Észak-Magyarország, 1998. április (54. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Kote! espéldány 54. évfolyam, 77. sxám A megértés határai. Okozhatta-e a najiektaian naiai' a rendőri bántalmazás? 5. oldal MISKOLC ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN FÜGGETLEN NAPILAPJA ÁRA: 32 Ft ELŐFIZETŐKNEK: 23,10 Ft 1 99B« ÁPRILIS 1. SZERDA Tardon ma is sokan megtartják a böjtöt, és Megfőzik a hagyományos húsvéti ételeket. Eb­ből ajánl kettőt Szolnoki Andrásné (képünkön), aki közben azt is elmeséli, hogyan lett a krumplinyeggencsből zsámiska. Aki nem a ha­gyományokra, hanem a praktikusságra épít, an­nak mesteri étvágyfalatkákat ajánlunk. 9. oldal A mai ÉM-ből RÉGIÓ. Sárospatak és vidékét bemutató oldalun­kon szólunk a pataki iskolakert múltjáról; Tolcsva példáján keresztül pedig megismerhető, milyen közművelődési problémák adódhatnak egy kistele­pülésen. 6. oldal A SZENT ÁJULÁS HELYETT ÉLÓ KIÁLLÍ­TÁS. Szalay Lajos grafikáiból rendeztek kiállítást a győri Városi Képtárban. De a miskolci állandó kiállítás is látható, sőt a tervek szerint gyarapodni fog a gyűjtemény. 8. oldal Milliós ÉPÍTÉSÜGYI BÍRSÁGOK. Aki enge­dély nélkül vagy attól eltérően építkezik milliók­ban mérhető bírságokra számíthat. Talán az elké­pesztően magas bírságoknak köszönhetően Mis­kolcon még nem volt ilyen ügy, az építkezési sze­zon azonban csak most indul. 12. oldal Érettségi előtt világbajnokság. Pa­tócs Petra, a Diósgyőri Vívó Egylet versenyzője áp­rilis 7-13. között Venezuela fővárosában lép pást­ra a junior vívó-világbajnokságon. 15. oldal Magyarország • Cukorgyári BÚCSÚ. „Ma teszik utcára a Sarkadi Cukorgyárban a mindeddig ott dolgozó 220 embert, így április elsején már nem kell dolgozni­uk” - búcsúztatta kedden az üzemet Sarkad pol­gármestere, Tóth Imre, aki az ÁPV Rt.-t hibáztatja u kialakult helyzetért, ugyanis véleménye szerint úgy került külföldi kézbe a részvények többsége, hogy nem írtak elő az új többségi tulajdonosnak semmilyen foglalkoztatási kötelezettséget. • Parlamenti zártláncú. Az új Or­szággyűlés júniusi megalakulása már a zártláncú televíziós rendszerén keresztül jut el a polgárokhoz - közölte Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke az új közvetítő-rendszer átadásának alkalmából kedden. Uj helyzetbe kerül az Országgyűlés nyilvánossága, mszen a közszolgálati televízió mellett a jövőben a kereskedelmi, a helyi és a regionális televíziók is hozzájuthatnak a stúdió által kibocsátott jelhez. Stadionterv van, pénz még nincs Miskolc elküldte pályázatát a futball Eb-re, és a látványterv is elkészült EURO 2004 Miskolc Diósgyőri Stadion látványterv Március 31., azaz tegnap éjfél volt az a pályázati határidő, ameddig lehetősége volt arra az ország több városának, hogy bejelentse a 2004-es - a tervek szerint közös osztrák-magyar - labdarúgó Európa-bajnokságra irányuló rendezési szándékát. Miskolcról kedden in­dultak útnak a tervek, amelyeket a város képviselője személyesen adott át az Euro 2004 Bizottságnak. A „csomagban" többek között ott lapult az új stadion látványterve is (képünkön), amelyet a miskolci Műépítész Kft. szakemberei terveztek. A stadion tulajdonosa, a DAM Rt. az elmúlt hét péntekén megtartott igazgatótanácsi ülésen áldását adta arra, hogy a pályázatban feltüntethető a létesítmény, viszont a cég vezetői azt is kijelentették: pénzt a megvalósításra egyelőre nem tudnak adni. További részletek a 3. oldalon. Postabank: mások is emelnek Budapest (MTI) - Mi­után az ÁPV Rt. rendelke­zésére álló felhasználható pénz - a reorganizációs és az intervenciós alapból - nem elegendő a Posta­banknál tervezett tőke­emelés biztosítására, a Pénzügyminisztériumban új megoldásokon gondol­kodnak. Balázs Ágnes, a Pénz­ügyminisztérium helyettes államtitkára kedden el­mondta: a tranzakcióba előreláthatólag bevonják a Pénzügyminisztérium tu­lajdonában lévő mintegy 4,4 milliárd forint névérté­kű K and H részvényeket is. Ez jelentős összeget fe­dezne, hiszen piaci álfo­lyamon jelenleg 200 száza­lékot is elér a K and H pa­pírok értéke. Az ügyletről azonban még meg kell ál­lapodniuk a tőzsdei beve­zetésre váró K and H tu­lajdonosaival is. Részletek a 4. oldalon. Csatlakozási tárgyalás nemzeti alapon Brüsszel (MTI) - A csat­lakozási tárgyalások mindkét fél szempontjá­ból sikeres lezárásának meghatározó feltétele, hogy az európai integráció alapelveinek keretei kö­zött érvényesüljenek a nemzeti sajátosságok - hangoztatta Kovács Lász­ló külügyminiszter az Eu­rópai Unióval folytatandó csatlakozási tárgyalások ünnepélyes megnyitóján kedden Brüsszelben. Hoz­zátette: Magyarországnak az a törekvése, hogy a jog­szabályok átvételére kért átmeneti időszakokat csu­pán a legszükségesebbek körére és a lehető legrövi­debb időtartamra korlá­tozza. Az EU külügyminiszte­rei és Kovács László ked­den indították útjára a csatlakozási tárgyaláso­kat, amelyek - mindkét fél várakozásai szerint - 2002-re elvezetnek a tel­jes jogú tagsághoz. Ehhez a megbeszéléseknek az ezredfordulóra le kell zá­rulniuk, mert az eddigi tapasztalatok szerint a belépés nemzeti ratifiká­ciója az EU-ban legalább másfél-két évet vesz igénybe. Beszámolónk a 4. oldalon. Ötezer új hely Budapest (MTI) - A mű­velődési minisztérium 2010-ig összesen ötezer di­ákotthoni hely felújítását, és ugyanennyi létrehozása tervezi. Minderre összesen 12,5 milliárd forintot fordí­tanak - hangzott el egy, a középiskolai kollégiumok fejlesztéséről rendezett keddi tanácskozáson. • Épül a Budai Vár. A Budai Vár, Szent György utcája mentén lévő üres telkeken vállalkozók épít­hetnek fel négy épületet összesen 9 ezer négyzet- méteren - ismertette Baja Ferenc környezetvédel­mi és területfejlesztési miniszter kedden. A kultu­rális, idegenforgalmi, turisztikai célú épületek ál­lami tulajdonba i maradnak, a befektetők haszná­lati jogot kapnak. Az erre vonatkozó pályázatot május elején teszik közzé. Az egykori Honvéd Fő­parancsnokság romos épületét is felújítják 2000-ig, itt hozzák létre a Neumann Jánosról elnevezett multimédia központot és digitális könyvtárat. Második építkezés - még nehezebben Aki másodszor épít családi házat, már „ismeri a dörgést”. Aki ráadásul befutott . műkőkészítő kisiparosként szánja ró magát, annak szinte „gyerekjáték” tető alá hozni a hajlékot. Ezt gondoKhatjja áz ember, de az élet tényei mást .bizonyíta­nak. Szabó László Ernődön öt éve kezdte el második házát. A szó legszorosabb ér­telmében a két kezükkel csinálják. A fajban látható köveket például a Maija és Ernőd határában lévő szemétdombokról válogatták. Riportunk a 13. oldalon. Foto: Vajda Ionos Krumplinyeggencs vagy zsámiska?

Next

/
Oldalképek
Tartalom