Észak-Magyarország, 1990. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-15 / 39. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 6 1990. február 15., csütörtök 1 ^ A BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÍZMÜVEK VÁLLALAT tájékoztatója A lakossági víz- és csatornadíjak 1990. január 8-i változásával kapcsolatban az alábbiakról értesítjük fogyasztóinkat Az. Országos Árhivatal elnökének 6 1990. (ASZ. 1.) sz. ármegállapítása alapján vállalatunk szolgáltatási területén 1990. január 8-tól az alábbi lakossági díjtételek érvényesek: # ivóvízdíj: 13,20 Fűm" • csatornadíj: 5,40 Ft/m:l A számlázás alapja a vízmérők által mért vízmennyi­ség. Ahol a vízmérők leolvasása és az áremelés idő­pontja nem esik egybe, a fenti jogszabály értelmében a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiség időará­nyosan kerül megállapításra. A csatornadíj megálla­pításának alapja a fogyasztott vízmennyiség. 1990-től a lakossági víz- és csatornadíjak számlázása évente 4 alkalommal történik. A vízmérő óra utáni hálózaton történt meghibásodás­ból eredő többletfogyasztás a fogyasztót terheli, mi­után a vízdij-megállapítás alapja az óra szerint mért mennyiség. Kérjük ezért T. Fogyasztóinkat, hogy az épületen belüli, illetve a telken haladó vezetékszaka­szokat felülvizsgálni szíveskedjenek. Vállalatunk egész szolgáltatási területén üzemvezető­ségenként állandó üzemzavarelhárító szolgálat műkö­dik a közterületen levő elosztóhálózat vízmérőig ter­jedő szakaszán jelentkező hibák megszüntetésére. Ezek a nap bármely időszakában az alábbi címeken elérhetők: Telefonszám: Sátoraljaújhelyi üzemvezetőség 06-41-22-455 Sátoraljaújhely (3981), Kazinczy u. 24. sz. Sárospatak (3950) 06-41-11-806 Bláthy O. u. 1. sz. Mezőkövesdi üzemvezetőség 06-40-11-811 Mezőkövesd (3401), Dohány u. 6. sz. Kazincbarcikai üzemvezetőség 06-49-10-146 Kazincbarcika (3703), Múcsonyi u. 1. sz. Ózdi üzemvezetőség 06-47-11-532 Ózd (3601), 48-as u. 4. sz. Leninvárosi üzemvezetőség 06-49-11-033 Leninváros (3581), Május 1. u. 9. sz. Encsi üzemvezetőség 112 Encs (3861), Május 1. u. 24. sz. Tokaji üzemvezetőség 5 Tokaj (3910), Csokonai u. 2. sz. Hibajelzéseiket előre is köszönjük! Tájékoztatjuk továbbá Alsózsolca és Felsőzsolca, vala­mint Kisgyőr lakosságát, hogy belső átszervezések miatt 1990. január 1-től Alsózsolca és Felsőzsolca a le­ninvárosi, míg Kisgyőr a mezőkövesdi üzemvezetősé­günkhöz tartozik. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! FELSŐZSOLCA NAGYKÖZSÉGI TANÁCS pályázatot hirdet magAnvAllalkozók részére 200 m- alapterületű ABC-ÄRUHÄZ ÉPÍTÉSÉRE A tanács ingyenesen biztosít 1071 m2, beépítésre alkalmas területet és egymillió forintot A vállalkozónak az üzlet megnyitásától számított 20 évig biztosítania kell a kereskedést A pályázatokat a megjelenéstől számított 15 napon belül, a Felsőzsolca Nagyközségi Tanács elnökéhez kérjük benyújtani SZÖVEGSZERKESZTŐKET KERESÜNK! HXY Write szövegszerkesztő program ismeretével rendelkező • beírókat keresünk Számítógépes szövegszerkesztésben jártas beírok részére • tanfolyamot indítunk A legjobbakat alkalmazzuk, tandíjukat visszafizetjük „Venturások” figyelem! Várja Önöket az Iniciálé Kft. • továbbképzésről gondoskodunk Kiemelt kereseti lehetőség. Érdeklődni: 46-17-884 APROHIRDETESEK Gesztelyben kertes családi ház eladó. Árpád u. 24. Balká- nyiék. Szőlőtermeléssel fog- Elcserélnem tanácsi, lalkozók és társula- telefonos, 1 4 2 fél tok. figyelem! Rocs- szobás lakásomat nag.v- nics golyóscsapágyas, méretű tanácsi gar- 1000 és 500 literes önt- /ónra. Érdeklődni te- vényprések, valamint lefonon: 38-393. barái­Fiatalember B-, jogosítvánnyal. vil- horgonyos, barat- Miskolc I. lakóöve- lanyszerelöi szakma- r??<StyrT!?r<’ u c . zetben kétlakásos csá­vái főállást keres. Le- r.al°: i rOVÍI" ládi ház. 240 négy­vcleket: ..Megbízható .Ví.a ,ac* í , enn" szögöles dupla portán. 178770” jeligére de tőbe. hir. álló 000—1000 literig, 200—225 literig boros­azonnali beköltözéssel eladó. Irányár:. 2 mii­Szakácsot----koiivha- h?r,dók nagy mennyi- ,jó Kt. Érdeklődni le S zakácsot, konyha sefiben sürgősen n- h„,np„ ,i:M7-ir, lányt, és takarítónőt keresek felvételre, szerződéses üzletem­be. Érdeklődni dél­után. a 49-11-200-es te­lefonom_______________ F iatal nő heti 2—3 alkalommal munkát vállal (háztartási mun csőn eladók. Az edé­nyek és gépek Sá­toraljaújhelyen van­nak. Érdeklődni Bá­csik Irénnél, Nyíregy­háza 4400. Tavasz u. 2. szám. ________________ M INITOKOS REDO , , , , , _ . , NYÉT, RELUXÁJÁT takarítás). Érdek- rf?ndelje meg nálam! l°dm telefoncn 1B-991. Garancia. kivá|ó rai. este o 8-ig.___________nőség, díjtalan hely­üzletkötők, reklám- színi felmérés alap­hirdetésszervezők! ján. konkrét ablak­ion négyszögöl tel­ken 2 szobás, komfor­tos családi ház I melléképület. eladó. Miskolc-Görömböl.v. Felhő u. 10., hét vé- gén. 13—17 óráig. Olaszliszka határá­ban, a 37. sz. főút közelében eladó 800 négyszögöl huzalos szőlő -I- 200 négyszög­________________________ ______________________ öl területen gazdasá­Mi biztosra megyünk, árak. Hívjon: 46'69-655 ß* épület. Érd. ^Pau- ha önök előttünk vagy 10-617. járnak! Iniciálé Nyom­leczki András, Tolcs- va. Szabadság tér 12. rlainnri ős Kiadói" Kft BáboJnai . előnevelt sz atett lehet. aaipaii eh íviauoi iwi. csirkc fehér husu cs —— -------—7----­k id.. 46-17-884. sárga tojófajták kap­laka Esztergályost, laka- hatók. Tavaszi szc- tost állandó munkára zonra elöjegyezhetők. jó kereseti lehetőség- cím: Alsózsolca. Kos- gcl felveszek. Érdek- suth u. 184. Csorba. Miskolc. 16-1MosÄ VII/3.. "is"Tra^utin. Antal u. 26. eladó keveset használt Elkethcrmax négyla­14—15 óra között. adásvétel Figyelem! Az origó Műszaki Kereskedés Miskolc, Szeles u. 49. sz. (Búza tér) alatti boltjában motoros fűrészek, kerti gépek, láncok, lemezek és alkatrészek NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK: például 3 8-os LÁNCOK: 810—998 Ft-ig, LEMEZEK: 870—1600 Ft-ig, Husqvarna — 61 motoros fűrész: 29 810 Ft, RK — 02 rotációs kapa: 27 600 Ft. Telefon: 16-443, Eladunk-veszünk tol. Kiss Zoltán. ipari és mezőgazda- 70 négyzetméteres, sági kisgépeket, al- 2.5 szobás, tehermen- katrészeket. Miskolc, tes, telefonos szövet- József A. út 33. sz. kezeti lakás eladó. KÖZVETLEN A esetleg cserélhető. GYÁRTÓTÓL! RELU- Irányár: 1 250 (J00 ,Ft- XA 890 Ft'm-, 150 Ft' TeJ-: 67-120 (14 óra db, REDŐNY 1750 Ft' után>-__________________ m '-\ 250 Ft/db. Telefon* Saját tulajdonú bel- (46) 11-221. városi garázs a Mada­rász V. u. 2. sz. alatt Ajánlatokat: Erdélyi kopó kutya- kölyök olcsón eladó. Érdeklődni egész nap, a 46-62-437-es telefo­non lehet. Vercukormérő ked- ... vezö áron eladó. Sző- eIaao: . ke, Középszer 90. IX'2. •Garaz.s 263973 jeligé­:-------——;---------------- re a kiadóba. 6 00-as fűrészgép el- p,-rr-----~------------;----n a dó. Érdeklődni: Her- E'ado . belvárosi 2 nádnémeti. Kossuth u. _i?oka-°sszkomfortos, 41. sz. alatt. 21?-or?,k akás „ Er.d':---------------------------------Tóth, Miskolc. Vándor M 24-es Multicar io s. u. 14. fszt. 3. 17 állapotban eladó. Ér- <jra után. deklődni: Nyékládhá­za. Bocskai u. 15. sz. , ® ad &} 1 ° *iThP!Pf.; rános 3,5 szobás családi ház Piosz janos.----------------- Sajószögeden (6 éves, E lőnevelt faitiszta központi fűtéses, össz- csirke állandó jelleg- komfortos 222 négy- gel kaoható. előjegv- szögöl telek). Lenin- zéssel is. Iromba, sár- városi lakást beszá- ga, fehér, cirkás. La- mit ok. Érdeklődni: 49' kos János. Arnót. Pe- 224-76. Baranyai. töfi üt 2‘ sz- Elcserélném-----Kom­mün utcai, megvásá­rolható, 2 szobás ta­nácsi lakásomat 1+2 fél szobás, tanácsira. Érdeklődni: MIK. INKÖZ. 1200-as karambolos Lada eladó. Érdek- Eladó kis családi lödni: mindennap 16 ház, a Tömösi u. 23. Vándorlásra alkat PP!S kra„S kap” óra után. Cím: Náná- sz. alatt Tzsarnai te- -i-— si MlskQlc sjk u j Iep). Érdeklődni: Már­KT rendszámú Lada ka!;„Fe,renc.\ tár, 10 db eladó. Her- nádnémeti, Rákóczi u 194. Szepesi. Veritas 360 kéttü- S^, «“Pl (Avas-dél). Ivos kötőgén eladó totV rnegKimen ana- -----------------­O szip I. út II'2. Ilíóbáb1>nygéPK0essauth p“ ?>dd'0 E*ad» felújított. 36 L. u. 27. lődni: 17 óra után négyzetméteres, szö- c . öl. 17-e kivételével), vetkezeti lakás, 22 000 Szimpla es telt vi- Tel.: 61-578. Ft'rrú. Érdeklődni: 17 rágú futómuskátli kapható, több szín­ben. 3565 Varga Sán- dorné, Tiszalúc, Kos­suth u. 45. 1992-re visszaigazolt óra után, Ságvári E. Skoda 120 L kiutalás u. 2, V'4. Balog. eladó. Érd.: 76-098. 17—18 óra között. AUTÓ ADAS-VÉ TELLEL KERESSE AZ tel. AUTÖBÖR- Miskolc, Temes u. 22. ZÉT! MISKOLC, KISS Martintelepcn 2 szo­bás családi ház, 2 szobás mellékéDüIet- garázzsal eladó. Rózsákat, dísznövé­nyeinket, gyümölcsfa- /«„p« oltványainkat ismer- -y^rr, \ *eJ\° AiS?ínieS« nagyár- ERNŐ U. 17. TEL.: Görömbólyön, a Tar­jegyzekünket kerese- csa-dülöbcn 880 négv­jcgj'í.cRuimci kérésé- o7_ßlo acj re díjmentesen meg- * /- —----------------- szögöl szőlő 4- gvü­k üldjük. Vidéki nö- a ” mölcsös eladó. Érdek­vényrendeléseket pos- mu Trabant Combi. ,ödni; Miskolc> Tcmes tan, pontosan teljesít- Érdeklődni 18 óra «2 s/ iük. Szálkái Kerté- után, a 76-434-es tele- szét, 1368 Budapest, fonon. Ugyanitt lejárt Pf. 206'5. " Veszek régi fémpén- . zeket, papírpénzeket. ,t,uu bélyeget. Vologda u. 14. Ambrus. Telefon: 78-164.__________________ Éticsiga vagy hu­musztermelő giliszta technológiai leírását megrendelheti nálunk. 300 Ft 4- postaköltség. Koncoptus GM. 1325 Bp. Pf.: 136. Eladó kertes családi műszakival UB rend- ház. érdeklődni: szom- számú, 1200-as Zsiguli bat, vasárnap Martin- telep, Poprád u. 1. ingatlan 2,5 szobás (61 m-). belvárosi. telefonos, tanácsi lakást (meg­vásárolható) cserélnék 3 vagy 2+2 szobás lakásra. Tel.: 86-503. Veritas kéttűágvas kötőgép eladó. Mis­kolc. Pattantviis u. 9. TI 4. A Miskolci Sütőipari Vállalat tmk-üzemébe felvételre keres egy gyakorlattal rendelkező autó-vfHamossági szerelőt. Je­lentkezni az üzem vezetőjénél, Miskolc, Sétány u. 2. sz. alatt lehet. A megyei kórház felvételt hirdet élelmezési osztályára élelmezési osztályvezető-helyet­tesi munkakör betöltésére. A munkakör betöltésénél minimá­lisan középfokú iskolai végzett­ség és megfelelő szakmai képe­sítés szükséges. Jelentkezni sze­mélyesen vagy írásban, a gaz­dasági igazgatóságon, Miskolc, Szentpéteri kapu 72.. főép. III. Az ÉMASZ Miskolci Üzem­igazgatósága felvesz villamos tervezésben jártas villamosmér­nököt, vagy üzemmérnököt, al- állomás tervezői munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés a beruházási és ter­vezési osztályvezetőnél, Miskolc, Patak u. 7—9. sz. alatt. Telefon: 16-931/12-68-as mellék. Budapesti kisvállalkozás keres, kiemelt kereseti lehetőséggel, üzletkötőket. Jelentkezni lehet telefonon: i-Hl-7775, délelőtt 9—12-ig. 220 380 V-os keverő eladó. Jókai u. 19. bclon­Arnót. Eladom félkész csa­ládi házamat Szik- 500 ezer Ft kész- szón. Érdeklődni te- pénzig kertes házal lefonon: mindennap keresek Miskolcon 15 óra után. 85-552. vagy Miskolc környé- Eladó Miskolc, Avas kén. Leveleket: ..Nyá- Itp., Ifjúság úton 64 r* .költözés 178735” jel- m—es. 3 szobás OTP- igere a hirdetőbe. öröklakás. 163-8813. es- Eladó a m korü_ fce* letben 2 szobás, für­Avas-dél III. ütem- döszobás családi ház. ben 1 ! 2 fél szó- valamint 350 négy­Koloniál hálószoba- bás szövetkezeti la- szögöl szőlő a Bábo- garnitúra eladó. Érd.: kás, tavaszi beköltö-• nyibéreen. Érdeklődni: 12-385. ^zéssel eladó. Érd.: a Miskolc, Szövő u. 2. 61-763-as telefonon. 17 Telefon: 18-730. óra után. ___________ Ü j — még garanciá­lis — 3 darabos Szi­rén nevű barna kár­^ ~77~,—~ Elcserélném tiszalú­Szerencsen, Molnár ci 2 szoba-spájzos. pitos garnitúra eladó. u- alatt 3762 komfortos MAV-bér­Érdeklödni a 65-236-os négyzetméter házas lakásomat. melyhez telefonon._________ ingatlan telephelynek. »jßQ négyszögöl zárt­T oiifeivásáriás trüi lerakatnak. megoszt- kcrt is tartozik, mls- 4. I«1,*e»vasarias toll- hatp házhelynek, gaz- kolci MÁV-bérlaká^ra tisztítás, paplankeszí- fK,Hrnd'ísrn eladó * Víz K°i 1 / ” ,/,c Hívásra hn-7Unv uaiKoaasia uaao. víz. vaßy tanácsi lakásra, ics. t-nvasra naznoz villany van. Érdek- kj7őrólae MAv-dolco- megyek. Tel.: 67-231. lödni lehol: Szerencs. íóvai Lehet nvugdN Izaklcs 8 U‘ 4" Rakdczl u- _______ías lB. Közel van V —------4:— ---------------- Budapesten, a IV. kikapcsolódást nyűHó M INI REDŐNY-RE- kerületben 1 szoba- Tisza-part. Minden LUXA. Tél végi KI- konvhás családi ház megoldás érdekel. ÁRUSÍTÁS. Telefon: eladó. ..Sürgős 263115” ..Olcsó lakbér 263164” 73-047. jeligére a kiadóba. jeligére a kiadóba. Biztos nyerő! 90 szám variációin 101 szelvényen. Minden héten nyerő találat. Utánvéttel: 400 Fi. Braun Tibor. 7202 Dombóvár Pf. 19 F. tan Ar — korrepe­tál minden tantárgy­ból ' általános iskolá­sok.! I — részük r< MÓDSZERTANI fog­lalkozásokat tarl — eredményesebb tanu­lás. Érdeklődni: 73-176- on. délután. 24 éves, 160 cm ma­gas. mozgássérült lány vagyok. Szeretnék le­velezni hasonló sorsú fiatalemberrel. 30 éves korig. Leveleket: ..Hó­virág 178779” jeligére a hirdetőbe. LOTTÓCSODA! ! : szám számítógépes va­riációja 99 szelvényen. 5 kihúzott számra minimum egy négyest, 13 hármast. 34 kettest biztosit. Megrendel­hető rózsaszín postai csekken (380 Ft — gyorsabb) vagy levél­ben (utánvéttel küld­ve 410 Ft). Cim: ,,Lot- tocsoda” Budapest 1146, Szitakötő u. 14. Láncfűrészek javí­tása. Miskolc. József A. út 33. sz.___________ Menyasszonyi ru­hák, kellékekkel együtt, divatos fazo­nokban kölcsönözhe­tők Nagynétól, Rákó­czi u. i. (Sötétkapu alatt).__________________ H a Te is boldog családi életre vágysz és nem csak az anya­giak érdekelnek, ha 34 évesnél nem vagy idősebb és mersz új életet kezdeni egy 35 éves vidéki fiatalem­berrel. kérlek írj! ..Nőtlen 264172” jeligé­re a kiadóba. Aki a bodrogke- resztúri Értelmiségi klub foglalkozásán bármikor legalább egyszer. 1990. január 1. előtt részt vett. je­lentkezzen összeírásra a Vörös Hadsereg 15. szám alatt személye­sen. vagy írásban. Határidő: március t. Bodrogkeresztúr. SEN. BUDATAXI A LA­KOSSÁG SZOLGÁLA­TÁBAN, SZEMÉLY­SZÁLLÍTÁS ÉJJEL­NAPPAL: 88-888. TE­HERFUVAROZÁS Kö- ZÜLETEKNEK IS. 17- 000. AUTÓMENTÉS. Parkettázást, csiszo­lást, lakkozást, PVC-, szörny eg/p a dl ó- raigiatt z- lást vállalok. Tel.: 74-320. Autószerelő keres egy vidéki, 57 éves. özvegy vagy elvált asszonyt. Egy fiúgyer­mek nem akadály. ..Miskolci saját kertes házamba várom 264171” jeligére a kiadóba. Eladó kétszobás szö­15 000—19 000 Ft kére- pos villanytűzhely és vetkezeti lakás Ku­seti lehetőséggel felvo- 120 literes villanvboj- lieh Gy. 17. II/l. __ n ószerelőket felve- ler. gázosítás miatt. 55 m3-cs OTP-örök- szünk a Miskolc. Ván- Nyékládháza. Radnóti lakás. 1990. év végi dor S. u. 27. sz. alat- m. u. 33. bele öltözessél. tehor­ti felvonószervizbe redöNY-RELUXA. mentesen eladó. Mis- Pontos szállítás, autó- e,Uo mata szerelvényezés. Hf/i. Tel.: 64-618. exkluzív színválasz- .350 négyszögöl hét­ték, megbízhatóság, végi telek eladó a di- Kívánságra házhoz ósgyőri városközpont­megyek. ahol minta tói 15 percre. Érdek- alapján választhat. Te- lődni: Hegyalja u. lefon : 17-265.___________ 100., délután 4 órátó 1. 10—20—30 százalékos Bükkaranyos, Tan­árengedménnyel sző- csics u. 1. szám alat- lőzúzó. szőlőprés. ti ingatlan, gazdasági egyes láncfűrészek és épülettel eladó (765 alkatrészek. Miskolc, m2). Érdeklődni: a József A. út 33—37. fenti címen. 15 órá­tól. Elcserélném 2 szo­bás, nagyikonyhás OTP-laiká sómat 1 1/2 szobásra, értékkülön­bözettel. Megtekinthe­tő : Középszer 58. PASZTER ISTVÁN magánkereskedő MEGNYITJA HŰSÜZLETÉT február 15-én, csütörtökön Búza tér. Vásárcsarnok külső Dolgozókat alkalmaznak A KEVIÉP Gépüzem, Debre­cen. Vágóhíd u. 18. sz. felvé­telre keres EC II b. minősítés­sel rendelkező hegesztőt. Jó kereseti .lehetőség, dekádos mun­karend. A Borsod Megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat jó kereseti le­hetőséggel alkalmaz: kőműve­seket. ácsokat, éjjeliőröket, va­lamint a mályi telepre betonozó előregyártó szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Miskolc, Zsig­mondi u. 6. ,sz. alatt, Szepessi Mihály építésvezetőnél. Gyászhírek HALÁLOZÁS Mély megrendüléssel tud‘a*tjj'uk, hogy RÁKOSI JANOSNÉ, sz. Demeter Jolán, adóügyi főelőadó, munikadiársuínik. élietónlelk: 52. évében v-áraMa nul elhunyit. Te­metése 1990. február i6-.áni, pénteken. 14 órakor lesz a vád­nál TavaKiaDozóból. Emlőkét tiisztelebbel' megőrizzük! Vadna Községi Közös Tanács Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÉPES MIKLÓS, a vendéglátóipari vállalat nyugdíjasa rövid szenvedés után, életének 62. évében. 1390. február ll-én elhunyt. Temetése 1990. február 19-én, 14 órakor lesz a szent­péteri kapui temető ravatalozójából. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy dr. NAGY ISTVÁN tanár, az oktatásügy kiváló dolgozója életének 69. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 1990. feb­ruár 20-án. kedden 1<4 órakor lesz a vasgyári temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, test­vér. rokon és jó barát. POZSGAr IMRE Digép-nyugdijas súlyos betegség után, február 6-án elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása február 15-én. 10 órakor lesz a Deszka-te­mető ravatalozójából. Gyá­szolják : édesanyja, felesége, testvérei, rokonai, barátai és minden kedves ismerőse. Mély megrendüléssel tudat­juk. hogy TÖRÖK LAJOS, az Unió ÁFÉSZ, Miskolc sertéstenyésztő szakcsoport elnöke és az arnóti intéző- bizottság elnöke rövid szenvedés után. 1990. február 12-én elhunyt. Teme­tése 1990. február 15-én, 13 órakor lesz az arnóti temető, ravatalozójából. Az elnököt a szakcsoport saját halottjának tekinti. Az Unió ÁFÉSZ ser­téstenyésztő szakcsoport veze­tősége és az ÁFÉSZ igazgató­sága. Elviselhetetlen fájdalommal tudatjuk mindazokkal a roko­nokkal, barátokkal, ismerő­sökkel, akik ismerték és sze­rették. az árván nevelkedő KISS HENRIETT (volt miskolci, majd Mályiban élt) gyermek 1990. február 9-én. tragikus közlekedési baleset következtében, n éves korá­ban elhunyt. Temetésének idő­pontját később közöljük. Ér­telmetlen halálába soha meg nem nyugodva gyászolják: gyámszülei, testvérei, sógorai, sógórnői, három unokatestvé­re és a rokonság. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy feledhetetlen szerettünk. SIPEKl GÁSPÁR 70 éves korában, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése 1990. február 20-án, 12 órakor lesz a porecesi temető rava­talozójából. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak. akik szeretett halottunk. id. VATLER JANOS temetésén megjelentek, sírjára virágo.l helyeztek, együttérzé­sükkel fájdalmunkban osztoz­tak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét minden kedves ro­konnak, a barátnőknek, bará­toknak, szomszédoknak, is­merősöknek, a volt munka­társaknak. akik felejthetetlen drága édesanyánkat, ÉDES GYULANÉT utolsó útjára kísérték, sírját virággal, koszorúval borítot­ták, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik szeretett drága jó férjem, édes­apánk, apósunk, testvérünk, nagyapánk és rokonunk, v id. OCSENAS BÉLA LKM középhengermű nyugdíjasa temetésén részt vettek, sírjá­ra virágot helyeztek, mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki. és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk mély együttérzésükért az LKM csi­szolóüzem és a daruhengermii kikészítő. D műszak dolgozói­nak. jó ismerősöknek, szom­szédoknak, utcabelieknek és barátoknak. Köszönetünket fe­jezzük ki a vasgyári katolikus plébánia dolgozóinak is. hogy drága halottunkat utolsó út­jára elkísérték. Gyászoló fele­sége és családja. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak. barátoknak, munka­társaknak. ismerősöknek, akik drága halottunk. id. TÓTH SÁNDOR temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virá­got helyeztek. részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk Szilágyi László nag.v- tisztcletes úrnak azokért a megható és elismerő szava­kért, amikkel az elhunyt mun­káját méltatta. Bánatos fele­sége, három gyermeke, vöjc, két menye és kilenc unokája. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét azoknak a rokonok­nak. munkatársaknak, bará­toknak. lakótársaknak, isme­rősöknek. akik felejthetetlen drága haló ltunk OSVATH LÁSZLÓ , temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, sírjára ko­szorút vagy virágot helyeztek, részvé tűkké 1 fáj dalműnka t enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetéi mindazoknak, akik szeretett halottunk. özv. VERES LAJOSNÉ sz. Tóth Mária temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. Lá­nya és a gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom