkedett. A második esetben pedig a fogyasztói adóemelés a pénzügyminisztérium hibájának következménye. Összességében a szlovák kormány által foganatosított második negyedév intézkedései a szakemberektől elfogadható osztályzatot kaptak. Most már csak politikamentes szakmai vitára lenne szükség, mely segítségével kiszűrnék a reformtervezetek nyilván lézető hiányosságait. Összeállította: Oravetz Ferenc Eurorégió a határ mentén Az Ister-Granum Kisrégió Az Esztergom és Párkány sorsát végleg összekötő Mária Valéria híd által, a két korábban zsákutca jellegű térségi központ megnyílt a világ felé. Ám nemcsak a két Ív tárváros hídja épült újjá, hanem a két határ menti térség is. Ezt felismerve kötöttek együttműködési megállapodást az Esztergom és Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás, a Párkányi Déli Régió, valamint Tokod és Tokodaltáró községek 2000. október 13-án. A határ menti együttműködéshez azóta több újabb település is csatlako­zott. Mára területe meghaladja az 1.000 km2-t, lakosainak száma megközelíti a 150.000-et. A híd átadása óta eltelt időszak­ban az együttműködés fokozatosan terjedt ki az élet minden területére. Kezdettől fogva tervezik egy új teherhíd megépítését, amely a térséget Budapest, Közép-Európa gazdasági központjának északi kapujává teszi. A híd megépítése 2015 előtt nem várható, ezért átmenetileg teherkomp segíti a közeljövőben megoldani Párkány és Esztergom között a teherforgalmat. Erről a tervek a szlovák oldalon elkészültek, az építkezés megkezdődött, amelynek befejezését 2004. tavaszára várják. A komp jelentősen megváltoztatva a jelenlegi szállítási útvonalakat az első lépés egy határ menti vállalkozási­logisztikai övezet létrehozásához. Ugyancsak a gazdasági kapcsolatok erősítését szolgálja majd az a határon átnyúló gazdasági internetes portál, mely a régió nagyvállalatait, kis- és középvállalkozásait, munkaerőképzés­sel és -közvetítéssel foglalkozó intézményeit köti össze, és teszi elérhetővé a világhálón keresztül. A 42 millió forintos beruházás 2002. őszén a Széchenyi terv pályázatán nyertek el támogatást. Elkészült a kisrégió turisztikai ter­mékfejlesztési terve is. Az eurorégiót fogja gazdagítani a Duna menti kerékpárút, melynek több szakasza is megépülhet Süttő és Dömös között 2004-ben a kistérségi társulás sikeres tervpályázatának köszönhetően. Ugyancsak a kerékpározás szerelmesei használ­hatják a jövő évadtól a pilisi tem­atikus túrakerékpár-útvonalakat. Az útvonalak kijelöléséhez szükséges pályázathoz az önrészt a Dorogi Égetőmű és Esztergom pol­gármestere biztosította. A 2003-as Utazás kiállításra, szin­tén pályázati támogatásból, három nyelven megjelent a kisrégió tur­isztikai ajánlófüzete, A három folyó régiója. A kiadvány nagy sikerrel szerepelt a kiállításon. A régiós mezőgazdasági bizottság­ban elkezdődtek egy regionális borút előkészítő munkálatai. Ma már egyre többen tudják, hogy a Párkány vidé­ki és a Kürti borvidéki szőlőkből Szlovákia legízletesebb borait készítik Pozsonyban. A 3 milliárd koronás beruházásból felújításra kerül a bélai kastély. A kastély régi-új tulajdonosa, a báró Ullmann család palackozójából Nyugat-Európa és a Távol-Kelet ínyenceinek asztalára is jut a helyi borból. Párkányhoz a legközelebbi kórház Esztergomban található. A Vaszary Kolos Kórház vezetősége és a párkányi Poliklinika vezetői ezen egyszerű földrajzi adottságot felis­merve döntöttek a sürgősségi betegellátás regionális szintű megoldásáról. Az uniós csatlakozás után az esztergomi kórház rendszere­sen fogadhat felvidéki betegeket, sérülteket vagy épp kismamákat. Ami a kultúrát illeti a két térség és a két város közötti kapcsolatok nem újkeletűek. A Balassa Bálint Társaság és a Balassi Klub, az Esztergomi Művészek Céhe és a Párkányi Galéria, valamint a Párkányi Képzőművészkor, a két ipartestület, a József Attila Általános Iskola és a Párkányi Magyar Tannyelvű Alapiskola között több évtizedre visszatekintő kapcsolat alakult ki. A híd átadását követően e területen örvendetesen megnőtt a civil kezdeményezések száma (pl. a Muravidék Baráti Kör, a párkányi polgári bált szervező Párkány és Vidéke Kulturális Társulás vagy a Szentgyörgymezői Olvasókör jóvoltából). A kisrégió kezdeményezésére ren­dezték meg 2002-től a középiskolás korosztály számára a regionális színját­szófesztivált, valamint július közepén az Ister-Granum Népművészeti Fesztivált. Utóbbin a kisrégióban működő hagyományőrző együttesek és népművészek mutathatják be tudá­suk legjavát. Külön kiemelendő területe az együttműködésnek a Hidak a határon című program. Ennek keretében hasonló földrajzi és etnikai viszonyokkal rendelkező európai határ menti térségek dolgoz­nak együtt a szomszédos országok­ban élő kisebbségek érdekében. A törekvések arra irányulnak, hogy Párkány és Esztergom központtal egy olyan mintarégiót működtessen, mely modellül szolgálhat nemcsak a közép-európai térségben, hanem akár a mai uniós tagállamokban is. Ocskay Gyula Aki ’’szavait mind megőrizte szívében, és elgondolkozott rajtuk” A legszentebb és legtisztább királynő, a Szűz Istenszülő halálának és mennybevitelének - ahogy a görög katolikus liturgia oly szépen kifejezi: elszenderedésének - ünnepe a legősibb egyházi ünnepek közé tartozik. Isten halálon aratott győzelme nem csak Fiának feltámadásában és mennybemenetelében teljesedett be, hanem Krisztus anyjának mennybe­vitelekor is. A két szó, mennybe­menetel és mennybevitel szinte kézzel foghatóan jeleníti meg az Egyház által imádságainkban is oly sokszor használt formulát: Mária által Krisztusban. A Napba Öltözött Asszony nem saját cselekedete, vagy akarata révén ment a mennybe, hanem Szent Fia ereje által, aki maga mellé emelte, befogadta az égi városba azt, aki Őt elsőként fogadta be földre jöttekor. XII. Pius pápa 1950-ben mondta ki a Szeplőtelen Szűz Mária menny­bevételének dogmáját. A pápa e hit­igazság kihirdetésével nem adott semmi forradalmian újat a katolikus teológiához, csupán szentesítette és kihirdette azt, amit az Egyház emlé­kezete évezredek óta elevenen őriz. A Boldogasszony ünnepeinek szemlélésekor nem találhatunk olyan alkalmat, amely elkülönülne boldogságának okától, Krisztustól, s az Üdvtörténettől függetlenítve csak a Szűz Istenszülő személyének szólna. A csend, az osztatlan figyelem, a teljes önátadás és befogadás Szüze folyam­atosan jelen van a Megváltás műve során, azoknak az ősképe, akik hall­gatják és meg is szívlelik a Magvető tanítását. Mária példája a jelenlét örömére hívja fel a figyelmet, amelyet az Úr szüntelen közelsége okoz, csendes derűre, mely a hitből, s a jelenvaló Úrba vetett bizalomból fakadóan a keresztény lelkűiét sajátos adottsága. Mária az öröm Szüze, s örömének oka az Angyali Üdvözlet megígért Megváltója, a gyermek, aki egyszerre Istene és Fia Szűz Szent Anyjának, legegyszerűbb és legigaz- abb oka minden keresztény örömének. A Boldogságos Szent Szűz egyben az Egyház édesanyja is. Lukács evangéliuma és a szintén Lukács tol­lából származó Apostolok Cselekedetei egymást kiegészítve szá­molnak be Mária küldetéséről, teljessé téve a Máriára irányuló lukácsi teológiát. Mária részese, egyik közpon­ti alakja Jézus születésének, az égbe nyíló kapu, aki összeköti azt, ami isteni azzal, ami emberi, s jelen van, együtt imádkozik az apostolokkal a Szentlélek kiáradásakor, így nem csak Krisztus anyja, hanem Krisztus misztikus testének, Krisztus tagjainak, az Egyháznak is Anyja. Minket, magyarokat különleges szálak fűznek a Boldogasszonyhoz, szorosabbá téve fogadott fiúi kapcso­latunkat: büszkén valljuk, mi Mária Országa, a Boldogságos Szent Szűz oltalmába ajánlott nemzet vagyunk, első szent királyunk bölcs végzése szerint. Mária országa többször is megtapasztalta Égi Pátrónája gondo­skodó szeretetét, szép bizonysága ennek Csíksomlyó máig magyarságot formáló karizmatikus ereje. A Csíki Szűzanya lábainál immáron közel ötszáz éve gyűlik össze a Kárpát­medence magyarsága megköszönni a Szent Szűznek, hogy megtartotta hitében, nyelvében, magyarságában. A testestől és lelkestől a men­nyekbe felvett Szűz Istenszülő ma is aktuális és vonzó példát mutat, s meghívást hordoz a világ minden kereszténye felé: "...a világra tárult szerető szívvel, repeső, boldog engedelmesen tegyük meg azt a fénylő utat, melyet Isten ujja mutat, hol O maga az Út, a Cél, a Beteljesedés, eleven Mágnes, Istenbeölelés!... A LÁNGBA BORULT KÜLDETÉS” Heiter Robert

Next

/
Oldalképek
Tartalom