Észak-Magyarország, 2003. június (59. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-28 / 149. szám

2003. június 28., szombat ÉSZM-MACYARORSZÁG# DIPLOMAOSZTÁS / 5 A Miskolci Egyetem diplomát szerzett hallgatóinak névsora Sokan már átvették a diplomájukat - felvételünk a jogi kar ünnepségén készült Fotó: Bujdos Tibor Comenlus Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak, tanítói szak, nappali Gadó Réka, Gelsei László, Géresi Gábor, Geri Beáta, Gregó Marianna, Gyurán Aranka, Gyúricza Anett, Hajdú Andrea, Halász Melinda, Haraszti Ber­nadett, Hegedűs Judit, Hornyák Éva, Horváth Mónika, Huszár Zsuzsanna, Jaczkó Csilla, Jancsurák Krisztina, Jancsurák Rita, Juhász Virág, Kaczurné Méder Tímea, Kálmán Nor­bert, Kálnási Beáta, Kanalas Mónika, Kavalecz Nikoletta, Keresztúri Ilona, Kiss Brigitta, Kiss Györgyi, Kiss Rená­ta, Konyári Nikoletta, Kősa Erika, Ko­vács Erika, Kovács Gabriella, Kristóf Éva, Lázárné Ritó Ibolya, Lex Adri­enn, Lipusz Mónika, Lukács Eszter Mária, Mádi Norbert, Magó Vámosy Zi­ta, Mérai Lívia, Migléczi Mária, Mol­nár Andrea, Molnárné Kövér Erzsé­bet, Murányi Réka, Nagy Sipos Ágo­ta, Nagy Annamária, Nagy Erika, Nevelős Anita, Olejnyik Éva, Orosz Ni­kolett, Papp Lívia, Pilák Henrietta, Pliske Ivett, Pongrácz Edina, Pusztai Krisztina, Rajda Renáta, Rák Anita, Rendes Anita, Romenda Zsuzsanna, Rónaföldi Judit, Rózsa Zsófia, Sallai Julianna Amália, Spinda Szilvia, Spisák Zsuzsa, Szabados Mátyás Atti­la, Szász Annamária, Szegó' Krisztina, Szenderák Szabina, Takács Donát, Ta­kács Krisztina, Tátrai Zita, Torma Tí­mea, Tóth Annamária, Tóth Anna Re­náta, Tóth Mariann, Tótok Beáta Má­ria, Tótok Krisztina, Újhelyi Ivett, Ujj Ágnes Katalin, Varga Gábor, Varga Erika, Varga Krisztina, Varga Péter, Varga Vanda, Vinnai Lóránd, Volkán Emese, Zámbő Anita, Zsova Mónika Óvodapedagógus, nappali tagozat Bartkó Mariann, Kerekes Szabina, Kiss Rita, Kóródi Márta Zsuzsanna, Kovács Anita, Lesziák Nikoletta, Me­zei Mónika, Montvajszki Viktória, Novák Enikő, Répás Boglárka, Siko- ra Anita, Szakolcai Tímea, Szűcs Gab­riella, Tóth Veronika, Varga Marianna, Várkonyi Viktória Tanítói szak, jevelező tagozat Baíögh Istvánná Ruszka Eliza, Bodnár Barbara, Bodnár Róbert, Czap Attila, Dr. Lőrincziné Tiba Katalin, Dr. Szat­mári Zoltán Józsefné, Dudás Helga, Fábiánná Lengyel Anita, Frindik And­rea, Fülep Mónika, Gyetkó Anett, Haj­dú Viktória, Jurkó Katalin, Kobezda Szilvia, Kopasz Miklósné, Kormány Be­áta, Kósáné Papp Julianna, Kosztikné Sasvári Angéla, Ladányi Anita, Majda- nics Lászlóné, Mihalikné Halász Csil­la, Molnár Krisztina, Óbert Krisztina, Péterné Lengyel Rita, Plaszkó Diána, Pócsiné Tamás Zsuzsanna, Posta Eri­ka, Rebák Viktória, Soltészné Jancsó Éva, Szabóné Kovács Krisztina, Szak- szonné Tiba Angéla, Szalontai Rita, Szőllősi Irén, Szólősiné Tóth Zsuzsan­na, Szűcs Krisztina, Tarhosné Torna Emília, Tiszai Attiláné, Valánszkiné Szabó Katalin, Varga Elek István, Vietórisz Katalin, Vojtkó Anita Óvodapedagógus, levelező tagozat Bajzátné Koholák Beáta, Balogh Judit, Bánné Gál Boglárka, Fodor Éva, Gaál Krisztina, Gombos Adrienn, Horváth Eszter, Jenei Tamás, Kékedi Éva, Kertészné Kovács Edina, Kurtosné Blaskó Anita, Ladics Tamás, Makó Boglárka, Molnár Melinda, Soós Melin­da, Szűcs Krisztina Zsuzsa, Tőtin Lás­zlóné, Váradi Zsuzsanna, Varga Kriszti­na, Vinnai Tímea Anita, Visóczkiné Ju­hász Zsuzsanna Óvodapedagógus, kiegészítő szak __ Bodnár Lászlóné, Bugyinkóné Ronyecz Ágnes, Fehérné Tóth Zsuzsanna, Fej­szák Gyuláné, Fenyvesiné Gruhdics Györgyi, Gáspár Mária, Hunyor Lajos- né, Javitásné Szoták Sára, Kampel Lászlóné, Karajz Barnabásné, Kertész Lászlóné, Kiss Józsefné, Kiss Tiborné, Lőkös Péterné, Nagyné Sir Ildikó, Pap- né Kocsis Márta, Pásztor Jánosné, Pásztor Lászlóné, Pongó Anna, Rudolfné Gecső Erika, Soltészné Nádaskai Zsuzsanna, Szabóné Vinnai Ilona, Szlavisóczkiné Nyárádi Ágnes, Újvári János Gáborné, Vargáné Pong­rácz Edit, Vargáné Tompa Judit Egészségtudományi Intézet _______ Béki Zsuzsanna, Béres Beatrix, Bod­nár Boglárka, Bujtásné Szabó Rozália Csilla, Bukta Eszter, Csizmadia Doroty- tya, Danyi Erika Zsuzsanna, Elek Orso­lya, Farkas Szilvia, Hajdú Zsanett, Hodák Zsuzsanna, Jászkai Enikő, Kele Zsuzsa, Kosztra Viktória, Kőmíves Ad­rienn, Lengyel Gyöngyi, Ligay Szilvia, Mezei Réka, Murányi Ilona, Nagy Mari­anna, Oláhné Kriván Teodóra, Orosz Eszter, Perjési Zsuzsanna, Radnai Mó­nika, Szendrei Éva, Takács Rita, Tóth Krisztina Erzsébet, Tóth Mária Boglár­ka, Varga Erika, Zupkó Andrea Gazdaságtudományi kar Egyetemi szintű közgazdász _______ Laczkó Tihamér, Angyal Rita, Antal Dé­nes Gábor, Antal Krisztina, Antonin Beáta, Aradi Judit, Arnóczki Zsuzsan­na, Asztalos Zsolt, Azari Erika, Ács Ad­rienn, Ács Andrea, Ács Péter, Ácsné Kálomista Mária, Árva Beáta, Árvay Angelika, Babicz Zsuzsanna, Bacsó Ádám, Bagi Balázs, Baksa Sára, Barkóczi Ildikó, Bay Gyula Gábor, Bájluk-Bráz Lehel, Bányai Enikő, Becskeházy József, Beke Bernadett, Belme Ágnes, Berényi László, Bodnár Krisztina, Bodnár Krisztina, Bodoróczki Éva, Bollók Adrienn, Bozsó Beatrix, Brunner György, Bukuja Szilvia, Cziner Ottó, Czuczku Éva, Csenge Rita, Csil­lag Szilvia, Csíky Orsolya, Csomós Mó­nika, Csorba Krisztina, Dankos Zsu­zsa, Darvas Ildikó, Dávid Alexandra, Deutsch Nikolett, Dienes Karolina, Di­ós Orsolya, Dobos Erik, Dobos Péter, Dobos Tamás, Dobránszky Anita, Doros Anna, Drahos Zsuzsanna, Dóm­ba Edina Angéla, Dúl Gábor, Engel- brecht Zsuzsa, Erdélyi Gábor, Erős Tí­mea, Farkas Beatrix, Farkas Péter, Fa­zekas Péter, Ferszt Viktória, Fodor Anett, Fodor Dóra, Fórián Csaba, Földi Orsolya, Fuxreiter Andrea, Gadó Noé­mi, Gál Annamária, Gál Tamás, Gál Zi­ta, Gebei Dóra, Gecse Éva Izabella, Gluchmann Edit, Gogolya Gábor, Gúr Adrienn Anett, Győri Ágnes, Hajdú Or­solya, Hajdú Zsuzsanna, Harsányi And­rea, Hatvani Szabolcs, Helmeczi Csa­ba, Herczeg László, Holobczevné Hocza Zsuzsanna, Horányi András, Hornyák Imre, Horváth Borbála, Horváth Tamás, Hubai Attila, Hunyor Péter, Húsz Evelyn, Imolya László, Jánvári Nikoletta, Jeney Dóra, Jeney Erzsébet, Jenei Mónika, Jobbágy András, Joó Ildikó Zsuzsanna, Juhász Emese, Juhász Marianna, Kakas Sándor, Kalas Nikoletta, Kascsák Ta­más, Katkó Zoltán, Katona Péter, Kavalecz Attila Tamás, Kánya Zsuzsa, Kecskés Zsófia, Kelemen Melinda, Ke­resztúri Katalin, Kékesi Anita, Kénosi Patrícia, Kirsching Kinga, Kishonti Júlia, Kiss Mónika, Kiss Zsuzsanna, Kneisz Il­dikó, Kohán Mária Miléna, Kondás Zsu­zsanna, Kondor Erika, Kondor Krisztina, Kopcsa Márta, Kormos Rita, Kossuth József, Kosztolányi Ágnes, Kovács And­rea, Kovács Ákos Dávid, Kovács Gábor, Kovács Szilvia, Körmöndi Krisztina, Kremzer Nóra, Kriston László, Krizsán Erika, Krupla József, Kulyassa Dénes, Kuki Gabriella, Kulcsár Anita, Kulcsár Ferenc, Kurta Mariann, Kurucz Gabriel­la, Kurunczi Gabriella, Kühlburger Tibor, Laczkó Mónika, Laczkó Viktória, Lanszki Nóra, Lenkey László, Lepres Anett, Lőrincz Tímea, Lükő Ivett Tilda, Marin- kás Edina, Markovics Klára, Máté Tí­mea, Mélypataki Réka, Mészáros Ág­nes, Mészáros Judit, Mihalkő Csilla, Mihálszki Brigitta, Miskolci Zita, Miterli Rita, Moldvay Orsolya, Molnár Dénes, Molnár Eszter, Molnár Mercédesz, Mol­nár Pál, Nagy Adrienn, Nagy Andrea, Nagy István Róbert, Nagy László, Nagy Mária, Nagy Zsuzsa, Nemes Zoltán, Obulányi Ágnes, Orosz Éva, Pados Pé­ter, Papp Anita, Pataki Attila, Pásztor Diána, Pethő Eszter, Pinczés Olga, Prazsák Zoltán, Puskás Dániel, Püski Edit Katalin, Rottenhoffer Éva, Sándor Beatrix, Sándor Gergely, Sári Norbert, Scháffer Roland, Sebestyén Tímea, Sin- ka Zoltán, Simon Viktória, Sinkő Brigit­ta, Sipeki Rita Ágnes, Sivák Zsolt, Soly­már Gabriella dr., Solymári Gábor, So­mogyi Sándor, Spala Ágnes, Steffel Andrea, Stumpf Adrienn, Sulyok Brigitta, Szabó Andrea, Szabó Balázs, Szabó Ba­lázs, Szabó Eszter, Szabó Gyöngyi, Sza­bó Linda, Szabó Norbert, Szabó Péter, Szabó Zoltán, Szakács Szilvia, Szálkai János, Szedlár Krisztina Márta, Szegedi Anikó, Szenteszki Henrietta, Szécsi Ka­ta, Szigeti Judit, Szilassy Emőke, Szkrinyár Anett, Szombathelyi Réka, Szondi Enikő, Szögi Mónika, Szőke Gá­bor, Szűcs Edina, Takács Ildikó, Tar Zol­tán, Tábi Mariann, Tolnai Zsófia, Tóth Angelika, Tóth Ágnes, Tóth Erzsébet, Tóth Ildikó, Tóth Lívia, Tóth Péter, Tóth Viktória, Tótok Zoltán, Tölcsér Réka, Tőzsér Edina, Vajó Regina Alexandra, Valkó Géza, Varga Boglárka, Varga Va­lentin, Varga Viktória, Vass Ilona Éva, Vass-Kabdebó Ágnes, Vácz Gábor, Vágó Adrienn, Vámos Beáta, Vári Péter, Vida Beáta, Visnyovszki Fruzsina Laura, Zatkő Helga, Zilahi Balázs, Zvara Tímea Főiskolai közgazdász oklevelet kapnak _________________ Asztalos Krisztina, Bárándiné Szabó Éva, Bró Gabriella, Bollók Andrea, Bári Valéria, Czirok Klára, Czizmadia Judit, Csépe Melinda, Csőra Péter, Csűri Krisztina, Darabos Orsolya, Dolhai Ta­más, Ducsai Gabriella, Erdész Attila, Éles Béla, Fazakas Éva, Gábri Gabriella, Gál Gertrúd, Hajdú Rita, Halász Gábor, Halász Zsuzsanna, Hegedűs Gábor, Horváth Gáspár, Juhász Evelin, Kalán Tímea, Kapitor Attila, Lászlőfalvi Márta, Magyar Ágnes, Majoros Zoltán, Malic- sek Hajnalka, Nagyné Rácz Viktória, Né­meth Alida, Novák Gábor, Orosz Sza­bolcs, Palásthy Zsanett, Papp Mónika, Patkó Edina, Raft Laura, Rebek Izabel­la, Rónai Péter, Sajgó Attila dr. Sályi Erika, Sándorfi Zoltán, Sárdi Richárd, Skoda Tamás, Stipta Viktor dr. Szev- erényi Krisztina, Szilvási Tünde, Takács Gábor, Técsi Andrea, Tóth Ivett, Turcsányi Zoltán, Túri Enikő, Varsás Ani­kó, Várföldi Magdolna, Várkonyi Judit Postgraduális képzés Jogász közgazdász ________________ Dr. Arnóczki Zsuzsanna, Dr. Bakonyi Bernadett, Bárdosné dr. Soós Viktória, Dr. Czimre Zsuzsanna, Dr. Fazekas Roland, Dr. Gál Enikő, Dr. Horváth Zsuzsanna, Dr. Juhász Krisztina, Dr. Kádas Gabriella, Dr. Király Péter, Dr. Kocsis Erika Dóra, Dr. Majoros Dóra, Dr. Melegh Géza, Dr. Nagy Ágnes, Dr. Oláh Péter, Dr. Sőczó Réka, Dr. Ta­kács Katalin, Dr. Újjabb Orsolya, Dr. Vagraj Karolina, Dr. Vaskő Tamás Gá­bor MBA szak Bűze Veronika, Horváth Róbert, Kerék­gyártó Ákos, Kolláth Edina, Soly- mosiné Antal Anetta, Sttekler Melinda, Stumpf Beáta, Szabados Eszter, Sztaroveczki Enikő, Tóth Ilona Tünde, Wesselényi György, Zsarnayné Kenesi Ildikó Mérnök közgazdász_______________ Altér Róbert, Andrejkovics József, Bús- né Mannó Marianna, Czinki Krisztina, Farkas Gyula, Gagyi Szabó István Vil­mos, Gábor Tárná, Holyevácz Csab, Lebenszky Balázs, Linghoffer Gábor János, Molnár Zoltán, Maravcsik Tün­de, Nagy Csaba, Oláh János, Paár Ala­jos, Pálfi Rita, Sári