Észak-Magyarország, 2003. június (59. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-28 / 149. szám

2003. június 28., szombat ÉSZAK-MA&YARQRS2ÁG # DIPLOMAOSZTÁS / 6 A Miskolci Egyetem diplomát szeneit hallgatóinak névsora Főiskolai szintű gépészmérnöki szak __________________ Kovács Csaba, Kovács Lajos József, Ko­vács Tamás Tibor, Kramcsák István, Kuruczné Keményeczki Judit, Lanszki Ádám, Lapis Erika, Lénáit József, Mag Bence Béla, Mihalik Bertalan, Monok Ta­más, Nagy Károly, Nagy Zoltán Sándor, Oláh Pál, Pallai Gábor, Pálmai Csaba, Párnyiczki Róbert, Parőczai Péter, Pásztor Csaba, Pásztor Róbert Bálint, Pausz End­re, Réti Balázs Péter, Réti László, Sebe István, Sőregi Ferenc, Szabó Márton, Szalánczi Tamás, Szeifert István, Szent- miklósi Miklós Albert, Szentmiklőssy Emí­lia, Takács József, Tokár Tibor Tamás, Tóth Gábor, Tóth Krisztina, Túri Edit, Üve­ges Zsolt, Varjú Zsolt, Vedres Patrik Márk, Vigh Erzsébet, Vigóczki Norbert, Vincze Viktor, Volyánszki Zsolt, Weiser Endre, Zaborecz Péter, Zelei Róbert, Zsámba Péter, Zsiborács István Főiskolai szintű programozó matematikus szak Csorba Éva, Dálnoki József, Gáti Attila, Lébenguth Zita, Peller Nándor Főiskolai szintű villamosmérnöki szak Angyal Csaba, Aradi József, Bajzát Bé­la, Bállá Zoltán, Bardóczi Tibor János, Berecz Zsolt, Bernáth István, Bíró Fe­renc, Borsik Ákos, Csehi Ferenc, Csesznik Róbert, Csíkos Zsolt, Csupor Imre, Dési Tamás, Dézsi Imre Róbert, Dobrosi Szabolcs, Éliás Gábor, Erdei Gábor, Farkas Róbert, Fási Imre, Feke­te Tibor, Fülöp István, Fűzi Rudolf Jó­zsef, Gombaszögi Ferenc Jenő, Győrke Csaba, Horkai Attila, Jurecz László Miklós, Kálmán Attila, Kiska László, Kolozs Sándor, Kónya Péter, Kovács László, Krakkó Tamás, Kriskó Péter, Ladányi József, Makkos István, Már­kus Ferenc, Matiszkó Péter, Mészáros Gábor, Németh Tamás, Nyalka Nor­bert, Palya Zoltán, Rajz Károly, Sáf­rány Balázs, Sajtos Attila, Sasváry Gá­bor Antal, Sikora Zalán Gábor, Subuh Mohammed Deeb, Suszter Csaba, Szabó Zoltán Károly, Szánóczki Zsolt, Szűcs Gyula, Tánczos Szabolcs, Tilki György, Varga Sándor, Vedres Róbert, Veres Tamás, Virág Zoltán, Vitai Ta­más, Wachtler Péter, Zúdor Sándor Főiskolai szintű műszaki szakoktatói szak _______________________ Arkely Piroska, Atkári Angelika, Baji Péter, Bialkó Olivér, Bódis István, Csákó László, Csernus Noémi, Dió­szegi Tamás Sándor, Hegedűs Gá­bor, Hetey László, Hidasi Ádám Jó­zsef, Himer Zsuzsanna, Kábái Edit, Keczán Ágnes, Lokonszkiné Kispál Angelika, Molnár Zsuzsa, Móricz Istvánná, Nemesi Zsolt Lajos, Nyitrai Ágnes Csilla, Oláhné Szunyogh Ibo­lya, Remenyiczkiné Faragó Judit, Sánta Mária, Tóth Ágnes, Trencsényi György, Vizi Sándor Műszaki földtudományi kar ________ Adil Salih M. Nagim, Ali S. M. Elkom, Apró Ákos, B. Kiss Edit, Bagdi Viktória, Balabás Beáta, Bállá Andrea, Balogh Katalin, Balogh Krisztina, Berki Gábor, Bihary Edina, Blum László, Bozsik Gá­bor, Czap Judit, Csegény József, Csehil Zsolt, Deák Barnabás, Dobainé Friedel Ildikó, Dulházi István, Farkas Mariann, Federer Gabriella Petra, Fejjel Enikő, Fe­kete Zsuzsanna, Fodor Attila, Földesi Katalin, Gyenes Gáborné (Nagy Szilvia), Holló Erzsébet, Horváth Nóra, Hudák Szilvia, Jáger Zoltán, Jakab Zoltán, Jávor Csaba, Jesch Máté, Juha Mariann, Kalá­szi Ágnes, Kamrás Ádám, Karlowits Ta­más, Karsai Melinda, Kavanda Réka, Kerekes Zoltán István, Király Edit Zsu­zsanna, Kiss Szabolcs Balázs, Koch László Csaba, Koncz Imre Csaba, Ko­vács Aliz Réka, Kovács Ivett, Kozma Emese, Kvaszta Nóra Ivett, Lakatos Atti­la, László Tibor Zoltán, Lukács Gábor, Makkal Zsigmond Zoltán, Miklósi Péter, Molnár Judit, Molnár Péter, Molnár Tí­mea, Nagy Béla, Nagy Sándor, Nagy Sándor, Nátor Enikő Beáta, Orehovszky Zsolt, Paszera András Dénes, Pékó Krisztina, Petrő Krisztina, Pogonyi Beáta, Rakonczai Balázs, Rigler Balázs, Ronyec Mónika Magdolna, Rőczei Zsolt, Sándor Szabolcs, Simon Gergely Gusztáv, Suli- man G. H. Daihoum, Szabó András, Sza­bó István, Szabó Krisztián, Szabó Ri- chárd Tibor, Szabó Viktor, Szászfái Judit, Szulimán Szilvia, Szűcs Anikó, Tasnádi Tamás, Técsi Andrea, Tóth Andrea, Tö­rök Katalin, Vágó János, Varga Péter, Varga Péter, Vaszil Angelika, Vitális László, Zelei Krisztina, Zsurki Attila Főiskolai szint __ Boleszka Otília, Káli Márk, Mokánszki Zsolt, Szakái László, Szuchánszki Já­nos, Tamás Gyula DIPLOMÁT KAPTAK A Miskolci Egyetemen 2003-ban több mint 3000 hallgató tett sikeres zá- róvizsgát. Közülük 524-en, a nyelvvizsga hiánya miatt nem vehetik át dip­lótnájukat. Akik megkapják Állam- és Jogtudományi kar 311 fő Anyag- és Kohómérnöki kar 42 fő Bartók Béla Zeneművészeti Intézet29 fő Bölcsészettudományi kar550 fő Comenius Tanítóképző Főiskolai kar207 fő Egészségtudományi Intézet30 fő Gazdaságtudományi kar 621 fő Gépészmérnöki kar 614 fő Műszaki Földtudományi kar126 fő Összesen: 2530 fő Színesen. Színes diplomájukat vehették át tegnap a megyeházán az 50, 60, 65, illetve 70 éve végzett pe­dagógusok, a Pedagógusok Szakszervezete B.-A.-Z. Megyei Szövetsége által szervezett ünnepségen. Felvételünkön Homonnay Istvánná kap újra diplomát, ezúttal gyémántot. Fotó: Ádám János Színes diplomát vehettek át tegnap A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Tanácsától díszoklevelet igénylő nyugdíjas pedagógusok ________ Arany oklevél Berecz Árpádné (Tarkó Mária), Borzás Gyuláné (Gráma Ilona), Bölcsházy Já­nos, Dr. Csabalik Gyuláné (Wojtech Ilo­na), Csicsovszki Andrásné (Szatmári Ilo­na), Deésy Zoltánná (Gaál Eleonóra), Fekete Józsefné (Egerházy Ilona), Heve­si Imréné (Siroki Klára), Hoszták János, Özv. Jávorkai Józsefné (Kendeházi Már­ta), Kántor Balázs, Karajz Géza, Kertész Irén, Komjáthy Csabáné (Kiss Benedek Éva), Dr. Koncsol Bertalanná (Kiss Juli­anna), Kovács Tiborné (Medve Anna), Kozár Lászlóné (Szűcs Mária Ilona), Kraj- nyik Géza, Magyariné Agócs Klára, Makranczi Istvánná (Babej Éva), Marosvári Dézsőné (Iván Irén Katalin), Nyerges Emilné (Marmoly Anna), Punyi Jánosné (Kiss Tóth Irén), Ritter Aladárné (Binő Klára), Szabó Emilné (Árvái Valéria), Szvitil Józsefné (Takács Magdolna), .Tóth Zoltánná^(Szerdahelyi Katalin), Várhomoki Ambrusné (Zagyi Mária), Dr. Veres Béláné (Juhász Erzsé­bet), Dr. Veres Lajosné (Szabó Zsófia/ Gyémánt oklevél Berkő Endréné (Benkó Julianna), Csernaburczky Ferenc, Garadnai Antalné (Gyöngyössy Edit), Godó János, Gönczi Barnáné, Héderváry Ferenc, Homonnay Istvánná (Fazekas Margit), Dr. Jankó Lajosné (Márk Sarolta), Juszkó Istvánná (Siska Magdolna), Király Lenke, Kocsis Béláné (Fodor Márta Mária), Komolay Sándorné (Fodor Ilona), Köveskúti Gá­bor, Dr. Rémiás Ferencné (Honti Hilda), Palágyi Béla, Szaniszlő Gyuláné (Varga Margit), Szőke Józsefné (Pusztai Mar­git), Dr. Tóth Ferencné (Makkay Klára), Tölgyesi István, Urbán Árpád, Dr. Veres Béla Pál, Vigh Klára, Vágvölgyi György Vas oklevél Dudás Sándorné (Laczkó Márta), Engi István, Forrai Jánosné (Magyar Mária), Füredi Zoltánná (Salamon Erzsébet), Gaál Györgyné (Watah Edit), Juszkó Ist­ván, Kolencsik Imre, Kovács Józsefné (Bácskái Erzsébet Piroska), Lőkös Béla, Márton József, Móré Józsefné (Demeter Ernesztina), Papp Lászlóné (Nagy Erzsé­bet), Sárossy Ferenc Rubin oklevél Forray Jánosné (Magyar Mária), Kádár Zoltánná (Papp Sarolta), Madácsy Juli­anna, Özv. Oláh Lászlóné (Zöldi Erzsé­bet) Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar által adományozott díszoklevelek Arany oklevél Bartha Ernőné (Péterffy Ilona) tanító, Bányai Kálmánná (Spéder Rozália) ta­nító, Berzy Lajosné (Szabó Terézia) óvónő, Déri Andorné (Joó Hajnalka) tanító, Főző Lászlóné (Farkas Erzsé­bet) óvónő, Gyuricza Sándor tanító, Kilián Lajosné (Csenge Eszter) óvónő, Kormos József tanító, Kovács István­ná (Nehéz Borbála) óvónő, Mozga Jenőné (Juhász Terézia) óvónő, Novák Jánosné (Kövesi Katalin) óvónő, Petro Bálintné (Balogh Ilona) tanító, Petró Jánosné (Lengyel Mag­dolna) tanító, D. Tóth Gyuláné (Bán Márta) óvónő, Zámborszky Józsefné (Juhász Mária) tanító, Zsibai Béláné (Nyíri Rozália) óvónő, Zsóka Julianna óvónő, Nagy Andrásné, Gáspár Gusztávné Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kara által adományozott diploma ______ Arany díszoklevél Csellár Gyuláné tanító Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara által adományozott diploma________ Arany díszoklevél Becze Ida tanár A jelen kicsit beárnyékolja a nyarat „A tudáscentrum létrehozása létkérdés...” Miskolc (ÉM - KHE) - A héten befejeződik a diplomaosztó ün­nepségek sora a Miskolci Egyete­men, szombaton a tanévzárót is megrendezik. A nyár azonban az intézmény rektora, dr. Besenyei Lajos számára nem jelent gond­talan pihenést. ÉM: Mi foglalkoztatja leginkább a Miskolci Egyetem rektorát ezek­ben a hetekben? Mi az, aminek örül és esetleg mi szegi kedvét? B. L.: Legnagyobb terveink közé tartozik az észak-magyarországi re­gionális tudáscentrum kialakítása. Megvalósulásának biztosítéka, hogy sikerorientáltak vagyunk. Én azt, „hogy nem sikerült, nem lehet”, nem nagyon szeretem. Az egyetem területén kijelöltünk 30 hektárt, sze­retnénk, ha ez a terület kutatóinté­zetekkel, inkubát'orházakkal népe­sülne be. E köré települhetnének a nagy, illetve multi cégek kutatóin­tézetei. Mindezt állami támogatás­sal és uniós pénzekből valósítanánk meg. Egy 2 milliárdos uniós pályá­zatot már be is nyújtottunk, és a kormány is támogatásáról biztosí­tott bennünket. ÉM: Az egyetem fejlődése, fej­lesztése miképpen hat a város és régió fejlődésére? B. L.: A tudáscentrum megte­remtése létkérdés. Enélkül soha nem fog felemelkedni ez a régió, ami Magyarország stabilitását is veszélyezteti. Ma a versenyképes­ség fokmérője a tudásra, a kutatás­ra, a fejlesztésre költött összeg, ami az országban a GDP 0,9 száza­léka, régiónkban csupán 0,2 száza­léka. Amerikában ez az arány 3 százalék. A jövőt tekintve tehát op­timisták vagyunk, de a jelen kicsit beárnyékolja a nyarat. Ennek egyik oka - a takarékossági prog­ram miatt - a szűkös egyetemi költségvetés. A másik bánatom, hogy a 7-es kollégium immár élet- veszélyesnek nyilváníttatott, az épületet be kell zárnunk, ami 400 kollégiumi férőhely-csökkenést eredményez. Az állami pénzszűke miatt a fejlesztési program is szü­netel. Szerettük volna a zenepalo­ta épületét még ebben az évben fel­újíttatni, januárban még meg is volt rá a félmilliárd forint, majd a megszorítások miatt háttérbe ke­rült. A jövő év végefelé kerül is­mét napirendre a megvalósítás. NÉVJEGY Dr. Besenyei Lajos a Miskolci Egyetem rektora, inté­zetigazgató egyetemi tanár Született: 1941. június 15. Tar- nazsadány (Heves megye) Szakmai pályafutás: Egerben érettségizett 1959-ben, majd 1964-ben diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdász-tanári sza­kán, öt évvel később pedig az egyetem ipari karán doktorált. Tudományos fokozat: a közgaz­daságtudomány kandidátusa (1981). Tudományos közélet: Számos ha­zai és külföldi tanács, bizottság tagja, elnöke. 1996-tól az Orszá­gos Statisztikai T nács elnöke, 200í ben: a Magyar Professzorok Vi­lágtanácsa, Köz gazdasági Szekcir elnöke, a Magyar Rektori Konferen­cia alelnöke. Egyetemi vezetők a diplomaátadón Fotó: Bujdos Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom