Észak-Magyarország, 1997. április (53. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

Természetpatika Télizöld meténg Hűvösebb lombos erdőkben fordul elő leginkább a téli­zöld meténg, amelyet hívnak népiesen börvénynek, vagy csak meténgnek, vagy téli­zöldnek. Kedveli a párás le­vegőt és a meszes, laza vá­lyogtalajokat. Gyakori kerti és temetői dísznövény, ahol könnyen elvadul. Leggyako­ribb a gyertyános tölgyesek­ben. Az áprilisban, május­ban virágzó télizöld metén- get vérzéscsillapítónak hasz­nálják, de bőrbántalmak * esetén külsőleg és belsőleg is alkalmazható. Javítja az agy és a szívizmok vérellátását. Az idősebb embereknél ugyanis az agy vérkeringési rendellenességei alvászava- | rókát idéznek elő. Konyha: Szilvassy Jdnosné receptjei Fehér mártás Több más alapanyag hozzáadá­sával különböző mártások alap­ja lehet. Hozzávalók: 5 dkg vaj, egy evő­kanál liszt, 3 dl tej és só. A vajat megforrósítjuk, vigyázva, hogy le ne égjen, beleszóljuk a lisz­tet és állandó keveréssel felforró- sítjuk. Az előzőleg felforralt tejjel, amit lehűtöttünk, felengedjük, majd kb. 5-8 perces forralással, ke­vés só hozzáadásával besűrítjük. Tormamártás Hozzávalók: egy nagy darab tisz­tított, reszelt torma, két kanál liszt, két kanál tejföl, egy dl tej, s kevés só, cukor, ecet, vagy cirtom- lé. A tormát lereszeljük, tűz fölött kicsit átkeveijük, hogy ne legyen túl erős. A tejföllel, tejjel és liszt­tel habarást készítünk és annyi hús- vagy csontlevet öntünk rá, hogy kb. hat dl legyen. Tetszés sze­rint fűszerezzük (só, cukor, ecet I vagy citromlé!), folytonos keverés J mellett kb. tíz percig a tormát pu­hára főzzük. Hideg-meleg húsok- hoz kitűnő. Krimi - Az Encsi Rendőrkapitányság Híreiből • LOPÁS vétség elkövetése mi­att indult eljárás ismeretlen tet­tes ellen, mert március 23-ra vir­radó éjjel falbontás és lakatlefe- szítés módszerével behatolt a Halmaj- és Vidéke Áfész tulajdo­nát képező és Gadna községben lévő 30. számú vegyesboltjába, és onnan 10 üveg egy literes Kadar­ka bort négyezer forint értékben eltulajdonított. • LOPÁS MIATT indult eljárás ismeretlen tettes ellen, mert ja­nuár 15. és március 15. közötti időben a Vizsoly Szevikor Bt. tu­lajdonát képező és Vizsoly község határában lévő tehenészeti telep­ről különböző faanyagokat, hul­lámpalát tulajdonított el 90 ezer forint értékben. • BETÖRÉSES LOPÁS bűn­tett elkövetésének alapos gya­núja miatt indult eljárás isme­retlen tettes ellen, mert márci­us 24-re virradó éjjel lakatle- feszítés és ajtóbetörés módsze­rével behatolt a Halmaj- és Vi­déke Áfész tulajdonát képező, de P.L.-né aszalói lakos által bérleti formában üzemeltetett italboltjába, és onnan dohány­árut, édességet és szeszesitalt tulajdonított el 35 ezer forint értékben. • LOPÁS VÉTSÉG elkövetése miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen, mert március 18-ra virradó éjjel a miskolci székhe­lyű PR Bt. tulajdonát képező és Aszaló községben a művelődési ház udvarán lévő garázsra tele­pített 3 darab műholdvevő para­bola antennáról a vevőfejet ki- szerelte'és 23 ezer forint érték­ben eltulajdonította. • KÖZÚTI BALESET gondat­lan okozása vétség elkövetése miatt indult eljárás É.J. beke- csi lakos ellen, mert március 17- én délután 3 óra 20 perckor a Vilmány község külterületén lé­vő földúton az általa vezetett MTZ-82 típusú mezőgazdasági vontatóval hátramenet végzése közben nevezett lába lecsúszott a kuplungról, minek következté­ben a traktor mögött tartózko­dó pótkocsit felakasztani szán­dékozó T.L. bekecsi lakost a traktor hátsó kereke elütött. A baleset következtében T.L. 8 na­pon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Anyagi kár nem ke­letkezett. • LOPÁS MIATT indult eljá­rás ismeretlen tettes ellen, mert március 14. és 17. közöt­ti időben bement az alsóvadá­szi mezőgazdasági szövetkezet telephelyére és az ott parkoló IFA tehergépkocsiból 2 darab 12 voltos akkumulátort kisze­relt és 26 ezer forint értékben eltulajdonított. (Információkkal Sulyok János rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető szolgált.) Az Itt-Hon keresztrejtvénye Vízszintes: 1. Zenei bevezetés. 7. Rajtra jelt adó. 13. A latin mondás első része. 15. Fur- fang. 16. München repülőtere. 17. Orosz három. 18. Borsodi város. 19. Páncél. 21. A króm vegyjele. 22. Park szélei! 23. Néptelen. 26. A magasba. 28. Súlyt mozdít. 29. Hirtelen ki­ver a veríték. 31. Szeptember­ben kezdődik. 33. Tengeri em­lős. 34. Dugattyú úthossza. 35 Főzeléknövény. 36. Rabság je le. 38. Hangosan üdvözöl. 40 Yard, röv. 41. Hemád partjai! 43. Horhos. 44. Egyik adófaj tánk. 45. Angol levegő! 47. Ta­nít. 48. Elemi parány. 49. A mondás befejező része. 52. Iratot csatoló. 53. Vitaminok­ban gazdag. Függőleges: 2. Remegő. 3. Indi­viduum. 4. Talál. 5. Gyűszű kö­zepe! 6. Ruhát összefogó pánt. 7. Női név. 8. Tiltószó. 9. Drót végek! 10. Figyelmeztet. 11. Vívószakszó: harmadvágás. 12. Dokumen­tum. 14. Külső helyre pakol. 15. Hajfonat. 19. Egyetemista bányászok ünnepélyes bú­csúja. 20. A földrengés erősségének egyik mértékegysége. 24. Parkoló. 25. Magasodni. 27. Albérlő. 30. Intenzív. 32. Finom ital. 33. Vízben puhít. 34. A szerencse indiai isten­nője. 35. Könnyel elér. 37. Francia zeneszer­ző (Adolphe, 1803-1856). 39. A csokoládé fő nyersanyaga. 42. Nebuló. 44. Épületet fel­avat. 46. A három fázis jele. 47. Őszi hónap, röv. 48. Holland hírügynökség. 50. Oboa fe­le! 51. Holtág része! Előző heti rejtvényünk megfejtése: Csak a kis képességű ember nagyképű. Ügyfélszolgálati telefonszámunküzenetrögzítővel: 06-80/305-305 A HÍVÁS A MEGYÉBŐL INGYENES! Tltristacsalogató A szikszói református templom A műemléki református templom Szikszó idegenforgalmi központja és látványossága, mely a dél-aba- úji város történelmi magjának kö­zéppontjában áll magas tornyá­val. A }QV. századi építésű tám- pilléres, gótikus templom és az azt övező XVI. századi erődfal műemlék. Az 1994-ben elkezdett felújítás és restaurálás, valamint a vele párhuzamosan folyó régé­szeti ásatás bizonyííja, hogy ezen a helyen Árpád-kori templom ál­lott. Szép szerkezeti elemeket őriz ez a templom a román kor és a gótika idejéből. A neogótikus or­gonán hangversenyművek szólal­nak Az Észak-Magyarország regionális melléklete. Megjelenik műiden kedden. Szerkesztő: Buzafalvi Győző. Az abaúji és tornai melléklet címe: 3800 Szikszó, Kálvin tér 25. Telefon: 46/396-174 AZ ESZAK-MAGYARORSZAG ABALJ-TORNAI MELLÉKLETE • 1997. április 1. • V évf. 13. szám • HIDASNÉMETI. Új sajtó- orgánum jelent meg a palet­tán. Szűkebb pátriánkban, Abaújban önkormányzati új­ság látott napvilágot Hidas­németiben. A negyedévenként megjelenő lap szerkesztésé­ben részt vesz Ureczky Klá­ra, Becse Csaba és Vitéz László. • BAKTAKEK. Discimus címmel a szárazvölgyi diá­kok havi lapját adja ki a Baktakéki Körzeti Általános Iskola. A szerkesztőségi munkát négy felnőtt - Bor- sósné Papp Erzsébet, Csé- pányné Szabolcsik Erika, Szabó Sándorné és Varga Jó- zsefhé - segíti. • FORRÓ. Nagy hagyomá­nya van már az abaúji Forró községben a helyi újságkészí­tésnek: immár hatodik évfo­lyamába lépett a „Forrói Kró­nika”, amely a település ön- kormányzatának lapja. A közéleti havilap felelős szer­kesztője Szunyogh János is­kolaigazgató. Diófavég Hernádnémetiben Aki diófát ültet, a jövőre gondol - tartja a mondás. Mert bizony alatta többnyire csak az unokák hűsölhetnek majd. Nem tudni Hernádnémeti­ben ki és mikor ültette ezt a képen látható, rönkké csupaszított diófát, de a termetéből arra következtethetünk: még az unoka unokája is játszha­tott alatta. És, hogy miért került a fűrész alá? Bizonyára kinőtte a birtok határait. De a diófa még „holtában" is nemes véget ér. Ebből készülnek ugyanis legszebb bútoraink, s a remekbe szabott kézműves munkák. Saj­nos egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy az ebből kelet­kezett míves tárgyakkal vegyék körül magukat. Fotó: )ármy Loretta Interjú Kimagasló, túlpörgetett, í| kifeszített évet tudhat maga mögött a szikszói „Béke" Mezőgazdasági Szövetkezet. 1996-ban 62 millió forintos beruházást valósítottak : meg és 14,5 millió forintos nyereséget értek el. Riport Tetszik, vagy nem tetszik: Edelény ; és vonzáskörzete foglalkoztatás- 1 munkáltatás szempontjából az ország egyik legneuralgikusabb S pontja. Portré I Veres József hűséges 1 alkat: 36 esztendeje U; ugyanazon a v munkahelyen dolgozik, : a Szendrő- és Vidéke ; Áfésznél. A több mint JÉ három és fél évtized 1 alatt végigjárta a § szamárlétra minden I fokát. Megszépül a műemléki templom Csomós János bízik abban, hogy a brüsszeliek is elégedettek lesznek novemberben Szikszó (ÉM - BGY) - A szikszói műemlé­ki református templom felújításához - mint erről már többször is beszámoltunk - az Európai Unió kulturális bizottsága az európai építészeti örökség megóvásának jegyében 40 ezer ECU támogatást nyúj­tott. Ebből már 32 ezer ECU meg is érke­zett a dél-abaúji város műemléki épüle­tének rendbetételéhez - újságolta öröm­mel ottjártunkkor Csomós János reformá­tus lelkész. Már reménytelennek látszott 1994-ben, hogy be­látható időn belül használatba veheti templo­mát a közösség. Széleskörű összefogással indult meg a munka három esztendeje, az új tetőszer- kezet elkészítésével. Mi is tapasztalhattuk szin­te hetente, hogy az emberek képesek egy nemes cél érdekében önzetlenül áldozatot hozni. A bel­ső tér felújítása 1995-ben következett. A régészeti ásatások során kiderült, hogy bár fennállása során hét alkalommal pusztult el a templom, a falai meglepően sok eredeti gó­tikus építészeti elemet őriznek. A régészeti ku­tatások tárgyi leletei a most születő múzeum anyagát fogják gazdagítani. Impozáns ünnep­ség keretében kezdődött el a közösségi élet 1995 októberében: neves közéleti személyiségek köz­reműködésével több mint kétezren vettek részt a hálaadó istentiszteleten. A szikszói kórus a hollandiai Dwingeloo-i testvérgyülekezet kóru­sával együtt hangversenyt adott, és újra régi zengésével szólt a 107 éves orgona, amelyen már az elmúlt esztendőtől rendszeresen tarta­nak hangversenyeket. Annak ellenére, hogy tavaly még állványok borították a külső homlokzatot, igen sok láto­gatója volt a szikszói templomnak és a benne rendezett kiállításnak. Az elmúlt évben meg­történt a külső homlokzat felújítása a Műem­lékvédelmi Hivatal irányításával és felügyele­tével. Az idén a belső térben a torony melletti két mellékkápolna felújítása folyik: az egyik­ben a templom múzeuma, a másikban a tár­salgó lesz kialakítva. Ezután a torony, az ud­var és a kerítőfal felújítása következik. Csomós János lelkész bizakodik, hogy ez év november 15-ig azt jelentheti Brüsszelbe, hogy a pályá­zaton elnyert összeget felhasználták és elké­szültek a munkálatokkal. A Miskolci Műemlé­ki Helyreállító Kft. 12 dolgozója is mindent megtesz a határidő betartásáért. A szikszói templomban kiállítás is várja a lá­togatókat Fotó: Farkas Maya

Next

/
Oldalképek
Tartalom