Gabriella, Suba Pé­ter, Szabados Krisztián, Szabó Beat­rix, Szabó István, Szondi Attila, Tardi Mária, Ulveczky Mihály, Varga Erika, Virág Zoltán István Közgazdász szakmérnök___________ Bernáth Edina, Farkas Erzsébet, Hegedűs Anikó, Kenesei Tamás, Már­ton Attila, Széplaki László, Takács Krisztián, Tengely Zsolt, Tiborc Andrea Európa tanulmányok szak _________ Bárdos István, Bende Gábor, Bihall Viktória, Bodnár Krisztina, Bodolai Mó­nika, Botkó Zsolt, Dévai Edina, Gecse Vera, Gombos Veronika, Heidrich Éva, Janoviczné Horváth Krisztina, Jónás Réka Emese, Király Katalin, Kiss Ist­ván, Dr. Kocsisné Szűcs Marianna Olimpia, Kókai Sándorné, Kondás Ist­ván, Krakkainé Kemény Ágnes, Lábas Zoltán, Lukács Mária, Mészáros Judit, Mihályi Helga, Mile Lajos, Miskolczi Zi­ta, Németh Krisztina, Pápai Zoltán, Ri­gó Éva Bernadett, Solymosné Füstös Zsuzsanna, Soós Attila, Stefancsik Ka­talin, Stefán Gergely, Szabó Gábor, Szakács Gabriella, Szanyi Gábor, Szatur Anett, Székely Gabriella, Szobonya Sándor, Tóth Tünde, Varga Béla Terület- és településfejlesztési menedzser Bénye Éva, Farkasné Eke Judit, Kádas István, Krisztin Judit, Nagy Lászlóné, Szőllősi Emese Mérnökmenedzser Bangó Csaba János, Bánhegyi Ger­gely, Bodó Tibor, Bogsán Zsolt Tamás, Elek Anita, Fülöp Tibor, Fülöpné Veréb Mária, Gulyás László, Gyurán Andrea, Harangozó Csaba, Juhászné Fidrus Be­áta, Katona Melinda, Kiss Gábor, Ko­vács Mónika, Kovács Zoltán, Kovács Zsolt Ferenc, Ludman Csaba, Mészá­ros Tímea, Mihályi Imre Ádám, Szabó Kálmán, Szilágyi József, Tóth Imre, Trendeczki Ervin, Varga Istvánná, Várai Balázs, Vidó Rudolf, Vígh Tamás Gépészmérnöki kar Egyetemi szintű gépészmérnöki szak Abonyi Olivér, Abonyi Tamás, Ámon At­tila, Baksa Dénes, Balázs László, Barnóczky Csaba, Bodorkós Gergely, Budaházy Péter, Bús Attila János, Cseh Tamás, Csuhái Norbert, Csuhaj Péter, Demeter Csaba Attila, Domosz- lai István, Dudás József, Gulácsi Csa­ba, Guth Péter, Habdák Zoltán, Hajdú Krisztián, Híves Gábor, Hörcsik Rená­ta, Juhász György, Juhász Péter, Kakuk József, Kamondi Krisztián, Kátai-Pál Tamás, Kerekes Fülöp, Kis Attila, Kis Zoltán, Kiss Roland, Kiss Sándor, Kókai Péter, Kókai Tamás, Kovács Imre, Kovács János, Kovács Péter, Lénárt László, Lengyel Gábor, Liktor Dénes, Lukács Viktor, Luczay Péter, Makay Bálint, Mécséi Roland, Megyeházi Zsolt, Nagy Gábor János, Nagy József, Nagypál Tamás, Németh Gábor Lajos, Németh Pál Csaba, Oláh Gábor Csaba, Őrfi Balázs, Palencsár István, Ráski László, Ropiczky Nándor, Simkó Péter András, Szép Tibor, Szili László, Szutor István, Tóth Gergely, Tőkészki Ákos, Túróczy Zoltán, Tuza Ferenc, Ürmösi Gergely, Vallyon Attila, Varga Tamás, Varga Zoltán, Venczel Gábor, Vlgh Attila, Virág Jácint, Zai Gábor Egyetemi szintű műszaki Informatikai szak Abonyi Gábor, Balogh Atilla, Bata Ger­gely, Bencsik Gábor Csaba, Bocsi Bar­na, Császi Lajos, Csáki Csaba Péter, Demeter Tímea, Dömötör Réka, Fehér Tamás, Ferencsin Imre, Galváczki Gá­bor, Gecse Gábor, Gyúró Sándor, Ha­lász András, Harkai Gábor, Jónás Gergő, Juhász Krisztián, Kecskeméti Szilárd, Késely Gabriella Rita, Komó­csin Péter Mihály, Koncz Albert Ákos, Kormos Zoltán, Kovács Jenő, Körösi Péter László, László Attila, Lipécz Vik­tor Zoltán, Luka Lajos, Márton Kriszti­án, Meidl László Csongor, Molnár Csa­ba Ferenc, Molnár Lajos, Németh Csa­ba, Pécsik Ferenc, Rádai Levente, Ruscsák Tamás, Sándor András, Sán­dor Hajnalka, Sass Enikő, Sasvári György, Sipos Gergely Csaba, Somosi Viktor, Szabó Tamás, Szepesi Katalin, Sztollár Marianna, Varga Edit, Varjú At­tila Bertalan, Vasas István, Vass Jó­zsef, Vezér Tamás, Vinczé László, Vi­téz Gábor Attila, Zámborszky Betti, Zsóri István Egyetemi szintű műszaki menedzser szak Antal József, Bazsa Koméi, Búzás Csa­ba, Búzás Veronika, Császi Attila János, Farkas Mónika, Farkas Rita, Gápel Ákos, Hadházi Ilona, Haluska Tibor, Hornyák Zoltán, Horváth György, Iván Péter, Jaczenkó Nóra, Janiga Barbara, Kaibás Sándor, Kertész Róbert, Király Márta An­namária, Kis Erika, Kiss Gábor Tamás, Kiss László Gábor, Kiss Sebastian, Kiss Tamás, Kollár Anita, Kovács Alexander, Kovács Mária, Kovács Viktor, Kubiczki Tímea, Lakatos László, Lipták Melinda, Lizakovszky Géza, Lőrincz Gyula, Lőrinczi Gábor, Majoros Eszter, Miháczi Ágnes, Molnár Viktor, Nagy Attila, Németh Esz­ter, Oláh Péter, Pípoly Balázs, Plavusc- sák János, Rádi Szabolcs, Sajó Andrea Laura, Saláta Szilvia, Seres Gabriella, Simon Richárd, Soltész Miklós, Stossék Judit, Szabados István Ákos, Szabó Gyu­la, Szádvári Mária Erzsébet, Szelezsán György, Szente Zoltán, Szerdy Balázs, Szőke Dénes, Varga Katalin, Vári Beat­rix, Vass Enikő, Wéber Gabriella, Wittmann Georgina Főiskolai szintű gépészmérnöki szak ______________ Bacsó Róbert, Balogh Miklós, Bárdos Dénes, Barna Ferenc, Bodó Péter, Boly­ki Ferenc, Brunyánszky István, Czakó Csab, Czirják Péter, Csicsek Imre, Csordás Zsuzsanna Terézia, Csöndes Ákos, Dányi Attila, Dávid Tamás, Donát Hedvig Anna, Érsok Lili, Farkas Tibor, Fink Sándor, Fodor Ferenc, Fodor Ta­más, Gánóczi Péter, Görömbei Gyula, Gyöngyösi Zsolt, Habina Gábor, Hado- bás László, Juhász Ádám, Kada Tibor, Kalóz Mónika, Kanya Andrea, Kapczár Attila, Karácsony Csaba, Kiss Csaba Zoltán, Kiss Dezső, Koncsos Áron,

Next

/
Oldalképek
Tartalom