Észak-Magyarország, 2003. augusztus (59. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

Történelem. A triatlonsport törj tünetében eddig még nem rendes^ tek csapat-világbajnokságot: a tör­ténelminek mondható premier teg­nap késó délután volt Tisza- újvárosban. /9. Fotó: Bujdos Tibor Kutyaharapás Az alezredes az ebes I esetről /8. Kézilabda Két napon belül másodszor is megmérkőztek /9. /Vüskofc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja 59. évfolyam, 178. szám. ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 42 Ft NAPIÓ 2003. augusztus 1., péntek ÉSZAK-MAGYARORSZÁG Miskolc és környéke Havi néhány száz, évi néhány ezer többlet A mai naptól kilenc százalékkal többet fizetünk a villamos energia szolgáltatásáért "h ^ y Egyeiefíí^ Pótfelvételi lesz, reklamáció talán nem /5. 29 °c Változékony, szeles Több bűn derül ki Az ismertté vált bűncselekmények száma megyénkben (az első fél évre vonatkozó adatok) Miskolc (ÉM - OlKa) - Megint egy áremelésről szóló hír. Mától 9 százalékkal drá­gább az áram. A villamos energia árának drá­gulását azzal magyarázzák, hogy a Magyar Villamos Művek Rt. ta­valy 50 milliárd forint árbevétel­kiesést könyvelt el, amin az idén februárban végrehajtott áremelés 20 milliárd forintot javított. A jelenlegi kormány arra szá­mított, az első áremelés elég lesz ahhoz, hogy a társaság gazdálko­dása fellendüljön, azonban több negatív hatás érte az energiagaz­daságot - ismertette a szaktárca. Az iraki háború miatt magasak lettek a nemzetközi tüzelőanyag­árak, a Paksi Atomerőmű üzem­zavara miatt szükséges importot pedig drágította a forint gyengü­lése. A háztartások mindebből azt érzékelik, hogy az átlagnak szá­mító 2200 kilowattórás éves fo­gyasztást alapul véve ez az áreme­lés áfával együtt havonta 370 fo­rinttal növeli meg a háztartási is ki szokták festeni, de az egész épületet, a nagy belmagasságú termeket nem. A karbantartók egész nyáron dolgoznak. Kifestenek Az Avasi Gimnáziumban Váradi Lajosné, az iskola gaz­dasági igazgatóhelyettese el­mondta, hogy a minden évben esedékes nyári tisztítófestésen túl a külső ablakokat és a nyí­lászárókat teszik rendbe, erre a feladatra az önkormányzat ad pénzt. Kifestik a mellékhelyisége­ket, a tantermeket és az öltöző­ket is. A festést saját erőből végzik, az iskola karbantartójáé a feladat. Az idei munkálatok jóval ki­sebbek, mint a tavalyiak, az előző nyáron ugyanis a szülők segítségével alaposabb felújítást végeztek el az iskolán. >zemé(u-j tehergépkocsi és mikrobusz bérbeadás a két minden napján Tel/Fax: 46/561-561.561-560 */ út 2S villamosenergia-kiadásokat, vagy­is éves szinten több mint 4400 fo­rinttal fizetünk majd többet. Olvasóink véleményét is meg­kérdeztük az áremelésről. /3. http://forum.boon.hu Mondja el a véleményét! Karbantartás, saját hatáskörben Az Avasiban önerőből újítják fel az iskolát Miskolc (ÉM - HM) - Nagy­szabású felújítást nem végez­tet az önkormányzat egyet­len oktatási intézményben sem idén nyáron. Csak a szokásos, általános karbantartási munkálatok foly­nak, de ezeket az intézmények saját hatáskörükön belül végzik, tudjuk meg Kövessy Gábortól, a városüzemeltetési és beruházási osztály főtanácsosától. Festetnek, tetőt szigeteltetnek, ahol éppen szükség van rá. Egyedül a Föl­des Ferenc Gimnáziumban foly­nak nagyobb munkálatok, átépí­tik az épületet, de ezt nem ön- kormányzati pénzekből végzik, hiszen államilag finanszírozott beruházásról van szó. Kovácsné Szegedi Ildikótól, a Zrínyi Ilona Gimnázium igazga­tójától megtudjuk, az iskola, mint 99 ■ ................... A Zrínyiben, mint minden évben, most is a mel­lékhelyiségeket fes­tetjük a nyáron. Kovácsné Szegedi Ildikó, igazgató minden évben, a mellékhelyis' geket festeti ki az idén nyáron a Egész nyáron dolgoznak Rendbe teszik az iskolabúto­rokat, felsúrolják a padlókat, ab­lakokat mosnak. A tantermeket Anna-napi búcsú. Istentisztelettel és búcsúval ünnepelték Szent Anna napját a miskolci Szent Anna-templomban. Az ün­nep körmenettel zárult. Fotó: Ádám János Új társaság üzemelteti a kohászatot Hirdetés Miskolc (ÉM - UM) - Mától a Borsodi Nemesacél Acél­gyártó (BN) Kft. működteti a diósgyőri kohászatot.- A BN Kft. - amely hivatalo­san ma kezdi meg működését - bérli a termelőeszközöket és mun­kaügyi jogutódlással alkalmazza a kohászat valamennyi dolgozóját - tudtuk meg Ágotái Józseftől, a Vasas Szakszervezet elnökétől, a BN felügyelőbizottságának tagjá­tól. A hárommillió forint törzstő­kével alapított társaságban 61 szá­zalékos tulajdonrésze van a DAM Steel Rt. felszámolószervezetének, a Mátraholding Rt.-nek, a fenn­maradó tulajdonrészen pedig egyenlő arányban osztozik a ko­hászatban működő három szak- szervezet egy-egy vezetője. A tu­lajdonosok rögzítették: fizetésre és osztalékra nem tartanak igényt, a majdani vevőnek névér­téken adják el üzletrészüket. /3. Akciós termékek ® -bán: I NTERSPAR-MBzo UHT tej l.SSi 1 L 179,­Mizo HIT tej 2.8% I l. 185,­Szögedi tál 100 g 209, I .andhnf puszta griller 4-féle, 27Sg 299,­Cyulai pizzasonka, 1 kg 989,­Kristályeukor, 1 kg 168.­Sárkány sör. doh. 0,5 l. 99.­Capri sonne sutád üdítők 3-tele ízben. 0,2 L 79,­Höálló tál 3db-os, kék szinti 1.799, Rozsdamentes edények. 1 kg 1.590,­Felnött póló S-XXX méret 299,­íelnott strandpapucs 36-46 méret 699,­lCilős törülköző. 1 kg 2.490,­Nem vérszegény a megye Miskolc (ÉM - CsÁ) - Bár a nyári hó­napokban számszerűen kevesebb a véradó, nem kellett még nagyobb vérigényü műté­teket elhalasztani - tudtuk meg a megyei kórház szakmai igazgatóhelyettesétől. Tóth László hozzáfűzte: még a legritkább vércso­portból is megfelelő mennyiség van a leg­nagyobb vérigényű osztályokon is, így a se­bészeten, az urológián és az ortopédián. A Semmelweis Kórházban szintén nem számolnak a vérhiány miatt elmaradó mű­tétekkel. A kórház igazgatója, Koleszár La­jos hangsúlyozta: a mi megyénk a legjobb véradó térség az országban. /5. A bölcsődéseket elfelejtették? Budapest (MTI) - A Böl­csődei Dolgozók Demokrati­kus Szakszervezete tiltakozik, mert a kormány az ingyenes étkeztetésből 7500 rászoruló bölcsődés korú gyermeket ki­hagyott - hangsúlyozta Mes­ter Jánosné, a szakszervezet elnöke csütörtökön. Az érdek- képviselet megütközéssel érte­sült arról, hogy szeptembertől a rászoruló gyermekek közül csak az óvodások részesübiek ingyenes étkezési ellátásban, a bölcsődések nem - mondta el. A kormányprogramban „még ingyenes bölcsődei és óvodai ellátás szerepelt” a szakszervezeti vezető szerint. 770133035057 ÉSZAK-MAGYARORSZi 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900

Next

/
Oldalképek
Tartalom