Észak-Magyarország, 2004. június (60. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-23 / 145. szám

2004. június 23., szerda isai-iifiiftiiiHífi# SZOLGÁLTATÁS / SMS / 4 HOROSZKÓP r ......................A . :cv.. ./v-iv .../.A ., III. 21.-IV. 20. Jobban oda kellene figyelni a környezete jelzéseire, mert nem akarnak önnek rosszat. Az ön makacssága azonban most min­den képzeletet felülmúl, így nehéz dolguk lesz a segítőknek. IV. 21.-V. 20. Még nincs veszve minden, ne húzza meg a vészharangot. Ha ön valóban azt akarja, hogy megváltozzanak a körülményei, akkor az sikerrel is járhat, de ha belenyugszik, sokat veszíthet. V. 21.-VI. 21. A gondokon felül kell emelkednie. Az állandó siránkozással a környezetében élők mindennapjait is megkeserítheti, nem csu­pán a sajátját. A magánéleti kudarcokat ne vigye át a munka- ra. VI. 22.-VII. 22.__________________________,___ í Sikert sikerre halmozhat, ha jói osztja be az idejét és az ener­giáját. Ha valamivel nem bír el elsőre, azt tegye félre, és azzal foglalkozzon, ami könnyebbnek tűnik. Csak kitartási VII. 23.-VIII. 23. Jó lenne, ha végre el tudná felejteni a kudarcokat. Ön is nagyon szeretne már tovább lépni, de valami mintha állandóan vissza­húzná minden egyes lépésnél. Ne rágódjon annyit a dolgokon. Vili. 24.-IX. 23. Megpróbál erős maradni, de egyelőre ez nem teljesen sikerül önnek. Sok energiáját felemészti a partnerével való csatározá­sa is, de nem akar engedni, úgy érzi, akkor a fejére nő ő is. IX. 24.-X. 23. Tí Kapcsolódjon ki végre a mindennapok rohanásából, és menjen el egy olyan távoli vidékre, ahol senki sem érheti utol. Ha azon­ban ezt nem teheti meg, legalább csökkentsen a munkatempó­ján. 7 mn X. 24.-XI. 22. Nem tud beletörődni még mindig, hogy nem ön került ki győz­tesen egy bizonyos lelki csatározásból. Higgye el, hogy nem kellene emiatt gyötrődnie, mert nem tudhatja, mi miért történik. éb XI. 23.-XII. 21. Ön sokat nyerhet, de sokat is veszíthet, ha egy bizonyos dolog­ba belevág. Ezért alaposan meg kell most fontolnia, hogy mit válaszol annak az illetőnek, aki sürgeti önt. Ne kapkodjon. XII. 22.-1. 20. Ha úgy érzi, hogy hibázott, semmi más dolga nincs most, mint hogy levonja a következtetést, és máskor ne kövesse el ugyanazt a hibát. Ne legyen állandó lelkiismeret-furdalása emiatt. 1. 21.-II. 20. Önnek hatásos eszközei vannak arra, hogyan szereljen le egy tolakodó illetőt, anélkül, hogy megbántaná. Most azonban nem igazán tud mit kezdeni az önre zúduló valós szeretetáradattal. II. 21.—Ili- 20. SS Ön már megint menekül valami elől, de az is lehet, hogy csu­pán a saját érzéseit nem tudja igazán feldolgozni. Tisztáznia kel­lene saját magában, hogy mi éri meg önnek, és mi nem. LELKISEGELY Hajléktalanok és krízishely­zetbe került személyek megsegítése. Hajléktalanok Regionális Diszpécserszolgálata, veszély esetén hívható telefonszám: 46/506-678 Miskolci Ifjúsági Telefon- szolgálat (krízisvonal): 06-80/505-003 Éjjel-nappal hívhatók! KENŐ Június 21. 1 2 1719 233032 39 42454650 52545559 6368 73 75 A közölt adatok tájékoztató jellegűek! SZOLASTER Bartók + vásár Kishonthy Zsolt egy szösszenet erejéig kifogásol­ta az operafesztivál idejére szervezett-engedélyezett ki­rakodóvásárt a főutcán. Vi­taindító (vagy mi?) kereke­dett belőle, s immáron két szerkesztőségi állásfoglalás is született az ügyben, jelez­vén, miért nem tükrözi a lap véleményét Kishonthy írása, egyébként pedig a megjelentetés igenis tükrözi a kritikához való konstruk­tív szerkesztői hozzáállást. Nem könnyű Bizony, nem könnyű egy szerkesztőség élete! Az intel­ligensre hangszerelt főszer­kesztői reflexióból azért ki­ordít: ha tehetné, ő maga minősítené sima kekecke- désnek Kishonthy megjegy­zéseit. „...de a város, a lap az ügy mellett állunk.” - vallja némi pátosszal a fő- szerkesztő. Milyen, vagy pontosabban: melyik ügy mellett? - tessék mondani! Ugyanis mintha összekeve­redtek volna a dolgok, és ez, minden látszat ellenére, nem igazán intelligens mód­ja az értelmes vita gerjeszté­sének. Az operafesztivál tényét, annak színvonalát szívből üdvözlöm. A szervezők mun­kájához, a meghívott művé­szek produkciójához, nemze­ti-nemzetközi elismertségéhez gratulálok. A dolognak ez a része terjedelmesebb mélta­tásra itt nem szorul. (Volt-e Kishonthy szösszenetében ez­zel ellentétes kitétel?) Azt is el kell ismerni, hogy nem voltak és egy ide­ig nem is lesznek könnyű helyzetben azok, akiknek a fesztivál rangjához illő, an­nak esztétikai és tematikai SMS AZ ÉSZAKNAK ÜZENET Láttám 1 műsort, ami elég csúnya jövőt festett le az emberiségnek, örülök, hogy én nem fogom megér­ni. A téma az volt, hogy az ember eddig milyen fantasztikus dolgokat OLVASÓINK LEVELEIBŐL szempontból is megfelelő környezet kialakításán kell fáradozniuk. Saját teret követel Csak idétlenkedni lehet az olyan összefüggésekkel, mint a Fából faragott ki­rályfi és az akácból faragott kisszék korrelációja, mert hát „faragás-faragás”. Ko­molyra fordítva: az alkotás, a művészi produkció saját teret követel. Az akusztikus és vizuális élmény diszhar­móniája is elfogadható, amennyiben a befogadói minőséget mélyíti, gazdagít­ja. Ugye senki sem gondolja azt, hogy az ónodi vásár legjavát felsorakoztató bazá- ri kirakodás e fogalomkörbe sorolható? A komolyzene sa­ját tere nem csupán a szín­ház, a pódium, hanem az ut­ca is, a város is. Silány ellentmondás Midőn egy Bartók-darab meghallgatása után kilépek a hangversenyteremből, egy- egy jól formázott mázas kö­csög vagy a szélben bánato­san lengedező sátor minek a továbbgondolására sarkall? Érzékelhető ugyan a disz­harmónia, de ez nem az a bizonyos felkavaró, elmé­lyítő esztétikai eszköz, ha­nem egy másik dimenzió je­lenik meg: a dühítő, silány ellentmondás zűrzavarának dimenziója. Lehet és van is helye ki­rakodóvásárnak a főutcán, de nem akkor, amikor Bar­tók és Csajkovszkij tekint az árusokra-árukra, mert ez nem az ő közös terük. Még akkor sem, ha a Nyevszkij Proszpektre kívánkozó kan­deláberek elszántan igyekez­nek oszlatni a homályt. Mile Lajos, Miskolc vitt véghez, és hamarosan talán ké­pes lesz megállítani az öregedést, többszörösére hosszabbítani az em­beri életet. Eltűnhetnek a nemek közti különbségek, klónozás lenne az evolúció helyett. A tudósokon kí­Mindig olvassa az Észak-Magyarországot (Fotő:Farkas Maya) Drab néni Drab Lászlóné nem csak régi olvasónk, de ak­tív segítője is szerkesztő­ségünknek. Sűrűn érkez­nek tőle levelek, amelyek­ben szinte mindig közér­dekű, másokat is érintő kérdésekkel foglalkozik. Teszi mindezt 78 évesen: további jő egészséget, erőt kívánunk neki, és várjuk leveleit! (a szerk) Nagytakarítás Örömmel olvastam, hogy egy kicsit megpróbálják ki- vákarni a várost a szemét­ből. Önkormányzati rendelet írja elő, hogy a háztulajdo­nosok a lakóház körüli 10 méteres körzetben kötelesek takarítani, de ezt sok háznál nem tartják be. Elég lenne, ha a rendeletet betartatná a város, a szemetelőket pedig megbüntetnék. Az illegális szemétlerakók mindaddig nem szűnnek meg, amíg a legális szeméttelepeken elképesztő összegeket kér­nek a szemét lerakásáért. Ez egy szegény város, az emberek nem tudnak ennyit fizetni a szemétért. Talán el kellene gondolkozni a legá­lis szemétlerakóhelyek in­gyenessé tételén. Mátra Ibolya Tünde Nyugdíjemelés? A nyugdíj emelkedésének szintje, a reálbérek emelke­dési mértékét mindenkor el kell, hogy elérje, a jelenlegi infláció szintet pedig meg kell haladnia. (Mostani adatok: béremelés 25%, nyugdíjemelés mindössze 17%). Nos, ugye tetszenek látni milyen jó, hogy ennyire se­gítik a nyugdíjasokat. Nem hogy segítenék, de még az 53-54-dik heti nyugdíj, és a 85% is eltűnt. Ezt pedig 2/3- os elfogadott törvény szava­tolja. Hol van az ígéret a felzárkóztatás, a vásárlóerő megőrzése, és hol van az el­lenzék? Igen, ezt Horn Gyu­la kormánya hozta, és min­ket nem érdekel, ez nem hozzáállás. Eszenyi Imre KAnö 08-20/96-44-444 EGE vül más is akarja ezt? Olyan unal­mas világot szeretnénk, mint A pusz­títóban volt? Sanyi. (30/575-3672) Hellói Már most elvihető 2 fiú kis- cicát keresek. Aki tud ilyet, az ír­jon, vagy hívjon ezen a számon! Előre is köszönöm. Rena, jő nyarat kívánok nekedl ESZTER. (30/405- 5430) Az eddigi szöveges üzenetek megtekint­hetők a http://sm8.boon.hu cfmen ÁRFOLYAMOK •­SEGÍTSÉG vétel OTP Bank eladás Postabank vétel eladás K&H Bank vétel eladás GYORSSEGÉLY Ausztrál dollár140,98 149,70138,05151,07138,32151,36 számok hívhatók: Kanadai dollár ' 149,87159,14147,34 161,22 147,18161,06 mentők: 104 Svájci frank 164,05 174,19 163,23174,03162,76 174,56 tűzoltók: 105 Cseh korona7,668,46 7,248,84 1 7,55 8,51 rendőrség: 107 Dán korona 33,35 35,4132,7435,8232,57 35,99 ORVOSI ÜGYELETEK Eurö248,63261,38247,69261,97247,69261,97 Miskolc Angol font376,33395,63372,56 397,20371,52398,46 Központi gyermekorvosi Japán yen*188,41200,07184,99 202,43 185,05 202,49 ügyelet: 46/412-572 Norvég korona 29,6431,4829,11 31,38 28,94 31,98 Felnőtt orvosi ügyelet: Lengyel zloty0,000,0050,5761,1952,05 58,6946/531-799 (Diósgyőri Svéd korona27,09 28,77 26,5829,0826,4629,24Kórház) Szlovák korona 6,08 6,72 5,74 7,026,00 6,76 Fogászati ügyelet: 46/555­Amerikai dollár205,61 216,15 203,68 217,14204,39216,17 666/1270-es mellék A *-gal jelölt valuta 100 egységre van megadva! : :­Felnőtt orvosi ügyelet: Előző napi árfolyamok. 46/412-355, Csabai k. 9. ÜGYELET _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Közérdekű észrevételeivel keresse Kolodzey Tamást 46/502-900/3418 20/2192-331 m ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kézbesítési panaszaival hívja üzenetrögzítős telefonszámunkat: 06-40/424-424 POLLENJELENTES ...... „ C-Vi. - V ™................................ Az utóbbi napokban jelentős változás nem volt. A polle­nek közül továbbra is az erősen allergén pázsitfűfélék és a közepesen allergén csa­lán virágpora dominál. A töb­bi pollen száma alacsony ér­téket ért el. A gyengén irri­táló pollenek között csök­kent a fenyőfélék virágpora, viszon virágzik a bálványfa, és több vadon élő fészkes virágzatú növény. Már felbuk­kant néhol a parlagfű pollen­je is, de a csapadékos idő lassítja a virágzását. 2004. június 23. szerda A NAP kel: 4:30 nyugszik: 20:32 ORSEÁRSS ELŐREJELZÉS 30 °C 11 °C Ma ismét meleg, nagyrészt de­rűs idő lesz. Délután nyugatról felhősödés kezdődik, futó zápo­rok is előfordulhatnak. A hőmér­séklet csúcsértéke napközben 30 °C, késő este 22 fok körül vár­ható_____________________ LEVE6ŐSZENNYEZE1TSÉS Az egészségügyi határérték kb. 15%-a www.boon.hu V Óránként frissülő információkkal! ELŐREJELZÉS Ma, ismét meleg időnek nézünk elébe. Bár napközben befelhősö- dik az égbolt, futó záporok is elő­fordulhatnak, de a zivatarnak na­gyon kicsi az esélye. A hőmér­séklet csúcsértéke 30 °C fölött várható. Késő este a hőmérséklet 22 °C lesz. A csütörtök és a péntek napsü­tésesnek ígérkezik, néhány átvo­nuló felhősávval. Szombaton ismét szép és meleg nap következik. Csütörtök: 17, 30'C változó, északnyugati szél Péntek: 16* 30°C változó, északi szél CT Szombat: 13, 25°C felhős m Vasárnap: 13, 27“C .f J derűs Hétté: 16, 30°C derűs, északnyugati szél MA: felhős 29, 8 °C Az előrejelzés pontossága: NAGY Készítette: i & ‘Pdx&U délutáni felvétel További folyamatos, helyfüggő információk a T-Mobile WAP portálján, a t-zoneson. ÉVFORDULÓ Tímár György 75 éve született író, költő, műfordító. Költészetében ke­veredett a hagyomány és az újítás. Legnépszerűbb köny­ve a Nevető lexikon, a Nem én írtam és az Ezt sem én ír- tam című paródiák._______ NÉVNAP Zoltán KÖZLEKEDÉS METEOROLÓGIA Az időjárás ma nem nehezíti a közúti közlekedést! ORVOSMETEOROLÓ61A Ma melegfronti hatás várható. Ilyenkor általában romlik az ala- csony-vémyomásúak közérzete. Viszont csökken a fertőző beteg­ségek kialakulásának az esélye. A nyugtalanság, az álmatlanság, továbbá a trombózisveszély szin­ten jellemzője lehet a front ked­vezőtlen hatásának. ViZHŐMÉRSÉKLETEK Duna 17-20 °C Tisza 20-22 t;C Velencei-tó21 °C Fertő-tó 18 "C Balaton21 °C POLLEN pázsitfűfélékmagas csalánfélékmagas útifűközepes hársfaalacsony VILáDVÁROSOK Bangkok 37 °C Buenos Aires 20 °C Los Angeles 22 °C Miami 33 °C Moszkva 20 °C New York 28 °C Peking 30 °C Rio de Janeiro 25 °C Sydney 21 °C Tokió 27 °C

Next

/
Oldalképek
Tartalom