Észak-Magyarország, 2007. március (63. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

Van-e demokrácia? Az elemző szerint igen: az is bizonyítja, hogy Orbán Viktor szabadon mondhatja: nincs demokrácia... 12. Nemzetközi verseny lis /:5 Eb-Mex-kupa néven rendeznek Miskolcon nemzetközi judóverseny ahol utánpótlás sportolói lépnek tatamira /1i Ma: Pólus kerekesztai - terítéken az informatika mm NAPLÓ ÉSZAK WIAGYARORSZ A G Független napilap LXIII. évf., 51. sz. Ára: 88 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2007. március 1. Csütörtök Ma borongós idő várható. Ismétlődő esővel, élénk széllel. *nrlr} *mtrW Délben Este Reggel Mól és TVK Budapest (MTI) - A Mól Nyrt. 7 666 850 da­rab, a TVK alaptőkéjé­nek 31,56 százalékát megtestesítő TVK rész­vényt vásárolt február 27-én - közölte a Mól a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán. A tranzakciót követően a Mól befolyása a TVK- ban 76,11 százalékra nőtt, míg a Mól leány- vállalata, a Slovnaft be­folyása változatlanul 8,06 Százalék maradt. Szavazás Elindult a Borsod Online-on (www.boon.hu) az Év nap szépe 2006 címe választás. /6. 300 ezer Budapest (MTI) - Ed­dig mintegy 300 ezer látogató tekintette meg a Szépművészeti Múzeum Vincent van Gogh munkásságát bemutató tárlatát; az eredeti megállapodás szerint március 20-ig látható kiállítás nyitva tartásának kéthetes meghosszabbítása már csak egy köl­csönző múzeum hoz­zájárulásán múlik - je­lentette be az intéz­mény vezetése. «■* "mii n. ffefJL \ WM FeHoVa A 14. Fegyver, horgászat, vadászat nemzet­közi kiállítás nyílt meg szerdán Budapesten, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. 9 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG H 3501 Miskolc, Postafiók 351 (£) (46) 502-900 Panelveszély a szellőzők miatt ■ A miskolci szabada­lommal talán megelőz­hető lett volna a debre­ceni panelház kiégése. Miskolc (ÉM - NSZR) - A debreceni paneltűzhöz hasonló eset bármikor újra megis­métlődhet, hiszen a legtöbb pa­nelház szellőzőrendszere több évtizede nem volt áttisztítva. Ezt állítják a szakemberek, akik szerint a légcsatomákban tűzveszélyes anyagok - példá­ul olaj, zsír - rakódott le. Ép­pen ezért akár egy szikra is elég, és az emeleteken végig­terjedhet a tűz. Megoldást ez el­len csak a csatornák kitisztítá­sa jelenthet, amelyre az ország­ban egyedülállóan a miskolci Termoment Kft.-nek van szaba­dalma. Az országban mintegy kétezer helyen - köztük Buda­pesten, Győrben - végeztettek velük szellőzőtisztítást, Miskol­con azonban ezt csak 50 lakás­ban igényelték. Pedig időszerű lenne a megyeszékhelyen is, de nem csak itt, mert minden pa­nelben 3-4 évente el kellene ezt végeztetni. A tűzoltóság véleménye is az, hogy a tisztítást nem lehet megúszni. Más módszer - pél­dául a füstre záró csippantyú - is csak akkor lehet hatásos, ha a szellőző szennyezőanyag­mentes. /3. 6 ífOKII 1 mi ACÉL? 30L MÜKÖDjKjlNKÁBB AZ ALLAH! MŰVESE W AZTNEMKENE ! MENJEN A MAGÁN, Mggf/fl7PC? ELSZÚRNI; JÉ, ííííá AGNES‘1 Demonstrálták. Több százan tün­tettek az FMC Dialízis Központ fekvő­betegosztályának megszüntetése ellen szerdán a megyei kórház előtt Miskol­con. |3n YV.boon.hu (Fotó: Ádám János) Pécs? Debrecen? Miskolc? Miskolc (ÉM) - Kosa Lajos, Debrecen polgármestere beje­lentette: városa kész átvenni Pécstől a 2010-ben esedékes Európa kulturális fővárosa cí­met, az azzal járó feladatokat. Mert - szemben Péccsel, amely a lehetőséget elnyerte -, Debrecen készen áll saját projektje megvalósítására, megvannak azok a nagyberu­házásaik, amelyeket ígértek. Pécs - természetesen - vissza­utasítja Kosa Lajos ajánlkozá- sát, Tasnádi Péter polgármes­ter igyekezett „megnyugtatni” kollégáját. Az Észak-Agorán Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja kérdezi: Miskolcnak van-e forgatókönyve arra az esetre, ha esetleg Pécs helyé­re kell(ene) lépnie? Zárójelben hozzáteszi: „Szerintem egyéb­ként Pécs lesz Európa kultu­rális fővárosa 2010-ben, de ha már az eredeti versengésben második lett városunk, érde­mes volna felkészülni a lehetőségre.” Fedor Vilmos miskolci alpolgármestert kér­deztük. /3. Eltűnt Picassók Párizs (FH) - Ellopták Pablo Picasso két festmé­nyét a művész unokájának párizsi lakásáról, jelentet­te be a francia rendőrség. A két kép értéke összesen 50 millió euró. Az egyik kép Picasso egyik lányát, a másik a második felesé­gét ábrázolja. Gazdasági aktivitás Magyarországon, a 15-74 éves népességnél, ezer fő Gazdaságilag nem aktívak Foglalkoz­Munka­nélküliek 3889,6 3897,9J 3939,6! J 275,1 1317,6 2004. XI.-2005. I. 2005. XI.-2006. I. • 2006. XI.-2007. I. 4164,7 4215,5 Az APEH és a pénzcsap ■ A mai napon kezdi el visszautalni az APEH a személyi jövedelem­adó-visszatérítést. Budapest (FH) - Azok juthatnak hozzá a pénzük­höz, akik korán beadták a 2006-os bevallásukat, felté­ve, hogy az adóhatóság nem tart náluk kiutalás előtti ellenőrzést. Február végig egyébként csaknem félmil­lió szja-bevallás érkezett az adóhatósághoz, ezek többsé­ge feltehetően az egyéni vállalkozóké, akiknek feb­ruár 15-e volt a határidő. A magánszemélyek május 21- ig juttathatják el a doku­mentumot a hatósághoz, bár a tapasztalatok szerint aki nagy pénzt vár vissza, az nem vár a határidőig. Az elmúlt három év tapaszta­latai szerint átlagosan 59 milliárd forintot térít visz- sza az APEH minden év­ben, a visszaigényléssel élők 97-98 százaléka kapja meg a pénzét. Hazánk a legsérülékenyebb ■ Klímaváltozás: egy jelentés szerint Magyar- országon veszélyben van a biodiverzitás. Budapest (MTI) - A klíma- változás természeti sokszínű­ségre gyakorolt hatása szem­pontjából Magyarország a vi­lág egyik legsérülékenyebb országa az ENSZ nemzetközi tudóscsoportjának szerdán nyilvánosságra hozott jelenté­se szerint. Erről Diana Ürge- Vorsatz, a jelentés készítésé­ben részt vevő Közép-Európai Egyetem docense beszélt a do­kumentumról rendezett buda­pesti konferencián. A szakértő elmondta, hogy amíg más országokban csak egyes területek esnek az öko­lógiailag legmagasabb sérülé- kenységi besorolás alá, addig Magyarországon szinte alig van ettől eltérő térség. Diana Ürge-Vorsatz utalt arra, hogy a tudósok a természeti sokszí­nűség, azaz a biodiverzitás sé­rülékenységének meghatározá­sakor a fajgazdagságot fenye­gető veszélyek kockázatait vet­ték figyelembe, nem számolva a mezőgazdasági területeken előforduló élőlényekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom