Észak-Magyarország, 2001. május (57. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

Üres bunker Három megye betegei gyorsító nélkül /5 Sorvezető Az illusztrációk a versekre terelik a tekinteteket /8 Diákolimpia Négy napon át három városban döntőztek /II IDŐJÁRÁS: Sok napsütés Nappal 23 - 25°C Éjszaka 9-12°C ÁRA: 42 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. május 2., szerda 57. évfolyam, 101. szám Miskolc és környéke HMM mint magán- és köz­pitkezés, ilóban új gondolat-e a lakópark, s nevezhetünk annak, melyek a kertter­vezés alapjai, és miért extrém sport a la­kásvásárlás - többek között erről olvas­hatnak az Észak-Magyarország ma megje­lenő Építkezés mellékletében. Középiskolai felvételik: hosszabbítást kértek Budapest (MTI) - A középiskolai felvé­teli időszak meghosszabbítását kezdemé­nyezte az Országos Közoktatási Értékelé­si és Vizsgaközpont annak érdekében, hogy egyetlen diákot se érjen hátrány adatközlési hibák miatt. Elrendelték az adatlapok ellenőrzését, ezek valamennyi középiskolában szerdán rendelkezésre állnak. A felvételin elért eredmények ér­vényesek. Hirdetés' ELEMI ELEM A VÉDELEM! BIZTONSÁGI-TÜZVÉDELMI-ÉS VIDEOKAMERÁS RENDSZEREK LAKÁSRIASZTÓK VIDEOKAMERÁK 14 900 Ft-tól már 3.900 Ft-től • távfelügyelet lt.1i‘l1*l I1 T W RT • PROFI MEGOLDÁSOK FfífJ .ÖRÖKÖS GARANCIA 'SS 3530 Miskolc, Szemere u. 20.. Tel.: 46/413-466 Mobil: 20/9528-120,20/313-4204 e-mail: (elaxy2000@maii.matavnel.hu Május 1.: kiáltvány sörrel, virslivel Miskolc (ÉM - SzK) - Az idén a Munka törvénykönyve mó­dosítása elleni szakszerveze­ti tiltakozás miatt ismét erős hangsúlyt kapott: május 1-je nemcsak vidám majális, ha­nem a munka, a munkásszo­lidaritás ünnepe. A budapesti városligeti, szak- szervezeti majálist megelőző nagygyűlés résztvevői elfogadták a hat országos szakszervezeti konföderáció által aláírt kiált­ványt. Ez többek között rámutat: 2001-ig nem javult számottevően a munkavállalók helyzete, nem növekedtek a keresetek a gazda­ság lehetőségeihez mérten, a gaz­dasági fejlődés eredményeit kisa­játítja a kormány, s az egyre gát­lástalanabb nemzetközi és hazai nagytőke. Ezért a munkaválla­lók, a szakszervezeti tagok felemelik szavukat a szegénység, a kiszolgáltatottság ellen, a társa­dalmi párbeszéd hiánya miatt. A miskolci, Csanyikban tartott majálison dr. Kuti László, az Ér­telmiségi Szakszervezeti Tömörü­lés alelnöke köszöntőjében, majd az azt követő sajtótájékoztatón taglalta azokat a hátrányokat, melyek az érdekvédelmi szerveze­tek szerint a Munka törvény- könyvének változásaiból fakad­nak, így például, hogy általánossá válhat a vasárnapi munka, hogy veszélybe kerülhet a 40 órás mun­kahét, a szabad szombat, hogy a dolgozót távoli munkahelyekre kényszeríthetik, kötelezhető lehet más munkájának ellátására. Eze­ket összegezték a helyszínen ter­jesztett, az MSZOSZ B.-A.-Z. Me­gyei Képviselet aláírással ellátott tiltakozó, „ M u n k a tör vény=cseléd - törvény” címet viselő röplapok is. Mindettől - s az MSZP csanyiki sátrában zajló politikai fórumtól - eltekintve az idei május elsejére - megyénk több településéiül érkezett hírek szerbit is - nem a politika, a politizálás, sokkal inkább a békés, vidám, önfeledt majálisozás volt a jellemző. /3 Hirdetés A hagyományokhoz híven a legtöbbeknek családi program a majális. Képünk a Csanyikban készült. Fotó: Ádám János Több jár a miskolci díjakkal Miskolc (ÉM - BAL) - Duplájá­ra emelkedik ettől az évtől az a keret amelyből a különböző önkormányzati kitüntetések­kel járó pénzjutalmat fizetik. A megyeszékhely kéttucatnyi elismerést ad az önkormányzat által arra érdemesnek talált sze­mélyeknek minden év májusá­ban, a városünnepen. Ezek közül három, a díszpolgári cím, a Pro Urbe-díj és a Déryné színházi ki­tüntetés elnyerői egy-egy pecsét­gyűrűt kapnak; a jutalom értéke értelemszerűen a nemesfém árá­val párhuzamosan nő. A többi díj (a megfelelő plaketten túl) pénzju­A miskolci városnapi ünnepek egyik fő látványossága a tűzijáték talommal jár: az összeg, amely az elmúlt években 50 ezer forintos volt, idén 100 ezresre emelkedik. Ha a városi közgyűlés megsza­vazza az erről szóló előterjesztést, akkor a Szabó Lőrinc irodalmi, a Reményi Ede zenei, a Kondor Bé­la képzőművészeti, a Hennán Ot­tó tudományos dijak, továbbá a pedagógiai és az építészeti, az Év sportolója-díj, a Benkő Sámuel-díj új birtokosai már 100 ezer forin­tot vehetnek át az érme, illetve a díszoklevél mellé. Kivételt képez az ugyancsak pénzzel kiegészített nívódíj: itt az összeg 20 ezerről emelkedik 40 ezerre. A díjakat a városünnepen, május 11-én adják át, a Miskolci Nemzeti Színházban délelőtt fél 10-től rendezett ünnepi közgyűlé­si ülésen. Az ünnep teljes, több napon átívelő, több helyszínen zajló, tervezett programját a Mis­kolc és környéke rovatunkban, lapunk 6. oldalán közöljük.- , ■■ ■ Szezonnyitó. Harmadik éve rendezik a mezőkövesdi majálist a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. Tegnap a megye sok más fürdője is ki­nyitotta kapuit. /3 Fotó: Sz. I. Második lépés —' Weboldal A cégével kapcsolatos valamennyi információi látványos formában megjelenítheti a világhálón. Harmadik lépés ­E-commerce Mostanra teljesen elektronikussá válik a kereskedés. Önnek virtuális áruháza van, ahonnan bárki bármikor vásárolhat. levelezhet Az üzletet lendületbe hozni Cisco Systems ElsSIZf Pma Elektronikus úton üzleti partnereivel, szerződéstervezet árajánlatokat jutti bárhová Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! WWW.1NTERNETEV0LUCI0.hu • ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 ..'1.......---------­Negyedik lépés ­E-business Az Ön cege reszese egy virtuális piactérnek, ahol a legnagyobb vállalatok partnere lehet *

Next

/
Oldalképek
Tartalom