Észak-Magyarország, 2006. október (62. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

ma: Ez történt , a választás napján megyénkben teNAPIÓ Független napilap LXII. évf., 231. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2006. október 2. Hétfő Miskolc balra, a megye jobbra húz Káli Sándor (mszp>, az eddigi polgármester ka­pott felhatalmazást vasár-' 1 nap a választóktól Miskolc további irányítására. Lap­zártánkkor úgy tűnt, lesz ehhez többsége a megye- székhely közgyűlésében. Tállai András (Fidesz), aki az elmúlt négy évben Mezőkövesd polgármestereként te­vékenykedett, szintén azok között van, akik új ra bizalmat kaptak vá­lasztóiktól. Szitka Péter (MSZP) a megye egyik új polgár- mestere: vasárnap Ka­zincbarcika önkormány­zatának vezetőjévé válasz­tották meg, így lehetősé­get kapott programja megvalósítására. Benedek Mihály (MSZP) Ózd polgármes­tere volt és maradt is. Ezen a választáson is megkapta a helyi vá­lasztók szavazatainak többségét a szocialista po­litikus. Koscsó Lajos (MSZP) eddig is részese volt a tiszaújvárosi ve­zetésnek. De most al­polgármesterből polgár- mester lehetett a válasz­tói akaratnak köszön­hetően. Szamosvölgyi Péter (Fidesz-KDNP) a válasz­tói döntése szerint egyértelműen bizonyított az előző négy évben, így ismét Sátoraljaújhely pol­gármestere lett - foly­tathatja, amit megkezdett. Ma napközben ismét meleg, általában felhős idő várható. ReSSel Délben Este Agyonverte az anyját Gesztely (ÉM - PT) - Anyjához hívott se­gítséget szombatról vasárnapra virradó éj­jelen Gesztelyben a 43 éves férfi. A 67 esz­tendős asszony azonban már halott volt. A sérülések alapján az orvos idegenkezűséget feltételezett, ezért azonnal értesítették a rendőrséget is. Az áldozatot valószínűleg agyonverték. A helyszíni szemle, a forró- nyomos vizsgálat eredménye alapján a rendőrök az áldozat fiát gyanúsították meg az emberölés elkövetésével. Vasárnapi ki­hallgatása során beismerte tettét. II 9 77 II 01 J! Ilii!® i 36 II 231 B 3501 Miskolc, .Postafiók 351 © (46) 502-900 A választásra jogosultak száma 1 1998 8129400 a ‘ 2002 8 128 487 ~ ...-i-----------j | 2006 8 166 958* I . •'A névjegyzékben szereplők 1998 ; 588 000 «*™2cío6.júiiu.20-in 2002 5 8 2 0 00 2006 | 577 645 Grafika: Észak-Magyarország, forrás: www.valasztas.hu A legtöbb voks az ellenzéké ■ A megyei közgyűlé­sekben a Fidesz kapott többséget a tegnapi hely- hatósági választáson. Budapest (MTI, ÉM) - Töb­ben mentek el szavazni a mos­tani önkormányzati választá­son, mint négy éve. A szavazói aktivitás a megyei önkormány­zati választásokon a Fidesznek és szövetségeseinek kedvezett: minden megyében többséget szereztek. A települési önkor­mányzatok esetében vegyesebb a kép. Megőrizte főpolgármes­teri posztját Demszky Gábor Budapesten. Miskolcon is az eddigi polgármester, Káli Sán­dor kapott megerősítést a vá­lasztóktól. Polgármesterváltás történt ugyanakkor például megyénkben Tiszaújvárosban, ahol az MSZP-s Koscsó Lajost támogatták a legtöbben. Nem csak az elemzők hoz­ták összefüggésbe a választás eredményét a közelmúlt belpo­litikai fejleményeivel, de a vá­lasztást közvetlenül megelőző eseményeket a köztársasági elnök is szóba hozta az urna­záráskor elmondott beszédé­ben. Sólyom László ismét em­lékeztetett rá, hogy neki nincs lehetősége a helyzet rendezé­sére, ez a parlamenti többség felelőssége. A lapunknak nyi­latkozó elemzők arra mutat­nak rá: ismét az lehet a téma, hogy kormányozhat-e Gyur- csány Ferenc. Az MSZP és az SZDSZ is a kormányprogram folytatása mellett tett hitet, az elnöki beszédre adott első re­akcióként. 12. Elhunyt Sütő András író ■ Hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Sü­tő András szombat este fél 11 előtt Budapesten. Budapest (MTI) - Az erdé­lyi magyar írót az oktatási tár­ca saját halottjának tekinti. A melanomában elhunyt író az Országos Onkológiai In­tézet betege volt, temetéséről a család később intézkedik. Sütő András az együvé tar­tozás és a megmaradás írója volt - közölte az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM). A tárca az író munkás­ságát méltató közleményében kifejtette, mű­vei az olvasókat abban az elköte­lezettségükben erősítették meg, hogy minden család, minden kis közösség felelős ennek a nyelvnek a fennmaradásáért. Sütő Andrást méltatta a kor­mányfő, Gyurcsány Ferenc és a parlamenti pártok is megem­lékeztek az íróról. Részvételi adatok az országban és a megyében Százalék , , —------------------B_ ,br' Borsod-Abaúj- / Magyar­Zemplén megyében í r ország 1990. szept. 30. 1994. dec. 11. 1998. okt. 18. 2002. okt. 20. 2006. okt. 1. *17.30-as, nem végleges adatok 51,10 53,18* WBSm 52,28* Grafika: Észak-Magyarország, forrás: www.valasztas.hu IchFNNI. nem egyenletes havi törlesztés Vegyes itlaglogyísztís 0-7.4 1-100 km, CO k*ocsi«s 10M50 9>m Intelligens Fiesta automata fényszórókkal Buta Robokuty... anélkül V. • A Ford Vagóp akciós ajánlata:- 450 OOO Ft kedvezmény- havi 14 400 Ft-tól- ajándék tank üzemanyag Feel the cHfference Velünk spórolhat. Sokat! részletek: www.vagep.hu AZ ÚTÉPÍTÉS ALATT IS NYITVA 26-os főút kivezető szakasz Tel.: (46) 502-088 Miskolc, József Attila u. 45 Tel.: (46) 500-511 HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom