Észak-Magyarország, 1996. június (52. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

Június 1Szombat Vasárnapi műsorok, rejtvény ÉM-hétvóge V LRádió KOSSUTH 6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édes anyanyelvűnk 830 Énekeljük együtt! 8.40 Műsorszemle 9.00 Hírek 9.05 Világóra 10.00 Hírek 10.05 Római katolikus szentmise köz­vetítése 11.00 Hírek 11.05 Gondolat-jel 12.00 Déli krónika. Sport 12.23 Közvetítés a Lottó- sorsolásról 12.25 Har­mincöt perc alatt a Föld körül 13.00 Hírek 13.05 Névjegy 14.00 Hírek 14.05 Szonda 14.35 Mit üzen a Rádiói 15.00 Hí­rek 15.05 Dók. műsorok 16.00 Hírek 16.10 Mű­vészlemezek 17.00 Hírek 17.05 Dók.műsor 18.00 Esti krónika 18.20 Nóta- hangverseny 19.00 Hírek 19.05 Sportvilág 19.30 ló éjszakát, gyerekek! 19.40 Operettegyüttesek 20.00 Hírek 20.05 Archívumok mélyéről 21.00 Hírek 21.05 Rádiószínház. Földszint és emelet (ism.) 22.00 Késő esti krónika 22.20 Emlékezetes rádió­hangversenyek 23.40 Ré­gi híres énekesek műso­rából 24.00 Hírek. Totó URH: 8.30-10.00 Körzeti magazinok 18.30 Szlo­vák nyelvű műsor 19.00 Román nyelvű műsor 19.30 Német nyelvű mű­sor 20.00 Horvát nyelvű műsor 20.30 Szerb nyel­vű műsor 21.00-22.00 Az Amerika Hangja ma­f yar műsora 3.00-23.30 A BBC késő esti magyar műsora 8.30-10.00: a 71,3 toka­ji, a 71,2 kékesi a 66,8 MHz-es URH és 1.116 kHz-es középhullámon. A tartalomból: Ma feje­ződnek be Szerencsen a Hegyaljai Gazdanapok.- A FÁK-országok kama­tai elnökeinek lillafüredi találkozója. - Kulturális kaleidoszkóp. Szerkesz­tő: Jakab Mária. - Rek­lám. - Szerkesztő: B. Tóth Erika 15.00-18.00: A Magyar Rádió Miskolc Körzeti Stúdiójának in­formációs-szolgáltató­zenés magazinműsora PETŐFI 6.00 Végre vasárnap 8.30 Színe-java 9.00 Hírek 10.00 A Magyar Rádió Karinthy Színpa­da 11.00 Hírek 11.07 Vasárnapi koktél 12.00 ló ebédhez szól a nóta 13.00 Hírek 13.10 Perszóna grata 14.00 Suli-só 15.00 Hírek 15.03 fia la és neuman Táskarádiója 16.00 Poptarisznya 18.00 Sportösszeíog- laló. Totó 19.00 Hírek 19.03 Éteri múzeum 20.00 Talpalávaló 21.00 Hírek 21.10 Lu­ciano Pavarotti és ba­rátainak hangversenye a boszniai gyermeke­kért 22.35 Jazz 23.00 Hírek 23.03 Sporthír­adó 23.10 Ennyi.. 0.15-4.20 Éjszaka BARTÓK 6.00 Hírek 6.03 Nép­szerű muzsika koránke­lőknek 8.00 Hírek 8.05 Edgar Krapp Bach-mű- veket orgonái 9.05 Ope­raházi arcképcsarnok 10.00 Hírek 10.05 Új Zenei Újság (ism.) 10.40 A Magyar Rádió és Tele­vízió gyermekkórusa énekel 10.50 Az egykori Kolinda együttes felvéte­leiből válogat Dabasi Péter, XVI/1 11.05 Euró­pa hangversenytermei­ből 13.00 Hangok és visszhangok 13.10 Új lemezeinkből 14.00 Hí­rek 14.05 jubilate Deo 15.00 Opera-művészle- mezek 16.00 Hírek 16.05 Szalon 17.00 Ze­nekari muzsika 18.00 Hírek 18.05 Beszélgeté­sek az egyházzenéről. A recitáció 19.00 Szerelmi bájital. Részletek Doni­zetti operájából 19.45 Versek 20.00 Hírek 20.05 A Stúdió 11 ját­szik 21.00 Erancia mu­zsika 22.00 Hírek 22.05 Rádiószínház. 75 éve született Karinthy Fe­renc. Gellérthegyi ál­mok 23.45 Byrd muzsi­kája a Kanadai Rézfúvós Együttes előadásában 24.00 Hírek 0.05 Világ­hírű zenekarok felvéte­leiből E heti rejtvényünk: Egy író gondolata Egy svéd író Axel Munthe (1857-1:949) gondolatát idézzük Az első nyakcsi­golya Tanuló vezető Fogyaszt­ható ~r Eavesület Kiejlott betű Erő jele a fizikában Nyomdai eljárás Szemlélő A legmé­lyébe női hagnem Állattan Rövidít a számo­zott so­rokban e tolózár PT"" .....▼..... f .....Y Y Y ▼ 1 Y ■ «•»-X.-► ....T-" Nomad nép volt ► 30 perc ► 1 % Párosán gyűr' Viharos szól Árok széle ► 7 Taaoit ► ▼ fii!!! BAZm.i község Ősi határok Indulás ► Óvó Agárdi Péter szerelme ► 7 Népies Ivük ► L \!sí Lekváros Csípős köret-► Apró rdtvad ► y Lotto Pá'ia ^ Y Szakit Pettyes Csopor­tokba sorol ► —-Ef'W ■ M.o-i NATO bázis ► Korbeér ► Y FoIki a?1 ► Ebbo az irányba Ceruzás rajz Norvégia, Zambia autójelo ► ■ szomjan Szekér. ang. ► 7 ...▼ Erődet Érzéket­lenné válik ► Y Ittrium vegyjele ► Kanadai leaicén ► » Magától elűz ► Y Orvos­ságot lenyel Nyávog Dokumen­tum Alma palócosan ► V Női név ..Y ' Véreső- pori „ ► Y 1/3 távi Világos haj Szőnye­get tisztít ► Y ■ Vissz­hang ► Kén. vas veavieio ► Y' Gabona­nyaláb Angol csillag Testrész ► Félzsák1 ► y Szilárd ► Y Pakol Az egyik vezér Markol­Mókázik ► Y Y Gyökér­törzs ► Szén­monoxid kertben van! Egyszerű pad ► 1 f Huz ► Taraja van' k Y Fluor vegyjele Római 5 CSŐ SCH y~ ' ' 1 !,Y" ' Zarntna autójele ► Beküldési határidő: 1996. május 29. Kérjük olvasóinkat, hogy megfejtéseiket postai levelezőlapon szíveskedjenek szerkesztősé­günk címére megküldeni (Miskolc, Bajcsy-Zs. út 15.3527). A helyesen megfejtők között könyv- utalványokat sorsolunk ki, melyet postán kül­dünk el a nyerteseknek. Az előző rejtvény he­lyes megfejtése: - Ne akarjunk bölcsnek látsza­ni, amikor csak szerencsések voltunk. Nyei*tesek: Monos Gabi Székesfehérvár, Tóvá­rosi ltp. 18. 8000 Nyikes Edina Miskolc, Ládi út 6. 3533 Takács Jenő Miskolc, Jósika u. 29. 3524 RÁDIÓ - TOP Óránként hírek, időjárás, útinform 7.30,13.30 BBC ma­gyar nyelvű hírei Londonból, 17.30 Észak-Magyarország hétfői előzetes 6.00 Pihenjen a Rádió Toppal! 10.00 Happy vasárnap 12.00 Tánczenei koktél 14.00 Sporthét- vége 21.00 Zenés, rögzített adás SZÓL A RÁDIÓ: Kossuth 1 5.05 Verő Júlia szomorú dokumenlumműsorát hallhatják a rádióhallgatók ma délután 3 órától a Kossuth adó mű­sorában, Andris éhenhalt címmel. A három és fél éves kisfiú szabályosan „kiszáradt". A rendőrség emberölés gyanúja miatt indította meg a nyomozást. A kérdés: hogyan történ­hetett ez meg napjainkban a főváros kellős közepén... ÜOMBROVSZKY ÁDÁM Lassan végéhez közeledik a színhá- z> szezon, de a teátrum szerelmesei Budapesten azért nyáron sem ma­gadnak programok nélkül. A nyári, főleg szabadtéri előadásoknak per- sajátos varázsuk van, s műfaji­lag is eléggé meghatározott, hogy milyen típusú előadások valók ebbe a környezetbe. így aztán természe­tes, hogy főként zenés darabok és Könnyű vígjátékok szerepelnek mű­soron. _ A főváros nyári kínálatából pró­báltunk úgy válogatni, hogy azon olvasóink, akik a nyári szabadságok s°rán megfordulnak Budapesten, milyen lehetőségekkel is találkoz­ik, ha éppen színházba akarnak Júennt. Kiemelésre érdemes talán a Szabad Tér Színház Kennedy ame- nkai elnökről szóló rock-világpre- púerje, az MTM Kommunikáció ál­tal szervezett 15 előadásból álló Nyári Vígjátéki Fesztivál, a Ma­dách Kamara Webber-bemutatója, A szerelem arcai, illetve á Tsclúbo Színház New York, New York című Produkciója a Vidám Park színpa­dán. A Szabad Tér Színház 1996-os Programjában jelentős szerepet ját- KZfk a millecentenáriumi évforduló. Kzért a szokásosnál hosszabb lesz az évadjuk, s a négy színpadon szá- mos újdonság is látható. Május 25- tul szeptember 6-ig közel 100 elő­adást tartanak, s ezek között lesz rockopera, néptánc, dzsessz, ope- rett, modern balett és klasszikus °Pera is. Legismertebb helyszínük, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad ad otthont a honfoglalás 1100. év­fordulójára készült táncművészeti-, folklór-, oratórium- és hangverseny- bemutatóknak, amelyeknek „Duná­ik, Oltnak egy a hangja” az össze­foglaló címe. A Magyar Állami Népi Együttes évek óta nem játszott, s fiat felújított klasszikus produkci­ójának, az Ecseri lakodalmasnak uugusztus 20-i előadása az egyik igy esemény. A kuriózumok soré­in július 19-én Gerschwin-estet rendeznek, augusztus 23-án pedig a Jnn Morrison Táncfantázia ígérke- ^k látványosnak, július 27-én pedig Kivételes kultúrtörténeti élményt ígér a Zsidó dallamok című összeál- htas. A nyár egyik szabadtéri szenzá- rtojának ígérkezik a John Fitzge­Pesti premierek Mese habbal (Sztankay István, Piros Ildikó) Fotó: Nagy Gábor (ISB) raid Kennedyről szóló rockopera vi- lágpremieije. Augusztus 9-én, 10- én, 13-án és 14-én lesz látható John Kelham és Tim Hawkins műve, melynek ősbemutatói jogát a Sza­bad Tér Színház már évekkel eze­lőtt megszerezte. A Budai Parkszínpad idei megle­petése a Hair és a Grease című mu­sicalek júliusi előadásai lesznek, de Kálmán Imre Cirkuszhercegnő cí­mű operettjét is előadja itt a Békés Megyei Jókai Színház. A Városma­jori Színpadon inkább a dzsessz, a Hilton Szálló Dominikánus Udva­rában pedig a komolyzene kedvelői találhatnak a nyál' során számos iz­galmas programot. Érdekes vállalkozásnak ígérke­zik az MTM Kommunikáció által szervezett Nyári Színházi Feszti­vál. Az eddig főleg a magyar film­művészet felkarolásán fáradozó cég most a színházi élet támogatására keresett lehetőséget. 1996 nyarán ezért rendezi meg a Nyári Színházi Fesztivált, amellyel színesebbé kí­vánja tenni a három hónapos ubor­kaszezon kínálatát. A nyári időpont bizonyos fokig meghatározza a műfajokat is, így tulajdonképpen vígjáték-fesztivál­nak is nevezhetjük azt a 15 darab­ból álló sorozatot, amelyre június 13. és szeptember 30. között kerül sor a Vidám Színpad épületében. A rendezők tavaly számos színházat megkerestek a közreműködésre, s végül a Vidám Színpad, a Budapes­ti Kamaraszínház, a Karinthy Szín­ház és a veszprémi színház stábjá­val egyeztek meg. A fesztivál előjátéka volt az a be­mutató, amelyre az elmúlt héten került sor Józsefvárosban. Jean de Letraze Kié a baba? című nagyszerű vígjátékát Balázs Péter rendezte, s ugyanő viszi színre június 13-i be­mutatóval Hunyadi Sándor Baka­ruhában és Mólnál- Ferenc Marsall című egyfelvonásosait. Ez az elő­adás lesz a Nyári Vígjáték Fesztivál megnyitója, s azt kővetően hétről hétre minden hétfőre jut egy újabb bemutató. íme egy kis ízelítő a da­rabokból és főszereplőkből: Sala­mon Suba László: Kávé és cigaretta című produkciójában Végvári Ta­más, Bán János és Tóth József a fő­szereplő. Szakonyi Károly Adáshi­báját Karinthy Márton rendezi Sztankay Istvánnal és Schütz fiá­val. Iglódi István Eisemann: Fekete Péteijét viszi színre. Méhes László, Felföldi Anikó és Pápai Erika a há­rom főszereplő. Mái- megszokhattuk: a Madách Színház nyárra mindig előrukkol egy-egy kellemes vígjátékkal. Most is így lesz, hiszen Huszti Péter ren­dezésében a Madách Kamara hű­tött nézőterén június 11-től egy hó­napon át szinte naponta előadják Alan Ayckbourn Mese habbal című vígjátékát. Sztankay István és Pi­ros Ildikó mellett két főiskolai hall­gató: Crespo Rodrigo és Timkó Esz­ter lesz a főszereplő. Július 26-án pedig magyarorszá­gi ősbemutató helyszíne lesz a Ma­dách Kamara. Andrew-Lloyd Web­ber A szerelem arcai (Aspects of Lo­ve) című musicalét augusztus 29- éig 25 alkalommal játsszák. Nem maradnak el idén sem a nyári ligeti színházi esték, a Tsclú­bo Színház produkciója. Idén a Vi­dám Park színpadán Murray Schis­gal amerikai szerző New York, New York című darabját mutatják be többek között Haumann Péterrel és Bencze Ilonával. Július 3. és au­gusztus 20. között szerda-csütörtök- péntek-szombaton este 9-től tartják az előadásokat az Óriáskerék mel­letti színpadon. .Televízió. 7.30 Hagy aludni a ma­mát és a papát! - A nyomorultak. Francia rajzfilmsorozat, XXVI/19. A forrófejű nagypapa 7.55 „így szól az Ur!" 8.05 A liosszú lábú apu. Olasz rajzfilmso­rozat, 40/40. Daddy 8.35 „Törpe" 8.45 Telemutatvány 9.00 Leporelló 11.00 A zenén túl... Vá- sáry Tamás zenés be­szélgetése Brahmsról 12.00 Déli harangszó 12.05 Szerencsepercek. Benne: Lottósorsolás 12.30 Dallamról dallam­ra. Zúghat a zivatar... Kedvenc nótáiból vá­logat Bojtor Imre 13.00 Topmodell. Brazil tévéfilm-sorozat, 180/141-144. (ism.) 14.55 Van öt perce? (ism.) 15.05 HT. Háttértudo­mány 15.35 Örömhír 16.00 Walt Disney be­mutatja 17.05 Nyitott száj. Politi­kai vitashow 18.00 Telesport 18.30 Szerencsekerék 19.00 A Hét 20.00 MC. Magyarok Cselekedetei 20.10 Kamaszkorom leg­szebb nyara. Ameri­kai film (1971.) 21.55 Vers mindenkinek 22.00 Napozó a vulkán tetején. Orbán Ottó verses portréja (ism.) 22.40-23.35 Velence ze­nei évszázadai. Angol dok.film-sorozat. Vi­valdi és a XVIII. szá­zad 7.35 Hol-mi? 8.00 juli-suli, 142 8.20 A magyar irodalom képes története. Ne- meskürty István soro­zata, 29. (ism.) 9.00 Urgammák (ism.) 9.30 Irány Atlanta! Olimpiatörténeti vetélkedő 10 11.30 Telesport 12.30 Csellengők 13.00 Tévémagiszter 13.50 Forma-1. Spanyol Nagydíj 16.10 Mindenki volt indi­án valamikor 17.05 Acapulco akciócsoport. 17.55 Millecentenáriumi híradó (ism.) 18.00 ...az én váram 18.30 Tranzit 19.00 Test-részek 19.30 Csízió 19.35 Esti mese 19.50 Mesterművek 20.05 Moliére: Tudós nők. Vígjáték 22.15 Telesport 23.25 Környezetünk hírei 23.30 Lapzárta 23.35 Ezredvégi beszélge­tés. Hans Küng vallás­kutatóval 0.20 MC. Magyarok Cselekedetei (ism.) 8.00 Taz-mánia 8.30 Alt 9.00 Batman 9.30 Bír-lak 10.00 National... 11.00 Copperfield Dávid 12.15 Menekülés 14.00 Falcon Crest 14.50 James Dean 15.40 Alice már nem lakik itt 17.30 A ring királyai 18.35 Egy őrült nyár 20.10 Mennyi? 30! 20.45 Rendőrakadémia 7 22.10 Az ítélet éjszakája 24.00 Poison Ivy KTV F.ZSOLCA 1 -es csatorna 16.00 Miskolc képújság 2-es csatorna 16.00 Szív tv TISZA TV 19.00 ATV VTV SZIKSZÓ ATV és Szív TV az orszá­gos hálózaton meghir­detett időpontokban VTV - K.BARCIKA 16.00-24.00 Szív TV VTV - ENCS 1- es csatorna: 9.00-21.00 Képújság. 18.00 Sátoraljaújhely-Encs| labdarúgó-mérkőzés. Encsi Hírmondó 2- es csatorna: 8.00 Szív Tv (ism.) 16.00 Szív Tv VTV - EDELENY 12.00 TV-Plusz 19.00 Szív TV SZÍV TV 14.30 Knight Rider 16.00 Műsorajánló 16.05 Egészségmagazi 17.00 Zsaruszív 17.30 Slapaj 23 18.00 Autósport-magazin 18.30 Tabuk nélkül 19.00 Kojak 20.00 Lovasok a viharban (am. film) 22.00 Nem boszorkányság Csongrádi Kata műsora 23.00 Vedd kezedbe a sor­sod! (dok.film bef.rész) 19.00 Komondor-produk­ció Atlanta jegyében. Szórakoztató, zenés műsor a közelgő olim­pia jegyében DUNA TV 8.00 Hírek, műsorismertetés 8.05 Hogy életed teljes legyen. Református gyermekhittan 8.15 Dicsőség, békesség. Protestáns műsor 8.45 Németalföldi kolos­torok 9.10 Bay City (ausztrál ifj. filmsor. 9.) 9.35 Szpiru és Fantázió 11 10.05 Cimbora - Tallózó 10.50 Vízi kalandok 10 11.15 Kincsesház. Magazin 12.00 Műsorismertetés 12.05 Magyar örökségeink 12.30 A reménység folyója 14.30 Sportképek 16.30 Mozgókép. Magazin 17.00 Emlékképek... 17.15 Postabontás... 17.40 Mese 18.00 Heti hírmondó 19.00 Az első száz év. Fejezetek a magyar film történetéből 20.00 sodrásban (magyar filmdráma) 21.25 Sportpercek 21.35 Ars Hungarica 21.55 Egy nő azonosítása (olasz film) 24.00 Vers MOZI Béke: Minden gyanú felett (amerikai) 15.30, 17.45, 20. Béke Kamara: Mortal kombat (amerikai) 16, 18, 20. Béke Video: Madam X (magyar) 14, 18: Négy nagy durranás (magyar) 16, 20. Kossuth: Pajzsa résen (amerikai) 10, 14.30, 16.30, 18.30, 20,30. Hevesy: Neruda postása (amerikai) 15, 17; Füst (amerikai) 19,20.45. Hevesy Mese mozi: Lassie (amerikai) 10. Fonoda úti Autós: látssz a túlélésért (amerikai) 21. Kazincbarcika Béke: Szemtől szemben (amerikai) 16, 18. Mezőkövesd Petőfi: Casino (amerikai) 19. Sárospatak Rákóczi: Tökéletes másolat (amerikai) 17, 19. SZÍNHÁZ j Nagyszínház Tosca Déryné bérlet 17.00 | PROGRAMOK Edelény, I. Számú Általános Iskola és környéke: Gyermeknap. Reggel 8-tól. Miskolc, Búza tér: Eötvös Cirkusz. Délután 3 és este 6 órától. Miskolc, Rónai Művejődési Központ: Gyermekvilág '96 - Gyermek szépség- és tehetségkutató verseny. Délután 5 órától. Putnok, Serényi László Általános Iskola: PUFI nap. Délelőtt 10-től. Szerencs, Rákóczi-vár: Gyermeknap. Reggel 8-tól este 8 óráig. Megyaszó: A Harangodi Napok megnyitója. Délután 3 órától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom